Montague Keen a Veronika Keen: Poselství od Montyho z 13. listopadu 2016

269
Foto: Pixabay.com

Lidstvo jednohlasně zvolalo, že chce být ušetřeno třetí světové války. Clintonová, podpořená devíti zbrojařskými společnostmi, si byla tak jistá, že povede lidstvo do smrtelné nukleární války, která se postará o obrovské ztráty na životech. Takový byl její plán. Bylo zapotřebí někoho, kdo NENÍ politikem. Vystoupil Trump a ujal se své role. Získal již vše, co kdy mohl chtít. NEMĚL TO ZAPOTŘEBÍ. ALE UDĚLAL TO, ABY VÁS ZACHRÁNIL.

To se nelíbilo těm, co vás ovládají a myslí si, že vás a vaše blízké vlastní. Chtějí VÁLKU a samozřejmě za ni budou bojovat. Podobně jako u BREXITu v Anglii se Kabala stále pokouší zvrátit vůli lidí. Tím, že lidstvo hlasovalo za Brexit a Trumpa, získalo pro sebe čas. Čas na pochopení toho, co vám bylo provedeno a čas na pochopení, co vše bylo zničeno. Trump není ideální, ale měl odvahu vystoupit kvůli vám vpřed. Lidstvo je mu zavázáno vděčností. Bez jeho zásahu byste již byli v tak smrtelné válce, jakou Země ještě nezažila. Vaše jediná naděje leží v rukou pana Trumpa.

Američané mají natolik ovládnutou mysl, že vůbec nevidí temnou kontrolu, která ovládla Ameriku, aniž by si někdo všiml, že se vše změnilo. Trump je to jediné, co máte. Spolupracujte s ním, abyste se společně pokusili zachránit Ameriku a ostatní lidstvo. Nevytvářejte falešná rozdělení, všichni jste na stejné lodi. ROZDĚLUJ A PANUJ, tak Kabala vždy vyhrávala. Jste Američané, tak pracujte společně pro lepší budoucnost. Kdybyste jen měli potuchu, před čím vás pan Tump zachránil, poklekli byste a děkovali Bohu za druhou šanci. Všichni mimo Ameriku se za to modlí, abyste tomu napomohli. Trump přinese mír.

Pamatujte na ty lidi ve vašem světě, kteří nejsou z vašeho světa a kteří chtějí 80% z vás odstranit. Trump se bude muset s tímto problémem vypořádat. Kvůli vám vzal na sebe obrovský úkol. Oni ničili lidský život na Zemi za pomoci očkování, léků, geneticky modifikovaných potravin, to vše bylo vytvořeno, aby vás zničilo. Bez ptaní jste dovolili mnoho toho, co vám bylo provedeno.

Tito lidé ZABIJÍ každého, kdo se jim dostane do cesty. Ty, koho nemohou zabít, zavřeli pod falešnými záminkami. To je v Americe běžné. Denně jsou zavírány tisíce lidí. Věznice jsou v Americe velký byznys. Je tam jeden mladý muž, kterého práce je pro lidstvo důležitá. Je zavřený v Kalifornii, ale je zcela nevinný. Obvinila ho satanistická rodina. Vaše modlitby za něj jsou velmi vítány. Veronika je již v koncích, když se mu snaží pomáhat. Jedná se o mladého muže, který není protřelý životem. Je do toho zapojena také satanistická církev římská – prostřednictvím jeho pokrevní rodiny. Nemá přátele a nikdo ho nenavštěvuje. Jeho domovem je Anglie. Prosím, pomozte mu.

Zpráva od Veroniky

Stále se dávám dohromady z minulého víkendu. V sobotu, neděli a pondělí mi skalární útoky způsobily mnoho bolesti a stresu. Snažím se s takovým velkým stresem vyrovnat.

Doporučuji vám, abyste si přečetli, co napsal můj drahý přítel GILAD ATZMON o amerických volbách. Doufám, že s ním o tom brzy udělám rozhovor.

Má drahá, tlak na tebe je obrovský. Kabala by se o tebe nezajímala, kdyby tě nevnímala jako hrozbu. Stůj si za svou pravdou. Víš, co se musí udělat. Tvým cílem je mír a láska na Zemi.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation, http://Galacticchannelings.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro http://Galacticchannelings.com a www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk