Montague Keen a Veronika Keen: Poselství od Montyho z 6. listopadu 2016

132
Foto: Pixabay.com

Ti z vás, kdo jsou probuzeni, jsou závislí na Američanech, aby 8. listopadu učinili správné rozhodnutí. Probíhá mnoho diskusí, zda volby nezastavit. V sázce je osud lidstva.Zaprodanci stále požadují třetí světovou válku; potřebují válku, aby si uchovali svou existenci. Také potřebují zabít velké množství vás, lidí, „darmožroutů“. Mají v plánu vyhubit 80% z vás. Věřte mi, do jejich plánů lidstvo nepatří. Mnozí z nich již utekli, hledají úkryt, kdyby volby v Americe prohráli.

Musíte odložit svou loajalitu ke straně bokem, a soustředit se na své přežití a na přežití lidstva. Politici jsou zkorumpovaní. Musí být, pokud je má strana přijmout. Od doby J.F. Kennedyho nebyly v Americe čestné volby. Zkorumpovanci nemohou riskovat, že bude zvolen čestný muž. Všichni jste viděli, jak byla Amerika ovládnuta a systematicky ničena. Tato kdysi hrdá země je v bahně, bojuje o přežití. Američané to nevidí, protože jejich mysl je kontrolována za pomoci chemtrails a fluorizace vodních zásob. Jejich potraviny jsou geneticky modifikované. Nemají šanci, protože bují korupce.

Tento svět závisí na tom, zda se zastavíte a pozorně budete přemýšlet o tom, koho zvolíte, protože to ovlivní celý svět. Ameriko, je to obrovská zodpovědnost. Doufáme, že budete zkoumat, než se rozhodnete volit. Ať vás vede Bůh. Je potřeba, abyste byli všichni informováni, abyste hledali pravdu, abyste se mohli čestně rozhodnout, když uplatníte své hlasovací právo. Ptejte se, zda budou vaše děti v bezpečí a zda bude v bezpečí vaše rodina. Jaká budoucnost vás čeká s A nebo B. Komu jsou kandidáti ve skutečnosti oddáni…chtějí světovou válku? Velká rozhodnutí si vyžadují vážné zkoumání. Jste to dlužni sobě, abyste to udělali. Ameriko, lidstvo se na tebe dívá a doufá, že uděláš správné rozhodnutí.

Mnozí příslušníci Kabaly již mají plány pro případ, kdyby byl zvolen ten čestný. Nebudou v Americe. Sami si to zjistěte. Kabala to převzetí plánovala. Vypadalo to snadně, když najednou, z ničeho nic, někdo vystoupil s tím, že chce Ameriku zachránit. Když se odvážil zpochybnit jejich záměry, najednou byly všechny jejich plány zhaceny.

V Anglii jsou v běhu plány, jak zabránit Brexitu. Všude vládne korupce. Lidé v Anglii to odmítají tolerovat, protože chtějí vystoupit ze korumpované Evropské unie. Moc lidu zajistí Brexit. Když volíte, ve skutečnosti dáváte té osobě právo rozhodovat vaším jménem. Dáváte té osobě VAŠI MOC, aby dělala rozhodnutí za vás. Máte zodpovědnost vůči svým bližním, aby to bylo správně.

Kabala použije vše, co má, aby zničila všechny plány opozice. Jsou zkaženi do morku kostí. Vyžádá si to čas, pochopit, jak špatní jsou. Podvodem si vydláždili cestu ke všem mocenským pozicím. Jejich ďábelská síť sahá do všech zemí. Je jich pouze 1%, vás je 99%. Bojí se, že si vezmete svou moc zpátky. Široce používají kontrolu mysli, ostatně, oni ji vynalezli. Je to jejich oblíbená zbraň.

Má drahá, ty jsi to viděla v akci. V jejich rukách je oběť bezmocná. To je tajemství jejich úspěchu. Buď opatrná, komu důvěřovat. Jejich oběti nemají ani potuchy o tom, že jsou ovládány a využívány Kabalou. SATANISTICKÉ RODINY to běžně používají. Existuje mnohem více satanistických rodin, než si dovedete představit. Jsou všude. Ale jsou odhalovány, protože jejich vláda kontroly mysli musí skončit.

Na moji drahou ženu byl opět podniknut útok. 5. listopadu byl obzvláště zlý. Všechny kosti v těle ji bolely a omrzaly. Třásla se chladem. Dneska je to znovu zlé.

Opět vás vyzývám: pozorně přemýšlejte, než odevzdáte svůj hlas.

Má drahá, víš, že na konec vyhrajeme. Obklopujeme tě láskou.

Tvůj oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation, http://Galacticchannelings.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. prohttp://Galacticchannelings.com a www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk