Montague Keen a Veronika Keen: Poselství od Montyho ze 27. srpna 2017

122
Foto: Pixabay.com

Nezoufej, má drahá, bitva zesílila, ale není ztracena. Důvodem, proč to vypadá, že kabala má stále nadvládu, je ten, že vlastní média. Tak vám řeknou pouze to, co chtějí, abyste věděli. Ujišťuji vás, že oni si nikdy nepřipustí, že ztrácejí svůj vliv na lidstvo. Všechno používají proti vám. Jejich právní systém je nastaven proti všem lidským bytostem. Slovo magie je v právních dokumentech používáno každý den. Kabala studovala černou magii a ta jim dobře sloužila. Jsou v tom mistry. Používají ji proti vám každý den vašeho života. Teď, když jste si to uvědomili, vidíte to všude. Zaklínání je vyslovování zaklínadel, kdy jsou používána určitá slova, která mají význam a sílu, o čemž jste se nikdy neučili. Nepřijímejte jako pravdu to, co vám říkají prostřednictvím médií. To všechno je propaganda, aby vás drželi pod kontrolou. Nemohu to dostatečně zdůraznit.

Jejich trumfem je, že drží mladého muže Davida, který je životně důležitý pro to, aby bylo lidstvo osvobozeno zpod nadvlády a kontroly kabaly. Zašli hodně daleko, aby ho dostali do Kalifornie, kde všechno nachystali a připravili scénu. V tomto zločinu proti němu hlavně operovaly tři země. Také ho připravili o všechen majetek a prodali vše, co měl. Byli bezohlední. Jejich záměrem bylo zničit ho.

Mnoho z vás laskavě reagovalo na naši výzvu o pomoc. Musíme pro něj získat právníka, který by ho zastupoval. Kabala použila triky, aby lidem zabránila dostat na webové stránky odvolání. Dovolíte jim, aby vám zabránili pomoct osvobodit Davida, nevinného mladého muže, a on nemohl splnit své poslání v zájmu lidstva?

Vysvětlím vám, o co jde. Veronika, David a já jsme tři části jedné duše, jsme tři v jednom. V průběhu dějin jsme byli na Zemi vždy, kdy bylo třeba uskutečnit změny. Bylo důležité, abych odešel k Duchu, abych mohl řídit operace z této strany života, zatímco David a Veronika společně pracují na Zemi. Nicméně, do cesty nám byly umístěny všemožné překážky, aby bylo lidstvu zabráněno osvobodit se zpod tyranie vlády Kabaly. Ale s vaší pomocí uspějeme.

Zoufale hledáme čestného právníka. Amerika je zcela pod kontrolou Kabaly a v důsledku toho trpí. Kabala se snaží vyvolat v Americe občanskou válku. Moc by je těšilo vidět, jak se Američané vzájemně zabíjejí. Byl by to pro ně orgastický zážitek. Zaznamenali by to jako další vítězství. Přesně vědí, jak poštvat jednoho proti druhému. Mají v tom léta zkušeností, oni jsou v takové destrukci experty. Kdy se obyčejní lidé naučí, že je zneužívají k tomu, aby byla Země předána do rukou kabala? Denně to vidíte v televizi: všichni reportéři zpívají stejnou píseň z partesu Kabaly. Ve skutečnosti zrazují svou vlastní rasu pro peníze. Jak mohou se sebou žít? Nemají vůbec žádné svědomí?

Kabale se nepovedlo narušit zatmění Slunce. Byla to úžasná událost, kterou vidělo mnoho lidí. Energie zatmění stále proudí dolů na Zemi. Mnoho z toho, co bylo před vámi skryto, bude odhaleno. Kabala již nebude schopna skrývat své špinavé činy. Do popředí vystoupí dobří lidé, aby lidstvo zachránili před vyhubením. Uvítejte je a spolupracujte s nimi, protože vy jste na Zemi, abyste zachránili lidskou rasu. Neotálejte.

Když budete stát společně, odoláte, když se rozdělíte, padnete. Sami sebe se ptejte, jak je možné, že 1% bylo schopno rozšířit se po Zemi jako rakovina a kontrolovat vaše vlády a vás.

Veronika doufala, že Leo Varadkar, který byl nedávno zvolen za premiéra Irska, by mohl pomoct dostat Davida z vezení. Ale on, jako všichni ostatní, je věrný pouze svým pánům z Kabaly. Dochází k tomu znovu a znovu. Varadkar neměl ani tolik slušnosti, aby odpověděl.

Irsko je tak pomýlené. Klaní se před Kabalou. Zvednou se někdy Irové, aby se podívali, kým jsou a uvědomí si svou skutečnou historii? Jedna osoba v Irsku (ano, pouze jeden člověk se přihlásil, že Davidovi pomůže), D.E, vzala na sebe odpovědnost, že pomůže. My v Duchu mu děkujeme. Ona jednoho dle pochopí důležitost toho, že se věnovala Davidovu případu.

My v duchu jsme připraveni vám pomoct. Spojíme se s těmi z jiných planet, kteří jsou připraveni vstoupit do akce, aby zajistili, že lidstvo přežije a bude vzkvétat ve světě bez Kabaly. Až do nedávna jste zhola nic nevěděli o tom, jak Kabala vládne nad vašimi životy. V laboratořích vyvářejí nemoci, aby si pak mohli užívat energii vašeho utrpení. Dívají se, jak jim skočíte na každou lež, kterou vám řeknou. Jsou to mistři propagandy. Ale jejich vláda na Zemi končí. Tehdy jsou nejnebezpečnější. Pokračují v útocích na Veroniku, na její počítač a auto. Jsou to velmi nebezpeční nepřátelé. David a Veronika to mohou dosvědčit.

Prosím, posílejte Davidovi lásku a modlitby. Trpí, protože Kabala vysílá nenávist. Nemáte ani potuchy, jak silná je energie nenávisti. Proto ji používají.

Láska je také mocná. Příjemce ji cítí a pomáhá rozpustit nenávist. Je ve vašem zájmu osvobodit Davida, protože z toho bude mít užitek celé lidstvo. Každá země vašeho světa bude mít prospěch z energie, která se uvolní, když on svou práci dokončí. Proto zašla Kabala tak daleko, aby ho zavřela. Kdyby nebyl pro vás důležitý, neobtěžovali by se. Viděli jsme, jak chytře ho dostali do Ameriky. Aby se to stalo, spolupracovaly na tom tři země, protože pouze v Americe je možné ve stylu Hollywoodu předstírat, že se stal zločin a dostat za to někoho do vězení. Jedná se o zločin, který se nikdy nestal. Předstírat takový zločin ve Velké Británii by bylo velmi nesnadné.

Vy, mí přátelé, bojujete o své přežití. Kabala vyzývá k třetí světové válce. Je jim jedno, kde to začne. Nakonec, válka by odvrátila mysli lidí od Kabaly a její ďábelské nadvlády. Válka vydělává pro Kabalu mnoho peněz, jako vždycky. Vyrábějí bomby a pak sledují, jak se lidé vzájemně zabíjejí. Pro ně je to pouze hra.

Společně můžete zvítězit. Věřte své vrozené síle a přežijete. Dívejte se na náboženství a rasy jako na zbraně, které jsou používány, aby vás rozdělily. Štvou vás jednoho proti druhému, tak se probuďte.

Má drahá, děláš vše co je možné, abys´ splnila své poslání s Davidem. Víme, jak obrovské je to, proti čemu stojíte. Lidé se spojí, aby vám pomohli. Dochází k probouzení lidí.

Jsme s tebou, má drahá. Tvůj navždy oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation, http://Galacticchannelings.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro http://Galacticchannelings.com a www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk