MUDr. Michal Kravec: Co způsobuje civilizační choroby a chronické záněty v těle? (3. část)

168
Foto: Pixabay.com

Současná společnost má jeden společný negativní znak, kterým je enormní nárůst chronických onemocnění, tzv. civilizačních chorob. Nejenže se jejich počty za posledních 15 až 20 let zdvojnásobily, ale do roku 2035 nás čeká další zdvojnásobení tohoto stavu. Někteří skeptici hovoří dokonce o tom, že v roce 2050 bude každá třetí osoba trpět cukrovkou a týkat se to bude stále mladších lidí, i pokud jde o astma, zvýšený krevní tlak nebo rakovinné bujení.

Bylo statisticky prokázáno, že se průměrný věk v USA a Velké Británii v posledních letech snižuje. To znamená, že děti budou žít kratší dobu než jejich rodiče. A je pouze otázkou času, kdy se tento trend projeví i ve střední Evropě.

Shon, spěch a nekonečné množství pacientů v ordinacích, nemluvě o aktuální pandemické situaci, jsou příčinou toho, že si toho už ani nejspíš nevšímáme, nebo to bereme jako neměnný fakt naší společnosti. Zapomínáme přitom, že normou našeho života by mělo být, abychom byli zdraví a bez užívání jakýchkoli medikamentů.

Podle mnoha zahraničních i českých vědců, např. ze Státního zdravotního ústavu Brno, je jednou z nejhlavnějších příčin nárůstu civilizačních chorob naše strava, která je, ať chceme, nebo ne, základním kamenem výstavby našich buněk. Z toho se také odvíjí funkce jednotlivých buněk, což se pak promítá do funkce celého orgánu či soustavy. Ukazuje se, že je mozkem buněk buněčná membrána, která je dělítkem mezi vnitřním a vnějším světem buňky. Tak, jak bude buněčná stěna reagovat na vnější podnět, bude vlastně reagovat buňka jako celek. A nejen to. Buněčná stěna rozhoduje, jaké látky propustí do svého vnitřního prostředí, ale také jak dobře se zbaví vlastních odpadních produktů metabolismu, které ji jinak poškozují.

Složení buněčné stěny je z 95 procent složeno jen z omega 3 a omega 6 mastných kyselin (MK). To, co se ukazuje jako rozhodující a nejdůležitější, je vědecky podložený fakt – poměr těchto kyselin. Jako optimálním se jeví poměr 1 : 1 (podle naší DNA) až 1 : 3 (přípustné rozmezí podle vědců). V těchto poměrech je buněčná stěna správně propustná oběma směry a nejen to. To, že jsme dnes schopni jednoduchým a levným krevním testem změřit tyto parametry, tzn. fosfolipidový profil buněčné membrány, se ukazuje jako jedna z velmi důležitých cest, ne-li nejdůležitější, která pozitivně ovlivňuje, případně i zcela zbavuje civilizačních chorob tak, jak se to děje u mých pacientů, kteří mají v průměru při vstupních testech poměr 1 : 35!

Na celou problematiku se pak lze dívat z pohledu prevence, což je mnohem více vzrušující, protože zabránit civilizační chorobě, zajistit zdraví sobě i ostatním je od nepaměti cílem mnoha lékařů a nás všech. Zvláště pak při možnosti opakovaných krevních testů a kontroly fosfolipidového profilu.

Zcela jinou otázkou je možnost změny poměru omega 3 a omega 6 mastných kyselin v buněčných membránách. Tady je třeba připomenout velké zklamání z celé řady nabízených omega 3 potravinových doplňků. Ano, i já jsem se setkal s jejich neúčinností. Polyfenolové perorální preparáty (= polyfenoly – v tucích rozpustné antioxidanty) s omega 3 MK jsou funkční preparáty, které umožňují zabudování omega 3 MK do buněčných membrán.

V současné době používané antioxidanty, jako vitamín E, se v kombinaci s omega 3 MK jeví jako zcela neúčinné, a tak dochází v zažívacím traktu ke žluknutí, tedy k znehodnocení omeg 3 mastných kyselin a nemožnosti jejich zabudování do buněčných stěn. Krevní testy oba tyto jevy prokazují.

MUDr. Michal Kravec, lékař a chirurg
Publikováno v časopisu Ve hvězdách

Upozornění: Chcete předejít chronickým zánětům v těle? Hodláte mít vyšší imunitu a předejít závažné chorobě?

Kontaktujte nás, rádi Vám zprostředkujeme odbornou konzultaci a pomoc: e-mail: info@astrolife.cz, tel.: +420 776 644 721

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk