Montague Keen a Veronika Keen: Poselství od Montyho z 24. září 2017

133
Foto: Pixabay.com

Mnozí jste zaznamenali ve vzduchu vzrušení a také ho pociťujete. Vítězství je na dosah a vy to cítíte. V duši víte a cítíte, že když se spojíte, abyste meditovali a modlili se, přináší to výsledky.Pokračujte, je to vaše zbraň proti temným silám kontroly. Kabala již nemůže vládnout ze stínu. Byli odhaleni. Jejich loutky ve vládách teď ví, že byly identifikovány jako zrádci lidské rasy. Ptáte se, komu věřit? Copak nevidíte, že společně jste silnější než Kabala? Zabránili jste zmasakrování Ameriky, které Kabala naplánovala. Máte moc a schopnosti zabránit převzetí Země. 1% vás nemůže přemoci. Proti probuzenému lidstvu nemají šanci. Teď všechna sídla zla cítí, že jsou odhalena a cítí se zranitelná. Již nemají vše pod kontrolou.

Vatikán se všemi svými tajnými kulty jako Opus Dei se bude zodpovídat Bohu/Zdroji a lidské rase. Budou odhaleny jeho zlé skutky. Vatikán podporuje pedofilii a chce, aby ji přijalo také lidstvo. Ale lidstvo nebude nikdy tolerovat takový zločin páchaný na nevinných dětech. Všichni jsme smrtelní. Po smrti každý sám za sebe čelí následkům svých činů, které spáchal za života. To, že jste poslouchali příkazy Vatikánu, není žádná omluva pro to, co jste provedli dětem. Jenom a jenom vaše činy jsou brány v potaz a ne dokola opakované výmluvy, že jste poslouchali rozkazy.

Pamatujte, že je zaznamenán každý laskavý skutek. Když se oprostíte od zlovolné moci náboženství a vlád, následujte své svědomí. Vězte, kým jste a proč jste na Zemi v této době velkých změn. Je to nový začátek. Pravda a spravedlnost jsou prvořadé a musí se jich dostat všem. Každý den vidíme, jak lidstvo sílí, když si lidé začínají uvědomovat realitu, v jaké se nacházejí.

Lži týkající se historie musí být odhaleny. Lži týkající se náboženství musí být odhaleny. Teď bude přijímána pravda a jenom pravda. Musíte se pozorně dívat na ty, kdo byli považováni za velké myslitele a velké vědce, kteří vás krmili falešným učením. Patří ke Kabale a jsou placeni za to, aby vám podávali falešné informace, které jsou v souladu se lžemi Kabaly. Znovu se podívejte na to, co vám bylo řečeno o revoluci v Rusku. Je to podobné tomu, co vidíte ve světě dnes: ti stejní lidé, stejná přání převzít moc, i když dnes operují pod jinými jmény.

Stejní lidé vytvořili to, o čem vám řekli, že se jednalo o hladomor v Irsku. BYL TO HOLOKAUST, iniciovaný a řízený JEZUITY. Pro všechny, co hledají pravdu, jsou zde důkazy. Přestaňte věřit jejich lžím. Dlužíte to sobě, abyste hledali pravdu, protože jste obklopeni mořem lží.

Abyste se mohli posunout ke světlu, musíte nejdřív zkoumat pravdu a podle ní žít. Vše, čemu vás naučili rodiče, škola a vysoké školy bylo založeno na lžích, aby byla zajištěna nadvláda Kabaly. Má žena vyrůstala v Irsku, takže až moc dobře ví, jak Vatikán kontroluje mysl Irů. Jeho zlovolný režim kontroly srdcí a myslí irského národa je zločin. Vatikán to udělal i v mnoha jiných částech světa. Nicméně, jeho zlovolná nadvláda se rychle chýlí ke konci. Plný rozsah jeho kriminálních aktivit bude naplno odhalen všem.

Obě strany života vám chtějí poděkovat za vaši podporu Davida McCanna. Spravedlnost zvítězí. Toto je vaše příležitost ukázat Kabale, že jim nedovolíte držet ho ve vězení. Pamatujte, že se v něm s pomocí Boží ocitnou všichni její členové.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

Čím víc se vás spojí v síle a přesvědčení, tím víc Kabalistické kontroly padne. Nemusíte bojovat, pouze odhalit pravdu a uvidíte, jak se budou schovávat. Nechce se jim ukázat pravdu o jejich činech. Mysleli si, že jsou moc chytří a že vy, smrtelníci, je nikdy nebudete podezírat. Považovali se za vám nadřazené. Ale jejich hra končí, jsou odhalováni a tak není pochyb o tom, že jenom oni sami jsou odpovědní za všechno zlo a zkaženost na Zemi.

Máte před sebou velký úkol a odměna bude úžasná: odstranění veškeré zkaženosti. Obnova všeho, co lidstvo potřebuje k přežití: vzduchu, potravin, vody, základních životních potřeb musí mít přednost. Najděte si vůdce, jimž lze věřit, kteří nejsou napojeni na náboženství či politiku. Starý pořádek, vládnutí za pomoci politických stran nelze přijmout, protože má na sobě příliš velkou zátěž.

Věci byly zařízeny před mnoha sty lety, aby se zajistilo, že tento přechod půjde hladce. Velcí jasnovidci minulosti, jako Nostradamus, to potvrdili. Uspějete a odstraníte všechny překážky na své cestě. Tak to bylo zapsáno a tak to bude. Těšte se na budoucnost a udělejte z ní vše, co si přejete, aby budoucnost vypadala.

Má drahá, jsi na správné cestě. Vše se stane, když bude správný čas.

Včera jsi si vzpomněla na výročí naší svatby, když jsme oslavili naší lásku. Byla tak čistá, tak nádherná, že ji nemůže zničit ani smrt. Naše láska pokračuje.

Navždy spolu. Tvůj oddaný Monty.

Poznámka od Veroniky
Prosím, podepište petici za Davida. Jsme vděčni, že jste si na to našli čas.
Free Dave McCann | RootsAction

Website: The Montague Keen Foundation, http://Galacticchannelings.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro http://Galacticchannelings.com a www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk