Montague Keen a Veronika Keen: Poselství od Montyho z 2. července 2017

234
Foto: Pixabay.com

Tento týden probíhaly na této straně života velké oslavy. Byli jsme ohromeni tím, co jste ty a tví přátelé odhalili a napravili. Irové na naší straně života slavili. Nemohli skrýt své rozrušení. Ohromně se radovali. Teď se chtějí mnozí zapojit do odhalení zkorumpovaného režimu. Bylo to v plánu po mnoho let, ale museli jsme mít na místech správné lidi, aby pracovali společně a mohli ty plány provést. Buď opatrná, protože se do toho bude míchat mnoho lidí a to přinese narušení a zpoždení. Musíš zůstat pevná. Věz, že jsi to pochopila správně. Zjišťujete toho tolik na místech, o kterých bys´nikdy neřekla, že jsou využívána na zablokování energie před lidstvem.

Všechno, co se dalo použít na ovládnutí lidstva, bylo použito. Všechny vědomosti, které dávní lidé měli a rozuměli jim, byly před vám ukryty. Bez vědomostí jste byli vydáni Kabale na milost. Tak to naplánovali. Náboženství byla vytvořena, aby získali kontrolu nad vašimi životy. Mnohé vlády byly vytvořeny kvůli tomu, aby zajistily, že nikdy nepoznáte svobodu myšlení ani činů. To vše bylo součástí plánu na odstranění lidstva a převzetí Země jenom pro ně. Proto zajistili, že jste očkováni, že dýcháte otrávený vzduch a pijete vodu, nasáklou jedy a ještě vám to účtují. Platíte jim za to, že vás zabíjejí.

Jděte na posvátná místa a prociťujte jejich energie. Buďte s nimi spojeni, protože taková je vaše podstata. Propojujte se s přírodou, jezte přírodní potraviny, ovoce a ořechy a všechno, co vám dá příroda, protože to je čisté a výživné. Chemikálie nejsou pro lidské tělo nikdy dobré.

Vždy pamatujte na to, že válka není nikdy řešením. Zabíjení nesmí být nikdy přijímáno jako něco normálního. Ti, kdo si zvolili, že budou zabíjet pro peníze, jako jsou armády, budou jednoho dne čelit důsledkům svých činů. Jsou to nájemní zabijáci. V zabíjení není pražádná čest.

Celá struktura kontroly teď stojí na vratkých základech. Ti z vás, kdo mají otevřenou mysl vidí, jak se systém kontroly kolem nich hroutí. Vatián se hroutí. Všechno jeho nečestně získané bohatství bude vráceno lidem. Vatikán má na svých rukou tolik krve, že nemůže přežít. To všechno je založeno na absolutních lžích.

Jednoho dne, brzy, poznáte vaši pravou historii, která se nepodobá ničemu, co jste se učili. Všechny struktury, které byly zřízeny Kabalou proto, aby byla nad vámi úplná kontrola, zmizí beze stopy. Banky projevují známky kolapsu, takže buďte na takovou možnost připraveni, protože se určité zhroutí. Měly nad vámi moc až příliš dlouho. Jsou zcela prohnilé.

Na scénu přicházejí správní lidé, kteří jsou připravení pracovat v zájmu lepší budoucnosti pro všechny. Oni nepotřebují pít lidskou krev ani jíst lidské maso, aby na Zemi přežili. Jsou to skutečné lidské bytosti, které patří na Zemi. Jste na pokraji něčeho tak ohromného, tak nádherného: svobody, jakou člověk nepoznal po tisíciletí. Někdo tomu říká Posun, ale buďte si jisti, že když k tomu dojde, nebudete mít žádné pochybnosti o tom, že se stalo něco úžasného. Všechna temná energie se zvedne a nikdy se nevrátí. Proto je práce na uvolnění energie tak důležitá. Ptejte se sami sebe, jaku roli hrajete v této obrovské transformaci. Když společně pracujete pro tento cíl, uskuteční se to a nelze to zastavit.

Víte, že zkorumpovanci se nezastaví před ničím, aby se udrželi u moci. Jsou zodpovědní za to, že zajistili, aby byl náš mladý muž zavřený do vězení bez soudu, aby mu zabránili dokončit poslání pro lidstvo. Všechny hlavní tajné služby byly zapojeny do spiknutí majícího za cíl dostat ho do vězení. Mají v plánu držet ho tam natrvalo. Jsou hrdí na to, jak Anglie, Amerika a Izrael spolupracovaly na té operaci, aby ho dostaly pryč z Anglie a do vězení v USA. Je tam bez rodiny a přátel. Podmínky jsou tam barbarské. Zavřeli ho do klece a posmívali se mu, protože odmtal vzít si léky, které mu úřady nutily. Nakonec byl přinucen, aby si je vzal. To jsou věci, které Američané přehlížejí. Dělají to vaším jménem. Nikdy v životě nekouřil a nikdy nebral žádné drogy. I když si dal příležitostně sklenku vína, nebyl pijan.

Je tolik nevinných lidí, které Kabala bez obvinění zavřela, zejména v Americe. Je to proto, aby jim bylo zabráněno dokončit práci pro lidstvo. Je to válka mezi zkaženým a dobrým.

Budeme vám i nadále pomáhat s potřebnými informacemi, abychom zajistili, že všechna dobrá energie bude obnovena a informace budou vypuštěny. Toto je kombinované úsilí dostat vás zpod vlády Kabaly. Jsme velmi úspěšní, přestože na tebe, má drahá, útočí. Irsko se vymaňuje zpod vlády Vatikánu. Nový irský premiér (Leo Varadkar) neslouží Vatikánu. Můžeme čekat velký pokrok, protože nebojácně povede Irsko k pravdě a svobodě. Má naše požehnání. Do toho mladého muže vkládáme velké naděje. Irsko musí udávat směr, takže se na to dívejte jako na první krok vpřed. Jakmile bude Irsko osvobozeno zpod kontroly Kabaly, všechny ostatní země budou rychle následovat. Byl udělán velký pokrok. Byly podniknuty první kroky. Podpořte to. „Irsko je klíčem, který vše odemkne.“

Má drahá, bolest je tak ochromující a stresující. Kabala často používá útoky chladem od pasu dolů, aby působila stres a nepohodlí. To způsobuje, že nemůžete spát ani si nijak odpočinout. Projevují svůj vztek. Nelíbí se jim, jak odhalujete to, jak ovládají lidstvo. Bitvu prohráli. Nechtějí se smířit s tím, že jejich dny jsou sečteny.

Jsme hluboce vděčni všem, kdo pomáhají osvobodit lidstvo od této prohnilé kontroly. Tolik jste toho vytrpěli, abyste toho dosáhli. Děkujeme.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation, http://Galacticchannelings.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro http://Galacticchannelings.com a www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk