MUDr. Pavel Šácha: 8 principů zdravého životního stylu

191
Foto: Pixabay.com

Nevím, jak je tomu dnes, ale ještě před deseti lety statistiky psaly, že jde u nás 90 % výdajů v resortu zdravotnictví na léčbu již vzniklých nemocí, 7 % na výzkumy v oblasti genetiky, 2 % na životní prostředí a pouze 1 % je věnováno prevenci nemocí. Domnívám se, že se čísla o moc nezměnila.

Je asi zbytečné zdůrazňovat, že prevence je lepší než léčba a že by státní resorty ušetřily ohromné výdaje nejen ve zdravotnictví, a také by se dalo očekávat, že by se prodloužila střední délka života lidí. Státní zdravotní ústav provedl průzkum a prokázal, že lidé, kteří vykouří dvacet a víc cigaret denně, jsou nemocní průměrně 37 dnů v roce. Toto číslo je směrováno k zaměstnavatelům, protože když zaměstnají kuřáka, lze předpokládat, že se jim zvýší náklady. Vezměte si však také ten fakt, že je u nás tři miliony kuřáků a že náklady na uspokojení své závislosti přijde průměrného kuřáka na 7 000 Kč ročně. Státní zdravotní ústav také uvádí, že náklady státu na lékařskou péči oněch tří milionů kuřáků v ČR vyjde ročně na 20 miliard korun.

U nás funguje medicína založená na důkazech. Lze tedy považovat tyto údaje za důkaz toho, že ono 1 % věnované prevenci je nedostatečné? Stačí jen napsat do statistické zprávy, že osmdesáti procentům všech případů rakoviny plic by bylo možné předejít, kdyby lidé přestali kouřit? Politikové to vědí a v diskusích slyšíme věty, co by se mělo udělat. A také prohlašují, že vše, co poškozuje zdraví, nejen ubírá na tělesné síle, ale oslabuje také duševní a duchovní schopnosti. Ale takové diskuse nestačí a 1 % nákladů na prevenci problém neřeší.

Sestavit příběh s faktory

Když nepomůže stát, co můžeme dělat? Každý, kdo se potýká s takovým problémem, ví, že si způsobuje nemoc, ale přesto nejde cestou prevence. Je tu jistá možnost…

Napište si svůj příběh, a to od začátku a krok za krokem, to je od narození, pravdivě, pište to pro sebe, jde o to, aby se ukázaly faktory, které na vás působily a působí, jak zacházíte se svým zdravím, jak si vytváříte podmínky k tomu, aby se projevila nemoc.

Základní heslo takového postupu zní: porozumění vlastní nemoci.

https://www.celostnimedicina.cz/kazdy-at-si-sestavi-svuj-vlastni-pribeh.htm

Vlastních osm principů

Když se také seznámíte se stavbou a funkcemi svého těla, pak pochopíte, co mu prospívá. Každý může rovnou jmenovat:

– ve dne pracovat a v noci spát, v sobotu odpočívat,

– nepít alkohol, život nespojovat se závislostmi (drogou a podobně),

– prosazovat zdravou výživu,

– dostatek tělesného pohybu, tak jak to souvisí i s biblickým návodem.

– Týká se i pití čisté vody,

– střídmosti v jídle i obecně,

– čerstvého vzduchu, léčivých slunečních paprsků a

– důvěry jako pozitivní životní orientace.

Tedy osm prvků zdravého životního stylu.

Snahy

Koncem 19. století byste mohli najít moderní sanatoria, která reprezentovala proud zvaný Nový start. Tehdy nebyly k dispozici léky, jaké máme dnes, a nebylo možno tak účinně řešit následky. Je tedy logické, že sanatoria fungovala na dodržování popsaných osmi principů. A výsledky byly překvapující. Tento postup byl přerušen obdobím války, medicína ohromně pokročila ve smyslu výroby chemických léků, dále s objevem penicilínu. Od té doby se prevence velmi oslabila…

Proč myslet na prevenci, když „všechno“ vyléčí penicilín. Potom proběhla druhá světová válka, vývoj techniky opět poskočil k dokonalosti. Až někdy kolem šedesátých let minulého století se začaly objevovat první vědecké studie o vlivu způsobu života na lidské zdraví. Bylo zjištěno, že každodenní životní styl ovlivňuje naše zdraví z plných 50-70 %, z nejvýše 20 % je ovlivňuje dědičnost, z maximálně 20 % životní prostředí a jen asi z 10 % úroveň lékařské péče. To bylo zklamáním pro ty, kteří se spoléhali na léky a lékařskou péči. Velký šrám prevenci přinesl poté socialistický zákon o zdraví, který proklamoval, že každý člověk má právo na práci a na zdraví. Je nutno poznamenat, že tento zákon byl špatně pochopen, vždyť se o své zdraví musí každý člověk postarat především sám, ta největší část je v našich rukou. Záleží jen na nás, jak vážně odpovědnost za své zdraví přijmeme.

Porozumět

V dnešní době se rozšiřuje seznam rizikových a takzvaných civilizačních faktorů, které urychlují rozvoj chronických nemocí. To je dobré vědět. Avšak ono myšlení, že lze lékem úspěšně potlačit nemoc, dodnes přetrvává. Není zde vůbec řeč o tom, že lék nemoc vyléčí. Máte problém, jdete k lékaři, není pojmenována příčina, ale lékem je úspěšně nepříjemný projev zastaven = potlačen. Uleví se, můžete jít opět „zdráv“ do práce, ale to je omyl. Vaše léčení neskončilo tím, že jste byli „přeléčeni“ lékem, ba naopak, vaše léčení teprve začíná, je třeba se vypořádat s příčinou, která vás do nemoci dovedla. Pokud se to nestane, je jen otázkou času, kdy se bude nemoc opakovat nebo kdy se projeví jinou formou a třeba i na jiném místě těla.

Zdůraznil jsem zde pojem: porozumění vlastní nemoci.

Podstata léčení má spočívat v tom, že pojmenujete a odstraníte příčiny, zbavíte se návyku, vyčistíte své tělo a mysl a vytvoříte v těle takové podmínky, aby se dovedlo samo (konkrétně váš imunitní systém) vypořádat s bacilem, virem a aby se vaše detoxikační orgány (játra, ledviny, střevo) dokázaly snadněji vypořádat s jedy, kterými je tělo zaplaveno.

Výsledky

„Nový start“, který jsem výše zmínil, měl svou velkou hodnotu. Již tehdy lékaři prokazovali, že dodržování oněch osmi principů životního stylu přináší dobré výsledky. Dva američtí lékaři, dr. Bellocq a dr. Breslow, zjistili na základě devítiletého sledování 7000 pacientů, že ti z nich, kteří jmenované principy dodržovali, se nejen dožívali vyššího věku, ale těšili se i dobré kvalitě zdraví.

Nepohrdám tím, že je tato studie stará sto let. Myslím si, že ony principy platí stále.

autor: MUDr. Pavel Šácha
zdroj: https://www.celostnimedicina.cz/osm-principu-zdraveho-zivotniho-stylu.htm#ixzz5od4OSYp6

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz