Montague Keen a Veronika Keen: Poselství od Montyho z 26. února 2017

84
Foto: Pixabay.com

Lidstvo musí vydržet ve svém boji o přežití na Zemi. Ten boj neprohrajete. Žádám vás, abyste byli stále ve střehu. Kabala má v plánu vás VŠECHNY OČIPOVAT. Mohou to udělat tajně, například když jste z nějakého důvodu v nemocnici. Existují lékaři, kteří byli nalákáni, aby to dělali. Nikdy s tím nesouhlaste, bez ohledu na to, jaký tlak na vás bude vyvíjen, abyste se nechali dobrovolně očipovat. Mají vás k tomu, abyste nechali očipovat vaše zvířata, aby otevřeli vaši mysl perspektivě, že budou očipováni všichni. Oni argumentují, že u zvířat to funguje. Ale je to součástí jejich plánu na převzetí Země a toho, jak se zbavit velké části lidské rasy.

Také se začínají objevovat snahy přesvědčit vás, že pedofilie je normální. Aby přežili, potřebují lidskou krev a lidské maso. To jim zajišťuje, že udržují lidskou podobu. Každý, kdo je v „mocenské pozici“, musel projít různými rituály. Jelikož to udělal dobrovolně, odevzdal svou svobodnou vůli a tak se dostal pod kontrolu těch ve stínu, kteří mají moc nad všemi.

To vše je teď odhalováno, a přestože je pro mnohé těžké uvěřit, že existuje taková podlost, ona existuje. Je všude kolem vás, používají ji ti, co jsou v tzv. mocenských pozicích. Kabala to takhle měla po dlouhou dobu. Věřili, že jsou neporazitelní. Pak přišel p. Trump, který jim to převrátil vzhůru nohami a jim se to nelíbí. Poprvé v životě se cítí odhaleni a zranitelní. Tvrdě bojují, aby si zachovali svůj způsob života.

Moje drahá žena se dověděla, že HARALD KAUTZ-VELLA byl uvězněn na 5 let za to, že říkal PRAVDU a je z toho velmi smutná. Řeknu vám, že na světě je mnoho lidí zavřených ve věznicích. Prosím, udělejte co je ve vašich silách, abyste jim pomohli. Harald je nádherná čistá duše. Potřebuje vaši pomoc, vaše modlitby a vaši lásku.

Rok 2017 je rokem, kdy se to rozhodne. Vše čeho je zapotřebí je, abyste byli silní a chránili sebe a své blízké. Nikdy ve vašich dějinách nebylo používáno tolik lží na bombardování vašich myslí a vašich životů. Z vašich televizí to běží nonstop, 24 hodin denně. Vaše noviny se vás snaží polapit do toho, co předstírají, že je pravda. Je to bitva o duše lidí. Musíte být silní a odmítat přijímat takové lži, byť i jen na chviličku. Chraňte se, odmítejte nechat se vtáhnout do nesmyslných, bezduchých pochodů, které degradují lidství a vystavují vás taktice kontroly mysli ze strany nepřítele.

Poznejte svou pravdu a žijte ji. Věřte a důvěřujte všemu, o čem víte, že je pravda. Jednejte přímo se Zdrojem. Otevřete svá srdce a duše vedení a nenechte se svést z cesty davem bez mozku. Modlete se za Ameriku, protože mysl jejího lidu je ovládána. Jsou ztraceni v džungli naprostých lží. Temné převzetí Ameriky začalo před mnoha lety, ale teď to máte před sebou a nemůžete to nevidět. Amerika otevřela dveře velmi zlým démonům, které elita využívá, aby nad vámi vládla. Nikdy neočekávali, že bude zvolen p. Trump, takže se ho snaží zničit.

Buďte silní a věřte, protože každý z vás je důležitý. Lidská rasa musí přežít.

Na mou drahou ženu byl podniknut ošklivý útok, v noci když spala. Je vyčerpána. Prosím, pochopte, že je pro ni těžké navázat se mnou spojení.

Má drahá, nic si z toho nedělej. Tvůj navždy oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation, http://Galacticchannelings.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro http://Galacticchannelings.com a www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk