Montague Keen a Veronika Keen: Poselství od Montyho ze 14. května 2017

181
Foto: Pixabay.com

PLANETA ZEMĚ BYLA HACKNUTA, JEDNÁ SE O NEJVĚTŠÍ ÚTOK V DĚJINÁCH. Alex Jones Channel

Připravovali jsme vás na to. Varovali jsme vás, abyste byli připraveni na závěrečný pokus o převzetí planety Země a vyhubení lidstva. Lidé s chabou myslí jsou manipulováni a pomáhají Kabale dělat špinavou práci za ni. Jsou to lidé, kteří nikdy plně nevkročili do světla, vězí jednou nohou buď v náboženství, nebo jsou oddáni státu. Jejich mysl stále kontrolují jezuité. Ti lidé mohou být nebezpeční a je těžké jim věřit. Nejsou dost silní, aby odolali, protože jejich mysl je plná strachu a pochybností. Taková je zejména mysl Irů, protože když jednou jezuité Irsko ztratí, bude to pro ně beznadějné a budou zcela vyřízeni.

Chce to odvahu, stát si za pravdou a dělat, co je správné pro lidstvo. Sledujte, jak tito lidé napadají ty, kdo se snaží připravit vás na Událost. Pateticky útočí na to, za čím kdysi stáli. Je třeba je politovat, protože jsou vyděšeni. Již brzy nebude možné stát každou nohou na jiné straně. Mnohé je zablokováno a vznikají problémy tam, kde nikdy nebyly. Snažte se, aby nepadly na vás. Povzneste se nad to, protože je to přechodné a nebude to trvat dlouho. Víte, že Kabala padne.

My, z této strany života, dáváme vše do pořádku, aby, až nastane čas, vše do sebe zapadlo. Obě strany života pracují na ley liniích, aby zajistily, že lidstvo bude mít dostatek energie, kterou potřebuje, aby přechod zvládlo bez problému. Kabala dala na pozice lidi se zlými úmysly, kteří se přetvařují. Vystupují jako charitativní pracovníci. Není to pravda. Používají rituály černé magie, které mnohou změnit, posunout nebo vymazat cokoliv chtějí. Tak to šlo po generace. Bylo to zdokonaleno za doby královny Alžběty I. Anglické. Mohou potlačit pozitivní výsledek a zanechat lidstvo ve zmatku a chaosu. Úspěšně potlačovali vědění a tak udržovali lidstvo v temnotě.

V této době jsou velmi důležití pracovníci s energií, protože oni mohou uvolnit z ley linií a posvátných míst dobrou energii. Vyzývám vás, abyste používali toto nadání pro blaho lidstva. Jsou používáni temní duchové, aby působili problémy anebo věci zdržovali, nebo cokoliv je napadne jiného. Nicméně, tyto problémy můžete odstranit tak, že je pošlete do světla. Otevřete se své vlastní síle a použijte ji pro vlastní ochranu a pro ostatní lidi.

Satanistické tajné služby vždy používají temné síly po své vlastní účely. Informoval jsem Veroniku, že jedna má pokrevní příbuzná stále používá svou temnou moc. Je mi z toho smutno, když vidím, jak to dělá, zatímco se halí do pláště důvěryhodnosti. Lidé, kteří nemají dost odvahy, aby vyjádřili své přesvědčení, mohou být snadno manipulováni. Když se vrátíte k duchu, je to úplně jiné. Máte tam před sebou plnou pravdu. Je těžké vidět ty, o nichž jste si kdysi mysleli, že jsou to dobří lidé, jak jsou odhaleni coby zlomyslní manipulátoři, kteří házeli mnoha lidem písek do očí.

Členové Kabaly se cítí odhaleni; jejich zrádné manipulování s lidskou rasou bude před vámi odhaleno. Budou prosit o milost. Jejich zločiny proti lidstvu byly plánovány hodně dopředu. Oni vůči vám neprojevili žádnou lítost, ani k dětem, které mučili, znásilňovali a zabíjeli pro své vlastní potěšení, a kvůli tomu, aby si zajistili další život na Zemi. Musíte přijmout rozhodnutí, která nebudou snadná. Jakmile se dostanete ke své vlastní síle, nebudete se nikoho bát a přechod zvládnete důstojně. Uvidíte, jak bude spravedlnosti učiněno zadost. Vše, co kdysi patřilo všem lidem, se k lidem znovu vrátí. Jsou to vzrušující časy, tak se nebojte, protože spravedlnost zvítězí.

Vše, co bylo používáno na vaše ovládání, za pomoci falešných slibů, které nemohly být nikdy dodrženy, bude odhaleno. Všechna náboženství budou vymýcena z povrchu zemského. Vše bude vidět v novém světle, ve světle pravdy. Přestože ti, co mají politickou moc, stále volají po Třetí světové válce, jejich přání se nesplní. Kabala má mnoho způsobů jak zničit lidi. Když byla Veronika mladá, metlou Irska byla tuberkulóza. Ovlivnilo to skoro každou rodinu. Byla to kletba, seslaná na Irsko a byla velmi účinná. Bylo to uděláno za pomoci černé magie a bylo to obsaženo v medailonu, umístěného na Taře. Je to jenom jeden ze způsobů, jak se ta nemoc šíří kdykoli a jakkoli si to Kabal přeje.

Žijete ve světě, o němž víte velmi málo. Protože teď Kabala ovládá všechno: vaše zdraví, potraviny, počasí, vzduch, atd. Jste jako hračky, s nimiž si hrají. Na vás jim nezáleží ani za mák, takže vás mohou beztrestně zabíjet. Je na čase vystoupit z kolotoče života a stát se, kým opravdu jste. Jakmile odstraníte všechny bloky, které vás váží ke Kabale, budete volní, abyste zkoumali Zemi v celé její kráse.

Amerika opět mluví o projektu Bluebeam (Modrý paprsek). Myslí si, že vás budou schopni dostatečně vyděsit, abyste jim vládu odevzdali zpátky. To nebude dovoleno, protože Andromedané odhalí projekt Bleubeam a ukáží, co je to zač – že se jedná o poslední naději ďábelského režimu. Znáte pravdu, nelze to změnit. Úspěch máte zaručený. Tak ho uchopte oběma rukama. Věřte si, protože toto je vaše doba.

Má drahá, je třeba očekávat útoky, protože ti, co patří ke Kabal, nedovedou prohrávat. Zrádné výhrůžky jsou velmi smutné. Je to díky jezuitské indoktrinaci, která v Irsku stále převládá. Modli se za něj. My nad ním bdíme.

Tvůj navždy oddaný Monty

Website: The Montague Keen Foundation, http://Galacticchannelings.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro http://Galacticchannelings.com a www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk