MUDr. Michal Kravec: Co způsobuje civilizační choroby a chronické záněty v těle? (4. část)

186
Foto: Pixabay.com

V poslední době jsem často dotazován na krevní test, o němž jsem se zde opakovaně zmiňoval. Byl jsem dokonce upozorněn, že se mnohé osoby dotazovaly praktických či jiných lékařů, nebo vznesly své dotazy na biochemické laboratoře. Odpovědí jim bylo, že nic takového se nedá vyšetřit a žádná laboratoř prý takový test nenabízí. A už vůbec ne ze dvou kapek krve…

Ano, musím souhlasit s tím, že toto vyšetření, o kterém zde mluvíme, opravdu žádná laboratoř v České republice nenabízí, ani ho neumí provést. A velká část lékařů ani neví, že takové vyšetření vůbec existuje a že ho může využít ve svůj prospěch, i ve prospěch zdraví svých pacientů. Dokonce jsem byl upozorněn, že ze suché kapky krve údajně nelze nic vyšetřit.

Dovolím si upozornit, že je metoda vyšetření suché kapky krve ve světě známa už asi 100 let. Je možné si k ní dohledat informace například na internetu. S touto metodou je dokonce seznámen i náš Státní zdravotní ústav v Brně (SZÚ), který ji využívá ke svému výzkumu.

Ale zpět k danému testu. Jeho prostřednictvím lze získat informace o zastoupení množství nenasyceného tuku v krvi. Dále také informace o zastoupení omega 3, omega 6 a omega 9 mastných kyselin. Na základě těchto hodnot se potom vypočítává propustnost (fluidita) buněčné stěny – tzn., jaká je schopnost buněčné stěny přijímat živiny nebo vitamíny z vnějšího prostředí, a na druhé straně nakolik je schopna se zbavovat zplodin při přeměně látek v energii, tedy těch, které jsou pro ni již toxické.

Daný test dále poukazuje na poměr omega 6 a omega 3 matných kyselin v buněčné stěně červených krvinek. Tedy, jak je složena buněčná stěna. Je to důležitá hodnota nutná především ke zjištění funkčního stavu naší imunity.

Dále lze zjistit, jaký je tzv. omega 3 index = poměr a zastoupení omega 3 mastných kyselin v krvi. Právě toto je předmětem studie Státního zdravotního ústavu v Brně, který díky této zcela identické metodě na svých zaměstnancích přesně studuje a vyšetřuje uvedené hodnoty a další parametry.

Jsem si vědom toho, že jsou nové věci někdy špatně vnímány a ještě hůře přijímány. Možná proto, že si na ně laická i odborná veřejnost obtížněji zvyká. Otevřeně a upřímně musím ale uvést, že je toto vyšetření podle mého názoru jednou z budoucích metod, která bude pro práci lékařů nezbytná. To, že je dnes možné ji použít, a využívají ji i vědecké týmy, je zcela prokazatelné. Proto si dovolím ještě poznamenat, že metoda vyšetření suché kapky krve prostřednictvím plynové chromatografie skutečně existuje a je ve světě i u nás využívaná a používaná. Provádí se v laboratoři VITAS v norském Oslu, jež doposud zpracovala a vyhodnotila zhruba 650 000 krevních vzorků. A čemu lze touto metodou předejít? Především celé řadě zdravotních komplikací i závažných civilizačních chorob. Je to nejen výtečná prevence zdraví, ale také pomocník, který dokáže v případě potřeby s pomocí tohoto testu předejít, ovlivnit nebo se zcela zbavit řady nemocí. Přesvědčuji se o tom každý den a mám z toho upřímnou radost.

MUDr. Michal Kravec, lékař a chirurg
Publikováno v časopisu Ve hvězdách

Chcete předejít chronickým zánětům v těle? Hodláte mít vyšší imunitu a předejít závažným chorobám? Kontaktujte nás, rádi Vám zprostředkujeme odbornou konzultaci a pomoc: e-mail: info@astrolife.cz, tel.: +420 776 644 721

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk