Mooji: Když se o slovo přihlásí svoboda

77
Foto: Pixabay.com

Pokud ve vás vykrystalizuje upřímná touha objevit Pravdu, vždycky nakonec dojde k boji.

A proč tento boj přichází?

Je to boj mezi touhou po osvobození, pociťovanou jako volání z neznáma, a nutkáním žít dál jako osoba.

Když se o slovo přihlásí svoboda, začnete mít pocit, jako by jste byli vtahování do neznáme černé díry. Jakmile vás pohltí, už nikdy nenajdete to svoje malé “já” – tak vám to alespoň předestírá mysl. Jakýsi vnitřní hlas vám našeptává, že osvobození je největší riziko, jaké můžete podstoupit – něco jako let volným pádem, ale bez padáku – protože osvobození znamená konečné rozpuštění ega.

Paradoxní je, že ve skutečnosti se vracíte jen k tomu, čím jednoduše nemůžete nebýt, ale dosud jste si toho nebyli vědomi. Nestanete se něčím jiným, naopak, přestanete se stávat něčím jiným. Přestanete se něčím stávat a spočinete ve svém Bytí – a právě tady dochází k boji. Ale zkrotit tyto nepřátelské síly není jako bojovat s vnitřním nepřítelem. Ne, čeká vás dlouhý vnitřní zápas s podmíněností ega a s vaší představu o tom, kdo jste.

Váš autoportrét bojuje se svým tvůrcem, s malířem, který ho namaloval. Realita se však žádného boje neúčastní. Boj se odehrává ve snu a také bojovník je součástí snu. Ale bojovník musí v tomto boji zvítězit – jen tak se spojí s tím, čím skutečně je – s tím, co se boje neúčastnila. Tak se hraje tato hra.

Mooji
Hlubší než nebe, větší než prostor

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 270 Kč, na 2 roky 540 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk