Montague Keen a Veronika Keen: Poselství od Montyho z 12. února 2017

162
Foto: Pixabay.com

Jak Kabala bojuje o své přežití, k přežití na Zemi používá lidstvo. Váš hněv a pochody produkují ohromnou ENERGII pro ty, kteří se snaží urychlit váš konec. Váš vztek přispívá k tomu, že je lidská rasa ze Země odstraňována. Ptejte se sami sebe: o tohle nám jde? Štvou vás proti sobě, a na vytvoření vzteku jsou využívány tzv. rozdílnosti.

Také využívají strach a vy znovu a znovu na to skáčete. Rakovina je ZBRANÍ, používanou na vytvoření strachu. Objevuje se to stále ve vaší televizi a v novinách, vám před očima, aby to vytvářelo strach. RAKOVINA JE VELMI VÝNOSNÝ BYZNYS. Vůbec nemají v úmyslu léčit. Tohle je mnohem výhodnější byznys. Stačí, abyste použili sodu bikarbonu, protože zabíjí rakovinné buňky. Hledejte, vše je dostupné. Má drahá žena každé ráno užívá 1/3 čajové lžičky sody bikarbony s teplou vodou a citronovou šťávou, aby se pojistila, že se u ní nevyskytne rakovina. To je vše, co je třeba udělat v rámci prevence. Nenechte se vtáhnout do dramat velkých farmaceutických korporací. Ve většině případů mnohé z vás zabíjí právě ta “léčba“ rakoviny, ne rakovina samotná.

Na lidstvo je útočeno ze všech stran. Nebe je použito, aby na vás pršely chemtrailsy; je to prostředek kontroly mysli nad masami. Provádějí na vás pokusy, protože si zatím nejsou jisti, kam až mohou zajít. Musíte aktivně používat vaši mysl a odmítat spolupracovat s vašimi utiskovateli. Vezměte si zpátky svou sílu, protože když nebude mít k dispozici vaši energii, Kabala bude bezmocná. Nemůže existovat sama o sobě. K zajištění přežití na Zemi potřebuje vás. Pouze peníze nestačí. Musí mít v energii, kterou produkujete prostřednictvím válek, strachu a hněvu.

Víte, že rok 2017 přinese mnoho změn. S některými těmi změnami bude náročné se vyrovnat. Vždy se zaměřte na konečný výsledek a na vše, co si přejete (mír a spravedlnost) a docílíte toho. 99% politiků akceptovalo Kabalu a její plány. Nedá se jim věřit. Proto musí být vyvinuto obrovské úsilí, aby se změnil vládní systém. Politické strany jsou úplně zkorumpované. Neslouží lidem. Prosím, přemýšlejte nad tím a nad tím, jak to změnit. To, co vám vlády říkají je to, co si myslí, že chcete slyšet. Ale to, co dělají, je pravý opak. Obama hovořil o míru, ale vytvořil mnohem víc válek než kterýkoli jiný prezident. Všímejte si toho, co dělají, ne to, co říkají, že dělají. Oni nejsou u moci proto, aby sloužili vám. Oni vždy slouží svým pánům. Nemůžete si dovolit nevidět to, protože čas se krátí. Budoucnost lidstva na Zemi je ve vašich rukou. Prosím, zacházejte s tím pečlivě. Kdyby vaše vlády sloužily vám, lidem, neotravovaly by vzduch, který dýcháte, vodu kterou pijete, potraviny které jíte a léky, které vám na základě předpisů vnucují. Snad jste dostatečně probuzeni, abyste to viděli?

Ti probuzeni z vás dělají, co mohou, aby probudili další, co jsou v jejich okolí. Vězte, že to vypadá jako nevděčný úkol, ale ujišťuji vás, že časem uvidíte výsledky vaší práce. Někteří si myslí, že když budou držet oči pevně zavřené, přežijí bez úhony a spolu s nimi i jejich světské statky. To není možné, protože Kabala vás nepotřebuje. Chce to odvahu, probudit se a převzít odpovědnost za svůj život. Sdílejte informace kdykoli je to možné. Závisí na tom vaše přežití.

Prosím, posílejte energii, lásku a světlo nevinným lidem, kteří jsou zavřeni ve vězeních, aniž by byli odsouzeni. Prezident Obama zavedl tzv. prodlouženou vazbu. Bylo to uděláno proto, aby dobří lidé nemohli dokončit své životní poslání. Amerika je v tomto největším hříšníkem, i když se to děje i v jiných zemích. Prosím, posílejte lásku těm, kdo momentálně nevidí východisko ze své ošemetné situace. Ukolébali vás do přesvědčení, že existuje něco jako spravedlnost. Ale je to mylná představa. Má drahá žena to může dosvědčit. Svět není tím, co vám říkají, že je. Byli jste odtrženi od reality před mnoha lety a bylo vám dovoleno vědět a vidět pouze malé procento toho, co je kolem vás. Jste jako kuřata v ohrádce. To vám provedla Kabala, aby si mohla všechno vzít pro sebe. Aby to mohla udělat, musela vás utlumit. Jak se váš svět stával menším a menším a přežití se stalo obtížnější, stali jste se jejími otroky. Kabala žádala válku za válkou. Jejich potřeba energie války byla stále větší. Teď si příliš dobře uvědomujete, jak zoufale chtějí Třetí světovou válku. Je jim jedno, kde, pokud je zabíjení, potoky krve a strach posilňují a umožňují jim pokračovat v přebírání vlády nad Zemí.

Přátelé, buďte silní, a považujte to za nejúžasnější dobu, protože jste povstali proti Kabale a nechcete již být jejími otroky.

Má drahá, tolik toho provedli, aby ti zabránili dělat tvou práci a dokončit ji. Stojíš sama, ale nezlomená.

Website: The Montague Keen Foundation, http://Galacticchannelings.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro http://Galacticchannelings.com a www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk