Jak můžeme vyvolat mimotělní zážitek bez užití jakýchkoliv stimulantů či psychoaktivních látek?

477
Foto: Dollarphotoclub.com

Je opravdu možné záměrně vyvolat mimotělní zážitek? Ano, je. Existuje několik metod, kterými lze dosáhnout mimotělních a duchovních zážitků.

Tyto metody jsou bezpečné, protože vycházejí jen z toho, co máme přirozeně k dispozici – naše vědomí a tělo.

Pokud se však v schopnosti záměrně vyvolat mimotělní zážitek chceme zdokonalit, bude to samozřejmě vyžadovat nějaký čas stejně jako osvojení si každé výjimečné schopnosti či dovednosti.

Pokud chceme opravdu zažít zevní zkušenost, máme na to dobrý důvod. Tím důvodem však není dosahování extatických stavů (ačkoli pokud vám jde právě o toto, je to vaše věc).

Mimotělní zážitky nám například mohou pomoci zbavit se strachu, překonat trauma, rozšířit a prohloubit si vědomí a mnoho jiného.

Avšak to nejcennější, co můžeme získat mimotělním zážitkem, je samotné sebepoznávání a osobnostní rozvoj.

Většina případů mimotělních zážitků, o kterých jsme asi všichni slyšeli, se nejčastěji událo v snech, zážitcích blízko smrti, stavu mezi spánkem a bděním nebo experimentech s užíváním některých psychedelik, jako jsou např. lysohlávky, DMT (dimethyltryptamin – typ halucinogenní látky, která se přirozeně tvoří v naší epifýze) nebo ayahuasca.

Mimotělního zážitku však můžeme dosáhnout i přirozenějším způsobem pomocí našich myšlenek, dechu a vědomí.

Experimentování s mimotělním zážitkem může být pro vás užitečné

Je důležité si uvědomit, že mimotělní zážitek nám může pomoci v různých oblastech, ale jen v případě, kdy ho pochopíme správně. Můžeme chtít například lépe prozkoumat naše trauma z minulosti.

Technika, jako je meditace a s ní spojený mimotělní zážitek, nám v tom mohou pomoci. Pokud je však provádíme pro jakýkoliv jiný účel a na řešení problému nevyvineme žádné jiné úsilí, nedostaví se žádný účinek.

Podobně je to i se psychedeliky, jakými jsou již zmíněné látky jako ayahuasca, lysohlávky či DMT. Psychedelika náš problém nevyřeší a nespasí nás. My sami musíme vyřešit náš problém, my musíme vyvinout úsilí.

A toto je přesně důvod, proč většina lidí, kteří experimentují s užíváním psychedelik nebo mimotělními zážitky, se nikam neposunula v životě nebo duchovním vývoji.

Změna a růst se zkrátka neobjeví jen tak samy od sebe, ale vyžadují nějaké úsilí, jestli se nám to líbí nebo ne. Je to právě úsilí, které nejsme ochotni vyvinout, a to nám pak samozřejmě brání pohnout se v životě a duchovním vývoji vpřed.

A proto velice záleží na tom, čeho chceme dosáhnout pomocí mimotelní zkušenosti.

Když přemýšlíme o psychedelických látkách nebo o tom, že bychom chtěli vyzkoušet mimotělní zážitek, nejčastějším důvodem je, že chceme zažít opojení, uvolnění nebo to chceme vyzkoušet jen tak, čistě ze zvědavosti.

To je zcela v pořádku. Díky zvědavosti přece objevujeme a poznáváme nové věci.

Ačkoli není nic špatného na tom, když se chceme občas trochu uvolnit a pozobávat, obecně to není zrovna nejlepší důvod, proč bychom měli chtít mimotelní zkušenost.

A proto každému, kdo má zájem o mimotělní zážitek, doporučujeme, aby si uvědomoval i hlubší smysl této zkušenosti a vnitřní duchovní rozvoj v souvislosti se zkoumáním lidského vědomí.

Domníváme se, že hledání opojení či „úletu“ prostřednictvím mimotělního zážitků není zrovna ten nejlepší nápad, protože již mnoho lidí propadlo závislosti na extatických zážitcích a zničilo si tak život.

Nezaměňujte sebepoznávání s útěkem před realitou

Může se stát, že mnozí lidé budou považovat mimotělní zážitky za útěk před problémy, kterým musí čelit. A útěk před problémy je důvodem, proč se dnešní společnost utíká k marihuaně, alkoholu, závislosti na televizi či jídle.

DMT, lysohlávky nebo ayahuasca se na naší planetě objevily v dřívějších období, kdy lidstvo mělo problémy se zkoumáním vědomí a potřebovalo vnější prostředky.

Dnes však ke vzkříšení těchto látek dochází proto, že zvědavost a zkoumání nabírají mezi lidmi na popularitě. Vždyť na celé Zemi nyní nepopiratelně dochází ke změně vědomí.

Přesto se však domníváme, že pokud chceme mít hlubší zážitky na úrovni našeho vědomí, uvedené psychedelické látky již nejsou zapotřebí.

Psychoaktivní látky mohou pomoci lidem ve složité životní situaci, např. drogově závislým nebo lidem s těžkým traumatem, kteří zažili válku a násilí na vlastní kůži.

To jsou však jen zřídkavé případy a domníváme se, že drtivá většina z nás disponuje dostatečným vnitřním potenciálem, který nám umožňuje zkoumat svět mimo sebe. A proto každého člověka podporujeme v tom, aby během hledání a zkoumání duchovního rozměru skrze mimotělního zážitku vycházel z daností, kterými přirozeně disponuje.

Nezáleží ani tak na samotném zážitku nebo nějaké psychoaktivní látce než na tom, čeho chceme dosáhnout tímto zážitkem a jakým způsobem nám daný (např. mimotělní) zážitek pomůže rozšířit náš obzor.

Čili záleží to hlavně na nás. Říká se, že pokud chceme najít odpovědi a vyřešit naše problémy, musíme nahlédnout do svého nitra. A když se nad tím zamyslíte, mnoho životních situací nás nutí dělat totéž – nahlédnout do svého nitra.

Je to tak – každá opravdová změna začíná uvnitř!

Důvod je jasný. Právě v našem nitru, našem vědomí, se děje zásadní změna, kterou lze jasně pozorovat jak v našich životech, tak na celé planetě.

Jaké poučení nám tedy z toho plyne? Pokud víme, že možnost znát základní pravdu je plně v našich rukou a že cesta k této pravdě vede do našeho nitra, proč se tedy nevydat na tuto cestu hned?

Jak lze vyvolat mimotělní zážitek

Tým z redakce Collective Evolution se v Beverly Hills v Kalifornii zúčastnil duchovních cvičení pod vedením samotného Wim Hofa. Wim Hof ​​je po celém světě pověstný svou nadpřirozenou schopností vydržet extrémní chlad.

Wim Hof ​​připisuje svou schopnost pravidelnému otužování, meditaci a dechovým cvičením, která jsou podobná tibetské technice zvané Tummo.

Během dvou dnů vykonávali dechová cvičení, v nichž zaměřovali svou pozornost na proudění energie v těle a učili se, jak tuto energii ovládat a používat. Tuto energii se pak učili použít k aktivaci epifýzy (šišinka) tak, aby mohli vyvolat, nebo naopak, zabránit tvorbě a uvolnění malého množství DMT v mozku.

Právě prostřednictvím působení DMT můžeme vyvolat určitý typ zážitků, které můžeme považovat za mimofyzické. Na tomto místě je třeba poznamenat, že samoúčelné vyvolávání mimotělního zážitku není tím hlavním poselstvím Wim Hofových cvičení.

Skutečným smyslem Wim Hofové metody, resp. cvičení, je něco jiného, ​​přestože je možné skrze něj vyvolat mimotělní zážitek. Můžeme říci, že Wim Hofová cvičení jsou jistým typem dechových cvičení, ale v tomto směru nejsou žádnou novinkou.

Podobná cvičení používali jogíni a guruové už před mnoha staletími k dosažení pozměněného stavu vědomí, a používají je dodnes.

Seance s Wim Hofem spolu s členy redakce Collective Evolution navštěvovalo přibližně 60 účastníků. Sezení probíhala v nádherné sále se stropem ve výši přibližně 4,5 metru, do které přes boční okna pronikaly hřejivé paprsky slunce.

Cvičenci leželi na zádech na jógových podložkách a trpělivě čekali na zahájení cvičení. Někteří z nich už měli zkušenost s mimotělním zážitkem, který se jim většinou podařilo vyvolat prostřednictvím snění, meditace nebo se jim přihodil jen tak.

Bylo to však poprvé, co se pokusili dosáhnout mimotělního zážitku „na povel“ instruktora Wim Hofa.

Průběh seance Wima Hofa

Seance začala standardní Wim Hofovou metodou dýchání. To znamená hluboký nádech a výdech přes otevřená ústa. Vzduch se dostal přes břicho, hrudník a hlavu dovnitř a pak ven.

Po osmi minutách tohoto hlubokého dýchání přišlo na řadu zadržování dechu, které je rovněž součástí Wim Hofové metody. V tomto okamžiku se cvičenci začali soustředit na energii, která se nachází ve spodní části zad.

Snažili se ji přenést nejprve do horní části zad, pak do mozku, ve kterém se ji pokoušeli přenést přímo do epifýzy.

Energie nasměrovaná přímo do epifýzy přinesla cvičencům, kteří měli více štěstí, požadovaný účinek a začali pociťovat podobné pocity, jaké znali již z předcházejících mimotělních zážitků.

Celé tělo jim doslova zvonilo a vibrovalo a mysl se začela zvětšovat a otevírat. Také začali vidět místnost, v níž se nacházeli, a to i přesto, že měli zavřené oči.

U popisu zážitku ze seance většina cvičenců uvedla, že cítili jako jejich duše začala pomalu opouštět jejich tělo a vznášela se ve vzduchu přímo nad tělem. Stoupala pomalu a klidně.

Nejednalo se o žádný prudký či nekontrolovaný pohyb, právě naopak, vše se odehrávalo v klidu a s lehkostí.

Jak můžeme vyvolat mimotělní zážitek bez užití jakýchkoli stimulantů či psychoaktivních látek?

Jako duše stoupala stále výše a dostala se ke stropu, zastavila se a klidně se tam vznášela. To, co následovalo poté, je možné zažít jen v hlubokém meditačním stavu.

V tomto stavu všechny emoce a myšlenky začínají pomalu ustupovat do pozadí a začínáme mít pocit, jako kdybychom se měnili na nepředstavitelně masivní a hmatatelnou přítomnost.

Tato přítomnost je opravdu tak obrovská a všudypřítomná, že zcela přesahuje naše fyzické tělo. V tom okamžiku se s fyzickým tělem už přestáváme ztotožňovat a začínáme si uvědomovat, že jsme obrovským vědomím, které tvoří celý vesmír.

Toto vědomí je čistou bezpodmínečnou láskou a nekonečným potenciálem.

V tomto stavu bytí máme schopnost používat vědomí tak, že se můžeme dívat na náš život, jakékoliv situace, planetu nebo na cokoliv jiného z úplně objektivní perspektivy.

Tato perspektiva je zbavena jakéhokoliv posuzování a vychází z bezpodmínečné lásky, což nám umožňuje do hloubky pochopit, proč se vše děje tak, jak se děje.

Naše vědomí tak nabývá čistoty a jasnosti, díky kterým okamžitě víme, co máme v dané situaci provést nebo jakým směrem se máme v životě ubírat.

Co vám umožní takto dosažený mimotělní zážitek

Tento mimotělní zážitek nám na chvíli umožní podívat se za závoj naší mysli a spatřit, odkud pocházejí všechny její příběhy a drama. Mimotělní zážitek je MIMOŘÁDNĚ účinnou metodou k odstranění našeho strachu, obav a traumat.

Vraťme se však ještě na chvíli k mimotělnímu zážitku našich cvičenců z Collective Evolution.

Tito lidé uvedli, že jak se jejich duše vznášela těsně pod stropem a oni prožívali pocit masivní přítomnosti, viděli, jak každá osoba v místnosti procházela svým zážitkem.

Cítili, že jsou vzájemně propojeni s každou osobou, dokonce i s budovou a se vším kolem. Cvičenci také potvrdili, že se u nich zcela vytratil pocit vlastní oddělenosti a odlišnosti od okolního světa.

Jediné, co zůstalo, bylo něco, co bychom mohli nazvat duší nebo vnímajícím vědomím. Tuto experimentální zkušenost můžeme považovat za jasný důkaz nejen toho, že vědomí nemá původ v naší mysli, ale zejména toho, že vědomí a naše existence jsou jedno a totéž.

Současná oficiální věda se sice s touto hypotézou zatím neztotožňuje, ale je velice zajímavé pozorovat, jak rychle se k tomu blíží.

Tým cvičenců z Collective Evolution pokračoval v popisu svého zážitku. Poté, co se ve vzduchu vznášeli mimo své tělo přibližně deset minut, začali pomalu klesat dolů, kde se se svým tělem znovu spojili.

Jakmile otevřeli oči, pocítili silnou touhu vyjít ven a těšit se ze slunečních paprsků.

V té chvíli vnímali všeho o něco emocionálněji než obvykle, protože měli možnost na chvíli okusit rozdíl mezi zcela čistými pocity mimo tělo a určitou emocionální bolestí či nešťastnými „příběhy“, které si vytváří naše mysl, když je spojena s fyzickým tělem, a tím je pod jeho vlivem.

A právě zkušenost s čistými pocity mimo naše těla může způsobit radikální obrat v našem chápání toho, odkud pramení naše životní problémy a výzvy.

Zkušenost s mimotělním zážitkem nám dává tušit, jaké by to bylo, kdybychom se přestali identifikovat s našimi pozemskými starostmi a osobním „dramatem“.

Myšlenky na závěr

Na výše zmínené stavy vědomí jsme schopni se naladit mimo jiné pomocí meditace. Ve vyšším stavu vědomí se stáváme pozorovatelem a jasně vidíme všechny překážky a problémy, se kterými se musíme v každém okamžiku našeho života vyrovnat.

Když se však s těmito překážkami a problémy přestaneme ztotožňovat, nabydeme určitého nadhledu a budeme se moci sami sebe ptát, jak jsme přispěli ke vzniku situace, kterou právě procházíme a jaké poučení z toho plyne.

K čemu nám tato zkušenost posloužila? Co můžeme podniknout, abychom se pohnuli v životě dál? Z vyššího stavu vědomí budeme schopni vidět větší souvislosti a dokonalost v každé situaci.

Mimotělní zážitek a zkušenost s vyšším stavem vědomí nám tedy umožňují vidět pod povrch věcí a rozpoznat hlubší důvody pro veškeré dění.

To by bylo zhruba všechno. Využívejte a zkoumejte účinky mimotělních zážitků, ale znovu podotýkáme, vždy jen s čistými úmysly.

Nejlepším důvodem pro experimentování s mimotělními zážitky je vlastní osobnostní a duchovní rozvoj.

Nejlepších výsledků však dosáhnete v případě, kdy kromě mimotělních zážitků vytvoříte ve vašem životě více prostoru pro klid. Užijte si toho a nepřestaňte hledat nové zkušenosti!

Zdroj: https://mocvedomi.cz/jak-muzeme-vyvolat-mimotelni-zazitek-bez-uziti-jakychkoliv-stimulantu-ci-psychoaktivnich-latek/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz