Montague Keen a Veronika Keen: Poselství z 28. února 2016

114

Ani myšlenky člověka nejsou jeho vlastní. Člověk je bombardován systémem kontroly i ve spaní. Léky, které jsou mu vnucovány, jsou určeny k tomu, aby ho ovládaly a nakonec zapříčinily jeho konec. Dokonce vám veřejně řeknou, že ty léky vám přivodí zkázu a ještě pořád to nechcete vidět. Jaký podnět vás probudí, abyste si uvědomili, že vás tento program vybíjí? Každý den vidíte, jak se USA a jižní Korea snaží vzájemně vyprovokovat, aby protistrana vystřelila jako první, aby to „ospravedlnilo“ invazi.

Když jste potichu, dává jim to svolení, aby se to stalo. Kdy si uvědomíte, že máte MOC to všechno zastavit? Vlády nemohou jednat bez vašeho souhlasu. Taková je skutečnost. Vidíte to každý den. Hodiny tikají a nemáte moc času, abyste zajistili budoucnost lidstva. Stále vytvářejí katastrofy, aby si koupili čas a odvrátili vaši mysl od toho, co mají v úmyslu. V roce 2016 se ukáže mnoho věcí, takže si nemůžete dovolit ztrácet čas. Ti, co vědí, se stěhují na bezpečnější místa. To by vám mělo něco napovědět: připravují se. Vše je na veřejných doménách, když si uděláte čas a vyhledáte to. Závisí na tom vaše budoucnost a budoucnost lidstva.

Tzv. Svatý Patrik zničil ženskou spirálu v Irsku. Musí být obnovena. Patrik dopustil, aby přes portál přišli Fejové a džinové. Z toho pramení všechny problémy, kterým Irové dnes čelí. Pokud by se Irové probudili a vzali si zpátky svou moc, významně by to ovlivnilo plán, který má Kabala. Irsko je KLÍČEM, který vše odemkne.

Na mou drahou ženu byly opakovaně podniknuty útoky, protože se snaží odemknout Irsko. Před pár týdny téměř přišla o život. Kdyby nezasáhla přítelkyně, nebyla by již na Zemi. To by vás mělo upozornit na velkou důležitost Irska. Obě strany života musí udělat vše, co je možné, aby ODHALILY TAJEMSTVÍ, KTERÉ IRSKO MÁ, protože to osvobodí svět z nevolnictví. Naše Centrum musí být a bude založeno v Irsku, protože je to pro celé lidstvo, ne pouze pro Iry. Vatikán je rozhodnut udržet si vládu nad Irskem za každou cenu. Jakmile Irsko jednou odhalí jeho TAJEMSTVÍ, Vatikán zmizí beze stopy a vezme s sebou všechny bašty moci. Tohle musíte podpořit, aby se stalo. Závisí na tom vaše budoucnost.

Má drahá žena neúnavně pracuje, abyste byli osvobozeni z vězení, po čemž všichni toužíte. Přes Irsko se stane každý člověk svobodný, aby volně zakoušel život na Zemi. Systém kontroly je pouhým domečkem z karet. Když ho uvidíte v pravém světle, odfouknete ho.Jejich moc závisí na vás. Bez vás jsou bezmocní. Vy bojujete jejich války a vy vynucujete jejich zákony. Nemohli by to dělat bez vás. Vy jste vašimi největšími nepřáteli. Bez vaší podpory jsou vyřízeni.

Spojte se s tím, čím opravdu jste, zkoumejte svou duchovní stránku, choďte do přírody, objímejte stromy. Blíží se Jaro, tak je mnohem snadnější spojit se s přírodou. Nejste roboti, ani sluhové Kabaly. Každý z vás je jedinečný duch umístěný v lidském těle. Jste napojeni na VŠE CO JE, ne na Kabalu. Staňte se světlem, kterým jste a spojte se s druhými, abyste spojili své světlo a vymýtili temnotu. S temnotou odejde všechna kontrola, korupce, falešné informace. To je váš boj za svobodu. Společně to můžete dokázat!

Odstraňte ze svého života všechny stopy náboženství. Nedávejte své děti žádné církvi.Děti jsou závislé na vás a na vaší ochraně, když přijdou do vašeho života. Musí být chráněny. Náboženství není tím, čím se zdá být. LHALI vám. Je to pravý opak toho, co vám říkají. Nepotřebujete náboženství, abyste komunikovali s Bohem Lásky, který je vždy a všude kolem vás. Probíhá bitva o vaše duše. Nepodléhejte jejich lžím a falešným slibům náboženství. To vše je vytvořeno, aby vás to polapilo.

Kabala odstranila veškeré důkazy o vaší pravé historii a nechala vás ve zmatení ohledně toho, kým jste. Nyní vidíte, jak odstraňují všechny náznaky národností, patřící k Evropě.To vše se děje před vašimi očima, ale OPRAVDU VIDÍTE, CO VÁM DĚLAJÍ, anebo pouze přijímáte propagandu, kterou vás krmí? Komu věříte? Proč stále věříte stejným lidem, kteří vám přinesli válku a destrukci? Stejným lidem, kteří dělají ze života na Zemi boj o přežití. Otravují vaše potraviny, půdu, na které rostou a vzduch, který dýcháte. Vnucují vám nebezpečné léky. Jak jim můžete pořád věřit? To vše bude pokračovat, dokud nahlas a jasně neřeknete: STAČILO, TO MUSÍ OKAMŽITĚ PŘESTAT!

Každý z vás má odpovědnost k těm, kteří jsou na vás závislí, a musíte jednat zodpovědně.Spojte se, dívejte se do budoucna a připravujte se na budoucnost, která bude jiná než ta, jaké jste vystaveni dnes. Ano, je to velký krok, ale musíte ho udělat. Nemáte na výběr. Budete vedeni. Pomoc je k dispozici. Požádejte a dostanete. Hovořte mezi sebou otevřeně. Pomáhejte si a organizujte se, abyste byli připraveni, až padnou banky a zavládne chaos. Již nějakou dobu víte, že se blíží konec hry.

Veroniko, drahá, prosím, odpočívej, kolik jen to je možné. Příliš na sebe tlačíš. Bádat mohou jiní. Musíš to být ty?

Má drahá, jsi milována, víc než bys´ mohla tušit.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation, http://Galacticchannelings.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. prohttp://Galacticchannelings.com a www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk