Montague Keen a Veronika Keen: Poselství od Montyho z 11. prosince 2016

102
Foto: Pixabay.com

Dokonce i ty, má drahá, až teď začínáš chápat, co jsem ti vždy říkal. Pozorovali jsme tě, když jsi se dívala na film „Do Číny přichází válka/THE COMING WAR ON CHINA (od Johna Pilgera). Je to pozoruhodný film, odhalující, kdo jsou vaši skuteční nepřátelé. Jasně jsi viděla, jak byly Rusko i Čína provokovány Amerikou. Viděla jsi americkou blokádu kolem Ruska a Číny, kterou nezapříčinily. Ty země nejsou vašimi nepřáteli, přestože je vám to stále říkáno. Teď jsi viděla důkazy, které prokazují opak. Znovu říkám: “Nic není, jak se zdá.“

Zjištění pravdy bolí. Najednou jasně vidíte lži, které formovaly celý váš život. Díváte se novýma očima na obličeje, jež tyto lži říkaly a uvědomujete si, že jsou jako roboti – nemyslící lidské bytosti. Díváte se na jejich činy, jež nejsou v souladu se slovy, vycházejícími z jejich úst. Podívejte se, jak je Amerika ukazována světu: jako přítel; starostlivý a laskavý. Pak se podívejte na realitu, a vidíte AMERICKÉ VÁLEČNÉ LODĚ, PONORKY, ZÁKLADNY, VŠUDE VE VAŠEM SVĚTĚ, VOLAJÍCÍ PO VÁLCE. Miliony lidských bytostí byly zabity v důsledku „americké pomoci za účelem jejich osvobození“. Říkám vám, přátelé, válka nikdy není řešením. Peníze na válku tečou, prostředky jsou neomezené. A přesto Američané spí na ulicích, hladovějí a jsou bez domova. Nikdo na ně nemyslí. Je na ně pohlíženo jako na darmožrouty.

Skrytá ruka, jež vládne vašemu světu, si do teď dělala, co chtěla. To, že se nepovedlo zvolit Hillary Clintonovou, je těžce zasáhlo. Nikdy s takovou možností nepočítali. Nebyli připraveni, takže se dostali do šoku a museli vymyslet novou strategii. Teď přišli se zmatením. Chtějí využít každý trik, co mohou, aby lidi nevěděli, čemu a komu věřit. Byli v tom velmi úspěšní. Nakonec, vlastní všechny noviny a všechny televizní kanály. Jejich loutky řeknou všechno, co je po nich žádáno.

Nechte noviny a televizi být, protože všechny vám lžou. Vlastní je skrytá ruka a ta se vás chce zbavit. Neproviňujte se tím, že budete šířit jejich lži, protože je to zločin proti lidstvu. TY LŽI JSOU OKOVY, JEŽ VÁS ZOTROČILY. Nikdy nepřebírejte odpovědnost za to, že byste zabíjeli nebo utlačovali jinou lidskou bytost. Armády jsou vraždící stroje. Nikdy se nezúčastňujte vraždění lidstva.

Starejte se o děti, jež se vám narodily. Byly vám dány do péče. Chraňte je před predátory, kteří je kradou, aby byly použity jako oběti. Pouze teď se dostává na veřejnost povědomost o rituálním obětování. Odjakživa procházelo nepozorováno, ve stínu. Kabala by bez toho nemohla existovat. Takto získávají svou energii. Dítě je vzácný dar, o nějž musí být pečováno.

Světlo pravdy musí vyhnat temnotu, která vládla nad celým lidstvem. Kabala má v plánu kontrolovat všechny výstupy, odhalující pravdu, protože se pravdy bojí. Zvyšují množství fluoridu ve vašich vodních zásobách, abyste byli poslušnější. Zvyšují množství rtuti v chemtrailsech a v okování, aby zajistili, že vám bude špatně a nebudete se o věci zajímat. Vaše potraviny jsou otráveny. Je zázrak, že jste přežili, když vezmeme v úvahu zlo, co se proti vám spiklo. Kabala kontroluje vše, co potřebujete, abyste mohli žít na Zemi.

Co s tím chcete dělat? Nečekejte, že vám někdy nějaká vláda řekne o něčem pravdu. Jsou v tom až po uši, jinak by nebyli ve vládě. Vždy rozlišujte, komu věřit, protože za chyby se platí vysoká cena. Prosím, posílejte energie lásky, modliteb a spravedlnosti těm, kdo mylně věřili špatným lidem a teď za to těžce pykají. Je velmi lukrativní polapit duši, která má na Zemi práci. Oni nemají svědomí. Rozhodnutí, která činíte, mají tu nejvyšší důležitost. Stojíte za pravdou a spravedlností, anebo se ohnete a podvolíte se zlu, které vám za vaše zločiny platí? Je to stěžejní doba. Nepřichází do úvahy, abyste teď stáli v koutě.

Spojte se se svou duchovní stránkou, tak jako ještě nikdy předtím. Požádejte o sílu, abyste mohli dělat, co se od vás čeká v tomto čase zmatení. Vězte, kdo jste a proč jste v této době velké změny na Zemi. Pomáhejte druhým, aby měli sílu mysli, aby se mohli také oni stát, kým jsou. Pracujte společně, protože vaše budoucnost je ve vašich rukách. Vše, co potřebujete, je odvaha stát za pravdou a spravedlností. Vás je 99% a Kabaly je méně než 1% a právě teď je z těch 99%vyděšena.

Má drahá, musíš kráčet po trnité cestě. Jsem s tebou na každém kroku tvé cesty. Nikdy tě neopustím, protože naše spojení nemůže být přerušeno.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation, http://Galacticchannelings.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro http://Galacticchannelings.com a www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk