Miroslav Zelenka: Cykly vývoje na Zemi

129

Nad aktuáními tématy s alternativním publicistou. Oficiální věda předpokládá, že historie Země procházela relativně lineárním vývojem s postupnou evolucí rostlin a živočichů na Zemi, která se obráží v DNA současných rostlin a živočichů s předpokládanou nemalou rolí některých cyklických katastrof a tím i hromadného vymírání rostlin a živočichů. V současné době jsou částečně matoucím způsobem (pro lidi neobeznámené se situací) předkládány dvě teorie, a to evoluční teorie a kreacionismus. To matení spočívá v tom, že většinou jsou předkládány jako zcela protichůdné teorie a kreacionismus je často zužován na kreacionismus zjednodušeně řečeno biblický, který je označován jako striktní kreacionismus.

Video: Příznaky transformace
Zdroj: YouTube.com

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz