Montague Keen a Veronika Keen: Poselství od Montyho z 8. ledna 2017

121
Foto: Pixabay.com

Vše je v chaosu. Každou hodinu se LŽI stávají nehoráznější. Boj o moc se soustředil do Ameriky. Celé lidstvo musí posílat lidem v Americe pozitivní energii pro jejich ochranu, protože síly zla bojují o nadvládu. To je SKUTEČNOST. Týká se to každého z vás.

Nukleární válka by zničila život na Zemi, jak jste ho znali. Použijte sílu vašich myslí, abyste svrhli zlovolnou kontrolu, jež se snaží převzít úplnou vládu nad Amerikou. Kabala neočekávala ani na okamžik, že jimi vyvolená loutka Hillary Clintonová prohraje volby. To, že v prezidentských volbách prohrála, bylo vaším vítězstvím, dobro zvítězilo nad zlem. Bylo smutné pozorovat, kolik lidí propadlo její propagandě. Šťastně jste tomu unikli. De facto tomu šťastně unikl celý svět.

Lidstvo je velmi oslabeno. Vaše těla se musí vyrovnávat s účinky jedů, jež jsou vám dodávány ve vodě, v potravinách a vzduchem. Co se týče farmaceutických společností a toho, co vyrábějí, je zázrak, že to lidé zatím přežili. Stojíte proti zlu tak ohromnému, které plánovalo toto převzetí po 2000 let. Kabala utrpěla šok z Brexitu v Británii, což bylo zcela nečekané. Věřili, že jsou neporazitelní. Vy, na druhé straně, se probouzíte a vidíte jejich prohnilé zákony, dle kterých jste nuceni existovat; ani nemohu použít slovo žít. Je to již dávno, kdy člověk na Zemi žil svobodný život. Teď chce Kabala USA jenom pro sebe. Nechtějí americký lid, ale pouze ty, kdo by jim sloužili. Je zásadní, abyste nepodlehli jejich propagandě, kterou vás krmí média vlastněná Kabalou. Řeknou jakoukoli lež, která je zapotřebí, abyste se báli. Udělají cokoliv, co budou považovat za potřebné, aby naplnili svůj Velký plán na převzetí vašeho světa. Musíte být silní. Zajistěte si, že si obstaráte fakta, než se rozhodnete, protože to ovlivní lidstvo osudovým způsobem. Každý z vás musí převzít odpovědnost za rozhodnutí, jež učiníte.

Amerika je v nebezpečné situaci. To, co se stane, však ovlivní celé lidstvo. Podpořte Ameriku, protože vaše energie, vaše modlitby a vaše podpora jí pomůže překonat tu snahu o převzetí. Mnoho Američanů nemá ani potuchy o tom, co se v jejich zemi děje. Záměrně jsou držení v nevědomosti ohledně skutečnosti, které se kolem nich dějí. Uvěřili důvodům, kvůli nimž vznikly války, zas a znovu, a kvůli nimž byli zabíjeni lidé, což k tomu patří. Byli jste potichu, když se Amerika stala strojem na zabíjení celého světa. Skutečně jste s tím souhlasili? Skutečně jste zůstali zticha a přijali jste postoj, že se vás to netýká, když jste zavírali oči před zabíjením, k němuž docházelo vaším jménem? Teď vidíte všude ve vaší zemi tábory FEMA, připravené s vámi zatočit, pokud byste se odvážili neposlechnout. Nesmíte zůstat potichu a nevšímat si toho, co se děje přímo vám pod nosem. Vaše mlčení umožnilo, že vaše země byla převzata. Propadli jste americkému snu, který se teď stal noční můrou obrovských rozměrů, jež s sebou strhne mnoho zemí. Vypněte televizi, mluvte se svými bližními, zjistěte, co se momentálně děje a reagujte na to. Tohle není hra.

Mnozí ze Země odejdou, protože zde s prací skončili. Další odejdou, protože by mohli překážet tomu, co musí být uděláno. Dávejte se velký pozor na to, co přijmete jako pravdu. Dějiny, o nichž jste se učili, byly naprostý výmysl. Již pouze tato skutečnost vás držela v temnotě a pod kontrolou. Pokud jde o náboženství a o lži, které šíří: byly smečkou na krku lidstva již příliš dlouho. Pouze budhisté to dělali přibližně správně. Všechna náboženství poslouchají Řím, SÍDLO VŠEHO ZLA.

Byla to vaše volba, že jste v této době na Zemi, abyste ji zachránili od zlovolných sil kontroly, které ji převzali. Vládci mají na tvářích úsměv, když vás ničí a také vše, co je vám drahé. Potřebují energii vašeho utrpení. Je nutno se postavit pravdě. Tohle je rozhodující chvíle.

Má drahá žena se snaží pomoct mladému muži v Americe, který má důležité poslání. Byl zavřen, aniž byl obviněn; je držen v těch nejstrašnějších podmínkách ve vězení v Americe již cca 9 měsíců. Vrátil se na Zemi s posláním obnovit mír a spravedlnost, ale iluminátský operativec ho našel a použil nad ním kontrolu mysli. Nemohli ho zabít, tak si našli způsob, jak ho zavřít. Potřebuje vaše modlitby, aby mu pomohly dostat se na svobodu a dát mu sílu, aby se vyrovnal s tím, co mu bylo provedeno. Vrátil se na Zemi, aby pomohl lidstvu a teď on potřebuje lidstvo, aby pomohlo jemu. Je víc takových, jako je on, zadržovaných v tom prohnilém systému, a nejenom v Americe. Rozsah prohnilosti nemá hranic.

Když se spojíme, dáme vám sílu, abyste odmítli stát se součástí převzetí Země. Všechna korupce a samotní zkorumpovanci jsou odhalováni. Nemají se kam schovat. To je jejich poslední pokus. Zamávejte jim na rozloučenou, protože jejich ďábelská vláda brzy skončí.

Má drahá, bude nalezen způsob, jak napomoct našim plánům.

Moc mi chybíš, má drahá.

Tvůj oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation, http://Galacticchannelings.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro http://Galacticchannelings.com a www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk