Montague Keen a Veronika Keen: Poselství od Montyho z 25. prosince 2016

87
Foto: Pixabay.com

Rok 2016 je téměř u konce. Pro mnohé to byl mimořádně traumatický rok, včetně tebe, má drahá. Všichni, kdo se snažili odhalovat Kabalu, trpěli. Vím, že si to vybralo daň i ve tvém případě, má drahá, ale fakt, že jsi přežila vše, co bylo na tebe zamířeno, dokazuje, že pravda zvítězí. Lidstvo nachází sílu na zkoumání všech, kdo si myslí, že mají nad vámi „moc“. SKUTEČNÍ vládci, kteří tahají za nitky vaše loutkové vlády, jsou odhalováni a odstraňováni. Vyžádá si to čas, než lidská rasa plně porozumí, jak ďábelská Kabala změnila život lidí na Zemi. Změnili vaše dějiny, aby vás zmátli. Je potřeba znát vaše pravé dějiny, jakož i to, kdo jste a co se od vás očekává. Nic, a skutečně mám na mysli NIC, co vás učili o vašich dějinách, není pravda. Všichni ti, o nichž vás učili, že si jich máte vážit, jsou ve skutečnosti vaši věznitelé. Pokaždé, když děláte znamení kříže, vlastně říkáte: SOUHLASIÍM S TÍMTO OTROCTVÍM. JSEM VAŠIM OTROKEM. Proto jsou všude vidět kříže, aby vám připomínaly vaše otroctví. Kabala ví, jak funguje lidská mysl. Vytvořili bezpočet způsobů na její ovládání. Nehrajte jejich hry, které byly vytvořeny, aby vás zotročily.

Náboženství jsou pouze jiné hrátky s myslí; také jsou určena k tomu, aby vás zotročila.Místo toho služte Prvotnímu stvořiteli, zdroji všeho stvoření, který čeká na vaše zavolání, aby vás osvobodil od Kabaly a chránil vás před jejími útoky. Ujišťuji vás, že Kabala ztrácí půdu pod nohami. Francie a Irsko a další země teď tvoří plány na vystoupení z kabalistické EU. Dokazuje to, že dochází k probouzení. Probíhá uvolňování se z nevolnictví.

V Kalifornii byly zveřejněny další důkazy o tom, že očkování způsobuje autizmus. Je to fakt. Je to další důkaz, že tyto vakcíny způsobují velké poškození, místo aby byly pro vás dobré. Ničí to životy. Existují experti na poli zdraví, kteří používají k léčení přírodní metody a jsou připraveni nahradit zkorumpovaný průmysl chemických léků. Pomohl jsem Veronice zformulovat plány, jak to pustit do života. Od té doby je pod neustálými útoky. Nicméně, bude to uděláno, dívejte se na to, že je to jenom oddáleno. Bitva o pouhé přežití musí mít přednost. Naše plány se uskuteční. Nelze jim zabránit. Lidstvo musí přežít a opět vzkvétat.

Chtěl bych využít této příležitosti a připomenout lidem v Irsku, že pozoruhodný muž DAVID ICKE, bude poprvé přednášet v Irsku. Prosím, přichystejte mu pravé irské přivítání. Naslouchejte jeho slovům. Pozvednou vás nad systém kontroly, který před 2000 lety zavedl Vatikán, aby vás zotročil. Vy, Irové, jste rasou, na které byla spácháno nejvíc zločinů. Nastal čas, abyste se PROBUDILI a uvědomili si, že IRSKO JE KLÍČEM, KTERÝ VŠE ODEMKNE. Všechny odpovědi, které potřebujete, jsou v Irsku. Znovu se podívejte na informace, které byly odhaleny ve videích Andrewa Bartzise a Veroniky Keen na YouTube. Jste na to připraveni. Jsou v nich obsaženy všechny informace, které potřebujete. Nastal čas, aby Irové jednali, zbavili se falešných učení a léček z Říma, jež vás zotročily. Poučte se o tom, kdo byli JEZUITE, kteří naplánovali a provedli IRSKÝ HOLOKAUST. Řekli vám, že to byl hladomor. Takové LŽI!

Irsko produkovalo potraviny, které byly vyváženy, přestože lidé umírali hlady. TO JEZUITÉ PŘEHLÍŽELI. Jsou tam všechny důkazy. Vatikán si dal za cíl zničit irský lid, poslal jej žebrat do všech koutů světa jako otroky.

Když se Irové probudí (a oni se probudí!) budou odhaleny všechny lži Vatikánu. Ztratí ještě i tu trochu věrohodnosti, která jim zůstala. Vatikán otevřeně slouží Luciferovi. Děje se to před vašima očima, ale vy to nevidíte. Jenom kolik dětí obětují každý rok ve svých satanistických rituálech. TÍM, ŽE O TOM MLČÍTE, JSTE TAKÉ VINNI!

V roce 2017 budete muset čelit mnoha odporným pravdám, zejména ohledně rituálního zabíjení dětí. Ti, kdo slouží tomuto MOLOCHOVI, se vždy oddávali takovému rituálnímu obětování. Mnozí lidé se účastní OBĚTOVÁNÍ PŘI MŠI. Při mši, jak se říká, se PIJE KREV Kristova a JÍ MASO Krista. Ve skutečnosti je to satanistický rituál. Děláte to?

Na chvilku se zamyslete nad tím, jaký bude život, když zmizí chemtrails, když přestane fluoridace vaší vody, když budou geneticky modifikované potraviny postaveny mimo zákon, když budou odhaleny chemické továrny za vše, co dělají a když budou zastavena všechna očkování. Lidský život se změní. Budete myslet svobodně a odhalovat vše, co bylo před vámi skryto. Budete znovu svobodní, abyste byli bytostmi světla, kterými skutečně jste.

To je váš cíl. K tomu se musíte propracovat. Závisí na tom vaše budoucnost. Všechny informace, které potřebujete, jsou již dostupné, a čekají, až je prozkoumáte. Neexistují žádná omezení, tak se do toho dejte. Považujte to za jedno z nejvíce vzrušujících dobrodružství vašeho života.

Ti, koho se Kabala bojí, jsou zavřeni ve vězeních, všude ve vašem světě. Ty, koho mohli zabít, zabili. Prosím, myslete na ty, kdo byli bez soudu nespravedlivě uvězněni Kabalou. V zemích, kde vládna Kabala, neexistuje spravedlnost. Modlete se, aby se jim dostalo spravedlnosti. Vše jim vzali, nic jim nezbylo, kromě naděje, že nakonec spravedlnost zvítězí.

Má drahá, rok 2016 byl jedním z nejnáročnějších, s jakými jsi se kdy musela vypořádat. Útoky na tebe se staly brutálnější a hroznější. Je to vskutku zázrak, že jsi přežila.

Naše práce musí pokračovat.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation, http://Galacticchannelings.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro http://Galacticchannelings.com a www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk