Montague Keen a Veronika Keen: Poselství od Montyho z 29. ledna 2017

129
Foto: Pixabay.com

Opět je používán na zničení lidstva postup ROZDĚLUJ A PANUJ. Vetřelci, kteří před dlouhou dobou přišli na vaši Zemi, to používají – znovu a znovu, aby vás zničili. Všechen ten hněv, pochody, vykřikování ze střech dává vaši ENERGII vašim utiskovatelům, kteří ji využijí na to, aby vás zničili. Ten HNĚV poskytuje obrovskou energii, která je použita proti vám. Hrajete přesně do rukou vašich nepřátel, zas a znovu. Hrají na vás jako na housle. Poučíte se někdy?

Měli jste volbu: Hillary Clinton a Třetí světovou válku anebo využít šanci s Donaldem Trumpem. Lidé volbu udělali. Již nechtějí ztrácet své mladé muže ve zbytečných válkách. Jistě nastal čas, aby se lidské rasy naučily spolu žít, bez ohledu na to, jaký kožený oděv momentálně nosí. Když jste rozděleni, prohráváte. To je ten důvod, proč vaši utiskovatelé vytvořili tolik náboženství. Udělali to, aby vás proti sobě postavili. Viděli jste to dílo v dějinách nesčetněkrát. Je jedno, jak tu rozdílnost označíte: rasa, víra, barva. To vše je použito proti vám, aby byly vytvořeny “důvody“ k válce. Ve skutečnosti se jedná o vyhubení lidské rasy. Proč to nevidíte? Podívejte se na vaši historii. Je tam všechno: neustálý boj o přežití.

Naléhavě vás žádám, abyste pracovali s tím, co máte. Vynasnažte se vytvořit mír a harmonii. Neglorifikujte válku. Nikdy není omluvitelná. Ti, kdo vyhledávají válku, jsou nepřátelé lidstva.

Ve vašem světě jsou mnozí, kdo svou duši prodali pro slávu a bohatství. Hloupě věří, že to všechno budou mít. Podívejte se na ty lidi, když stárnou. Jsou vyděšení, smutní a opuštění, protože vědí, že budou odloženi, aniž by si toho někdo všiml. Budou muset čelit smrti sami a ve strachu. V jednu chvíli se zdá, že mají vše a pak je jim to rychle odebráno. Na všechny čeká stejný osud. Mnohokrát jste viděli, že se to tak děje a přesto je mnoho dalších, kteří jsou také připraveni prodat svou duši.

To vše je součástí kontroly mysli. Jakmile podepíšete, jste jejich vlastnictvím a již nikdy se neosvobodíte. Proto tak trvají na tom, že je třeba se snažit spíše o slávu a bohatství, než o svobodný život. Nepřátelé lidstva ovládají vaše vlády, vaše vzdělávání, vaše zdraví a vaše životy na všechny možné způsoby. Tento způsob myšlení vám byl vnucen televizí a filmy. Pouze teď si začínáte uvědomovat, že vlastně NESMÍTE SVOBODNĚ zkoumat vaši pravou historii. Vše bylo zařízeno tak, abyste dostali falešnou představu toho, kým a čím jste. Ti z vás, kdo se probudili, zažili opravdový šok, když si uvědomili, jak je váš život ovládán. Jejich plány byly skoro na 100% úspěšné, nicméně, Brexit a p. Trump byly šokem, na který nebyli připraveni. Teď ty plány předělávají, aby ty překážky vyřešili. V mezidobí využívají jako zdroj energie HNĚVU a používají ho proti vám. Pomáháte jim, aby vás zničili. Myslete dřív, než přikročíte k činu. Sami sebe se ptejte: mohou mé skutky někomu uškodit?

Byly zavedeny zákony, které vás učiní ještě bezmocnějšími, abyste se nemohli bránit a žít svůj život jako normální lidské bytosti. Zatímco jste protestovali proti p.Trumpovi, byla vám vzata všechna vaše svoboda. Nevíte, co vše bylo uděláno, aby vás umlčeli. Podívejte se na to, co je pro život na Zemi důležité a stůjte si za tím. Politika je velmi špinavý a nečestný obchod. Vlády neslouží lidem. JE JIM DÁNA MOC, aby odstranily ještě i tu trochu svobody, kterou nad svými životy máte. Otravují váš vzduch, potraviny, vodu a způsob života, zatímco vám celou dobu říkají, že vám slouží. Věřte mi, ONI SLOUŽÍ POUZE SVÝM PÁNŮM.

V tuto dobu vlastně bojujete o svou vlastní existenci. Tolik se toho spiklo proti vám. Mnohokrát jsem vám řekl, že společně nemůže vašich 99% prohrát. Podívejte se, jak jste teď rozděleni.Přesně to vaši utiskovatelé chtějí a vy jim to dáváte. Jste svými nejhoršími nepřáteli.

Má drahá žena se snaží pomáhat těm, kdo chtějí život na Zemi změnit k lepšímu. Jsou na ni podnikány útoky, že říká pravdu a že se snažila zabránit světové válce, kterou chtěla Hillary Clintonová. Mnozí z vás jste k tomu slepě směrovali. Má žena chce pomáhat těm, kdo vám mohou poskytnout volnou energii. Lze to udělat dřív, než si myslíte. Existují dobří lidé s dobrými úmysly, pracující na zlepšení kvality života na Zemi. Toto byste měli podporovat vy všichni – vaší energií a záměrem. Je to vaše zodpovědnost, abyste to udělali.

Odmítněte se nechat vést jako ovce na porážku. Ani na okamžik nezapomínejte, že JSOU NA ZEMI TEMNÉ SÍLY, které jsou nepřáteli lidstva. Udělají, co se dá, aby nad vámi získali úplnou moc. Nepomáhejte jim.

Stojíte nad propastí. Jsou to těžké časy. Neudělejte špatný krok. Použijte své svědomí tak, že dříve, než byste podnikli nějaké kroky, půjdete do svého srdce. Dělejte jenom to, co pomůže vašemu bližnímu. Naučte se rozlišovat mezi lží, kterou vám říkají vaše vlády a pravdou. Každý den vás bombardují propagandou – od chvíle, kdy se probudíte. Odmítněte hrát jejich hry. Vaše přežití závisí na tom, abyste učinili správná rozhodnutí. Když zůstáváte potichu, pomáháte vašim utiskovatelům v ničení života na Zemi.

Zkoumejte základny v Antarktidě, které byly před vámi utajovány. Hledejte původ náboženství, to vám otevře oči. Bylo před vámi ukryto tolik vědomostí. Pouze svobodným zednářům 33. stupně je dovoleno, aby věděli. Ptejte se sami sebe, proč. Proč mají ti, co vás utiskují, nad vámi takovou moc? Od chvíle, kdy se probudíte a uvědomíte si to, stanete se hrozbou pro jejich existenci. Chtějí Zemi pro sebe. Prosím, přemýšlejte o tom, co je zde napsáno.

Má drahá, došlo k pokroku. Vaše snahy o osvobození těch, kdo byli uvězněni, aby jim bylo zabráněno dělat svou práci, jsou důležité. Prosím, pokračujte v tom.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation, http://Galacticchannelings.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro http://Galacticchannelings.com a www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk