Montague Keen a Veronika Keen: Poselství od Montyho z 2. října 2016

84

V tomto čase zmatků nemůžete přijmout jako pravdu nic, co vám předloží církev nebo stát. Oni spolupracují, aby vám vnutili svou agendu na vaše zničení. Mají naspěch, jak se mnoho dalších z vás probouzí a vidí jejich plány na převzetí. Je mimořádně důležité, abyste se spojili s rodinou vaší duše, protože ta je mnohem důležitější, než vaše pokrevní rodina. Spojení duše je mnohem významnější než jakékoliv pokrevní pouto. Když se setkáte s rodinou vaší duše, beze stínu pochybností víte, že toto spojení je věčné. Nic ho nemůže změnit. Stojíte při sobě v dobrém i zlém. Spojení duší jde zpátky do minulosti až na začátek časů. Přetrvá a nelze ho zničit.

Je zásadně důležité pátrat po pravdě. Agenda vaší vlády NENÍ V ZÁJMU LIDSKÉ RASY. Mají v plánu vzít vám vše, aby mohli vytvořit Zemi, kde budou všechno vlastnit jenom oni. Takové převzetí plánovali po tisíce let. Vytvořili vzdělávací systém, který ohlupuje obyvatelstvo do takové míry, že se automaticky řídí jejich zkorumpovanými zákony. OBELHALI VÁS, ale nyní se probouzíte a uvědomujete si ten podvod a jste připraveni se proti tomu postavit. Odmítáte přijímat rozhodnutí Kabaly. Každým týdnem nabíráte na síle a každým dnem váš počet roste. Jak se vaše mysli vynořují z mlhy zmateni a kamufláží, vidíte pravdu a stojíte si za ní.

Vy máte trumfy v rukou, protože bez vás, kteří bojujete v jejich válkách, jsou bezmocní. Odmítejte vše, co by jakkoliv zranilo vašeho bližního. Držte spolu. Nepředepisujte jejich „léky“, založené na chemii, které zabíjejí tolik z vás. To vše je součástí plánu, jak vás odstranit z planety, kterou chtějí mít pro sebe.

Uvidíte, co se velmi brzy stane v Americe. Bude to první země, která bude kompletně převzata. Americký lid odmítá otevřít oči a vidět, co mu je prováděno. USA jsou odpovědny za smrt milionů vašich bližních. Jejich vláda zoufale volá po třetí světové válce. Americká vláda zkouší každý trik, černou magii a vše možné, aby začala další válku.

Nepřijímejte jejich propagandu, protože na ní není ani slovo pravdy. Oni bojují za své prohnilé přežití. V životě se řiďte jenom svým srdcem, ne hlavou, která je zkažená jejich tzv. vzdělávacím systémem. Za posledních 2 000 let jste bojovali o přežití, protože vzniklo to, čemu dnes říkáte Vatikán, který je zkažený na 100%. Jeho ceremonie, fajnové šaty a sladká slova nemohou skrýt jeho temné skutky a plány.

Nyní máte příležitost to vše změnit a vyměnit to za spravedlnost pro všechny. Pravdu lze odhalit a správné kroky mohou obnovit lidstvo a Zemi do původního stavu, a do stavu, v jakém by mohly být. Nemáte se čeho bát, kromě strachu samotného. Odmítněte spolupracovat se silami zla, které vás ovládaly po celý váš život a také ovládaly životy vašich předků.

Přebírání Země přestane ve chvíli, když dostatečný počet lidí odmítne sloužit Kabale. Pak bude nastolen mír. Banky jsou produktem Kabaly. Sloužily svému účelu: zotročení lidstva. Bankovnictví je produktem zlých myslí; těch, co nepatří na Zemi, ale chtějí ji pro sebe.

Zpíváte o lásce, píšete o lásce, ale žijete v lásce svůj život? Vaši kontroloři lásku degradovali, abyste se s ní nemohli spojit. Láska je nade vším ostatní. Její důležitost a cenu nelze vyčíslit. Když se s druhými spojíte v lásce, v čisté lásce, nesobecké lásce, spojíte se se Zdrojem. Teď to všechno víte…

Otevřete své oči a mysli. Nepřijímejte bezmyšlenkovitě nic, co vám řekne vláda, církev, televize či noviny. Řeknou vám jenom to, co vaši kontroloři chtějí, abyste věděli. Chcete i nadále žít své životy jako pouhé loutky, které vždy bez ptaní poslechnou vše, co jim jejich páni přikážou? Staňte se svobodnými, myslete samostatně. Spojte se Zdrojem a staňte se tím, kým jste. Vy jste bytosti světla, které zažívají na Zemi svou zkušenost.

Je vás v této době na Zemi tolik, a poznáváte se podle toho, čím jste byli v minulých životech. Vy všichni jste na Zemi, abyste zajistili, že Přechod půjde hladce, protože ho nelze zastavit. Pro mnohé z vás to bude těžké. Kabala bude zákeřně bojovat, aby se udržela u moci, ale její dny jsou sečteny. Buďte připraveni, přátelé, k převzetí kontroly. Za prvé se ujistěte, aby okamžitě přestaly všechny války. Nesmí docházet k dalšímu zabíjení. Zničte všechny válečné zbraně, abyste tak zajistili, že již nikdy nebudou použity. Pak se radujte ze své znovu nabyté svobody. Pracujte společně na obnově Země tím, že zajistíte čistý vzduch a vodu a také dobré a výživné potraviny pro lidi a také zvířata. Bude to těžká práce, přátelé, ale mohu vás ujistit, že se to vyplatí. Vypracujte plány a buďte připraveni.

Má drahá, máme starost, že tvé zdraví trpí. Prosím, dávej na sebe pozor. Máme plány, které zatím nemůžeme zveřejnit. Věř, má drahá, věř!

Tvůj navždy oddaný Monty

Website: The Montague Keen Foundation, http://Galacticchannelings.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro http://Galacticchannelings.com a www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk