Montague Keen a Veronika Keen: Poselství od Montyho z 16. července 2017

207
Foto: Pixabay.com

Dochází k dalšímu pokroku, když byl zvednut další závoj a vy jste si více vědomi struktury kontroly. Na první pohled je to alarmující, dokud si neuvědomíte, že oni představují pouze 1% obyvatelstva Země. To se pak perspektiva okamžitě změní. Nemohou se měřit s probuzeným lidstvem a oni to vědí. Teď a stále je to na vaší odpovědnosti, otevřít oči a mysli druhých lidí. Teď je toho tolik odhaleno, že je to pouze otázka nastavit lidi správným směrem. Příslušníci Kabaly bojují sami mezi sebou. Vede je chtivost. Neuvědomují si, že si nic s sebou vzít nemohou. Používají klony, aby se infiltrovali mezi lidi a nachytali je. Výroba těchto klonů byla zdokonalena a jsou hojně používány. Kabala používá vyspělou technologii, která není lidem známá.

Dnes se hodně používá černá magie, podobně jak tomu bylo v dávných časech, s výjimkou toho, že dnes ji používají ti, co vám vládnou. Používají mimozemské bytosti a umělou inteligenci, atd. Tajné společnosti to používají stále. Je to před vámi skrýváno. Také využívají smlouvy z minulých životů, takže je důležité vyčistit a zrušit všechny dohody z minulosti. (viz Zrušení smluv duše- Andrew Bartzis-pozn. př. – http://galacticchannelings.com/cesky/Andrew_Bartzis.html) Kabala vytváří pasti, do nichž spadnete a pak vás uvězní. Je důležité, abyste se sami osvobodili.

Vezměte si svou moc zpátky. Je pouze vaše. Obelhali vás, abyste se jí vzdali. Vždy pamatujte na to, že všechny tajné společnosti jsou URÁŽKOU Boha lásky. Všichni, kdo jsou spojeni s tajnými společnostmi, bez ohledu na jejich původ, jsou vinni ze zločinů proti lidstvu.

Zemi zaplavuje propaganda. Kabal je zoufalá a má obavy, že padne. Budou slibovat, prosit, přesvědčovat, dělat cokoliv, aby se udrželi u moci. Nenaleťte na jejich lži. Řekněte jim, že když přestanou dávat do vašeho ovzduší, potravin a vody jedy, možná že budete přemýšlet o tom, co chtějí říct. Vaše Země byla infiltrována a obsazena. Nyní musíte čelit následkům. Nicméně, pomoc je všude kolem vás. Musíte o ni pouze požádat, protože vám nemůže být vnucována. Nepromeškejte tuto příležitost na vytvoření mírového a harmonického světa pro všechny.

Podívejte se na všechny mocenské struktury s otevřenými očima a myslí. Dívejte se na ně, jaké opravdu jsou. Odmítněte stát stranou a pozorovat, jak ničí vše, co je v lidech dobré a čisté. Vzdělávání ničí mysli vašich dětí. Proč se tváříte, že tento zločin nevidíte? Proč to teď dělají? Kdo je za to odpovědný? Proč je jed násilím vpravován do žil nevinných dětí bez souhlasu rodičů, kteří je milují? Pouze DÉMONI mohli vymyslet takový plán, aby škodili nevinným. Ne všichni, kdo kráčejí po Zemi, jsou stoprocentní lidé. Mohou vypadat lidsky a jednat jako lidé, ale mnozí jsou zde, aby vás odstranili a vzali to, co vám patří. Nenechte se jimi ošálit.

Když se spojíte se svým pravým já, vše vám bude odhaleno. Svýma očima uvidíte krásu, která vás obklopuje. Budete si vědomi energie ley linií pod vašima nohama. Když jste bosi, můžete cítit, jak do vašeho těla vstupuje energie. Krása a energie stromů se stanou součástí vašeho života. V tekoucích řekách je úžasná energie, protože také ony s vámi sdílí jedinečnou energii. O svou sílu se s vámi dělí také majestátní hory. Jste obklopeni takovou nádherou. Spojte se s ní a sdílejte ty energie.

Vaše mysli vnímají pouze váš boj o existenci. To vám udělaly peníze. Kabala je vytváří z ničeho, aby vás zotročila. Pouze ďábelská mysl mohla vymyslet takový plán a tak úspěšně ho provozovat. Ale jejich dny jsou sečteny a banky již ztrácejí svou moc To banky vytvářejí důvody pro války a všechnu bídu a strázně, které je provázejí. To je minulost.

Budoucnost máte ve svých rukách. Je na vás, abyste vytvořili budoucnost bez válek, bank, medicíny založené na chemii, geneticky modifikovaných potravin, atd. Když bude odstraněno zlo, bude vám dostupná pomoc na obnovení života na Zemi. Opět se spojíme, abychom pomohli znovu vybudovat všechno, co bylo zničeno. Pamatujte, že všechna náboženství odstranila vaše přímé spojení s Bohem Lásky, se Zdrojem všeho co je. Když bude toto spojení obnoveno, stanete se bytostmi světla, kterými ve skutečnosti jste. Mnoho z vás snilo o této chvíli, kdy světlo pravdy, lásky a míru odstraní všechny stopy temnoty. Temnota nemůže existovat ve světle . Temnota se světla bojí.

Každý den jste svědky toho, jak dalece je Kabala schopna zajít v naději, že se udrží u moci. Její zločiny proti lidstvu jsou legendární.

Náš mladý muž v Kalifornii je stále bez pomoci, i když bylo uvolněno více informací o zločinu Iluminátů vůči němu. Jsou do toho zapojeni ZLÍ LIDÉ z Británie a USA. Potřebujeme vaše modlitby, vaše myšlenky, vaši lásku k lidstvu a vaši touhu po spravedlnosti, aby vznikl dostatek energie, která by mu pomohla. To, co on udělá pro lidstvo, bude znít ozvěnou v každém koutě světa.

Na moji drahou ženu byl podniknut vážný útok. Pokusili se ukrást její duši, ale nezdařilo se to. Teď je zapotřebí ochrana a léčení, tak prosím, pomozte. Každý den je to větší boj než den předtím. Naše práce, do které patří i ten mladý muž, musí být dokončena co nejdřív. Zeptejte se sami sebe, proč by si Ilumináti dali takovou námahu, aby našli a chytili obyčejného mladého muže? Proč zacházejí tak daleko, že ho vězní 15 měsíců, aniž bylo vzneseno obvinění?

To je spravedlnost á la USA.

Má drahá, bylo to kruté. Nebyli úspěšní. Musíš si odpočinout, aby ses´ zotavila. Prosím, najdi si na to čas.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation, http://Galacticchannelings.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro http://Galacticchannelings.com a www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk