Montague Keen a Veronika Keen: Poselství od Montyho z 15. října 2017

146
Foto: Pixabay.com

Má poslední slova Veronice dne 15. ledna 2004, když seděla vedle mne v Královské společnosti pro umění,, v okamžik, když jsem měl promluvit, byla: “Až nastane správný čas, má drahá, až nastane správný čas.“ Začal jsem mluvit k publiku a rychle jsem odešel k Duchu. Nyní připomínám lidstvu, že nastal správný čas k tomu, abyste odstranili a odhalili vše, co drželo lidskou rasu v otroctví.

I když operují pod různými jmény, ujišťuji vás, že existuje jediná vládnoucí síla, která se snaží zůstat v pozadí; vládne nelítostně. Je dokonale řízena. Všude má chapadla. Je to JEZUITSKÝ ŘÁD.

PŘEČTĚTE SI JEJICH PŘÍSAHU PŘI NÁSTUPU DO ÚŘADU – otřese to vámi až do morku kostí. Podívejte se na ty, kteří požívají od Vatikánu největší úctu: Maltézské rytíře. Jenom to vám musí říct vše. Vatikán kontroluje všechno.

Je nutno se podívat na fakta, protože přežití lidstva závisí na tom, nakolik jste ochotni řešit tu situaci, v níž se nacházíte. Moc, kterou dnes mají, nezískali tím, že by byli laskaví nebo starostliví. Jejich skutečná historie není příjemné čtení. Jezuité jsou ve své honbě za mocí bezohlední. Jsou odpovědní za to, že neznáte své skutečné dějiny. Postarali se, aby zabavili všechny staré artefakty, které byly ve vašem světě nalezeny, aby tak lidem zabránili dovědět se pravdu.

Saddam Hussein světu ohlásil, že v Iráku byly nalezeny staré artefakty. To zajistilo, že tam propukla válka, aby je mohli získat jezuité. Zkoumejte to a zjistíte, že americká armáda byla instruována, aby zajistila všechny artefakty dříve, než se začalo střílet. Ten příkaz přišel přímo z Bílého domu. Kde jsou ty artefakty teď? Jezuité a Kabala se museli postarat, aby se lidská rasa nikdy nedověděla pravdu o tom, kým vlastně je.

V Irsku proběhl holokaust, řízený jezuity, aby Irové nezjistili, kdo jsou. Mnoho Irů bylo nuceno uprchnout před hrůzami, které následovaly. Irové měli velkou tradici v předávání ústní formou všech informaci, v nichž se hovořilo o jejich dějinách, jejich původu, atd. Jezuité tomu museli zabránit, aby se nikdo nedověděl, jak je Irsko důležité a že Irsko je vlastně Svatá země. Byli rozhodnuti zabránit tomu, aby se ta informace rozšířila.

Jezuité zašli ve své snaze o ovládnutí světa velmi daleko a nenechali kámen na kameni. Všechna náboženství vytvořili oni, aby se zajistily věčné třenice. Důkazy jsou všude kolem vás. Přestaňte být loutkami, které tancují, jak oni pískají. Jsou za každou špatností na Zemi. Matou vás jejich různé převleky. Jezuité a jejich přisluhovači jsou vždy ti, co tahají za nitky.

Vím, že mnozí z vás jsou zmateni. Myslíte si, že to dělají sionisté. Ano, protože jezuité jsou židovská organizace. Někteří z vás říkají, že jsou to muslimové a jejich náboženství. Jsou to jezuité, to oni kontrolují také je.

Všechny ty různé odnože byly vytvořeny, aby vás to zmátlo a tím se zajistilo, že si jezuitů nevšimnete. To jejich ďábelská ruka kontroluje všechno. Zničí všechny, kdo se odváží otřást jejich postavením. Kabala, sionisté, muslimové – všichni jsou pod jezuitskou záštitou. Jak je to chytře vymyšleno! Všechny pohání chtivost a moc. Láska a úcta z jejich životů zmizely. Byl otráven každý aspekt života.

Mnozí si pamatujete šedesátá léta a květinové hnutí, kdy heslem dne byla láska. Dlouhé vlasy byly anténou, propojující je s tím, kým, skutečně jsou, s jejich duchovním životem. Jenom kdyby to pokračovalo. Ale Kabala/jezuité museli rychle jednat, aby ty mladé muže dostali do uniforem a dali jim do rukou pušky místo květin. V šedesátých letech málem přišli o moc a nadvládu, takže zajistili, abyste od té doby byli v permanentní válce. Také se postarali, že život se stal bojem o přežití, aby bylo těžké získat zaměstnání a najít si domov na výchovu dětí. Vašim dětem je vnucováno smrtelné očkování. Musíte být velmi silní, abyste vaše děti ochránili přede všemi predátory, ať již těmi lékařskými nebo sexuálními. Chce to odvahu, říct NE takové mocné síle, jako jsou jezuité a jejich kohorty. Slovo je silnější, když se vysloví JEDNOHLASNĚ. Protože jich je 1% a vládnou 99 procentům. Jak je to možné? Jste připraveni pozvednout svůj hlas a říct NE a myslet to vážně? Pamatujte, že jim dovolujete vládnout nad vašimi životy a kvůli nim je váš život bídný.

Když jsem žil na Zemi, v jedenácti letech jsem se rozhodl, že nechci být Židem. Že nechci žít jako Žid a že se ani neožením s Židovkou. V tak mladém věku to bylo velké rozhodnutí, ale nikdy jsem toho nelitoval. Nezemřel jsem jako Žid.

Mohl jsem svobodně zkoumat život a jeho hlubší smysl. Musím říct, že mě mé výzkumy těšily až do doby po smrti a jsem rád, že vám mohu říct, že život po smrti je vším, co jsem očekával, ba ještě víc. Je důležité stát si za tím, čemu věříte a žít tak. Neříkám, že je to snadné, jak už zjistila má žena. Její život je pod neustálými útoky. Je tu jeden problém za druhým, které musí řešit. Láska, kterou jsme společně sdíleli a stále sdílíme, jí dává sílu. Práce, kterou musí dokončit s tím mladým mužem, co je ve vězení, ji teď drží na Zemi. Prosím, modlete se a pomozte, jak můžete, osvobodit Davida Mc Canna.

Kdykoli někdo přijde, aby pomohl, jezuité/Kabala vystartují. Použijí jakékoliv prostředky, aby tu pomoc znemožnili. Bohužel, vždy se jim to povede, protože i lidé, kteří vypadají, že jsou silní, padají jako domeček z karet. Kontrola mysli vždy funguje. Je velmi smutné se na to dívat. Chce to velmi silný charakter, aby to člověk nevzdal. Buďte silní, přátelé. Máte mnoho co získat.

Mohu vám teď říct, že se blíží osvobození od otroctví a nadvlády. Kabal/jezuité bitu prohrávají. Stačí, když uděláte jeden krok vpřed a vše, co je temné a zkažené zmizí v dáli. Je správný čas, abyste to udělali. Osvoboďte Davida a všechny ostatní, které Kabala nezákonně zadržuje. Potřebují vaši pomoc.

Má drahá, každý den musíš překonávat tolik překážek. Není to snadné. Musela jsi jednat rychle, aby se oheň nerozšířil. Udělali to, aby tě vyděsili. Všechno na tebe hází. Hrozí jim vyhubení, tak bojují, aby se udrželi u moci.

Buď silná, má drahá. Vím že jsi. Navždy spolu.

Tvůj oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation, http://Galacticchannelings.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro http://Galacticchannelings.com a www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk