Mimozemšťané odkazují lidstvu: Přejete si, abychom se vám ukázali?

579
Foto: Pixabay.com

Fakta: Údajný odkaz lidstvu od mimozemšťanů byl svěřen osobě jménem Eric Julien. Tento odkaz obsahuje několik hlubokých myšlenek, které nás nutí přehodnotit celý smysl existence lidstva.

K zamyšlení: Jsme ve vesmíru opravdu sami? Jak byste reagovali, respektive jak by se změnil váš život, kdybyste najisto věděli, že ve vesmíru kromě nás existují i jiné civilizace?

Pokud jde o mimozemské bytosti, budeme je muset vnímat jako celek, jako civilizaci, ačkoliv na setkání s mimozemšťany lidstvo ještě není připraveno. A co vy osobně? Cítíte se být připraveni na setkání s nimi?

V tomto článku si do posledního detailu probereme odkaz, který byl podle všeho „předán“ muži jménem Jean Ederman, který je známý také pod jménem Eric Julien.

Jean se právě věnoval svým duchovním cvičením a tréninku síly mysli, když ho podle jeho slov kontaktovali bytosti, které nazval „dobrotivé mimozemšťany“.

Kontaktovali ho za účelem předání odkazu lidstvu. Poznámka: od teď až do konce článku ho budeme oslovovat „Eric“.

Ještě předtím, než se dostaneme k samotnému odkazu, bude důležité, abychom si řekli pár slov o Ericovi a jeho životě. Umožní nám to přesněji pochopit, kdo Eric Julien vlastně je a zda ho na základě jeho životopisu lze považovat za důvěryhodnou osobu, nebo ne.

Ať tak či onak, vřele vám doporučujeme, abyste při čtení informací o Ericově životě používali i vlastní intuici a udělali si tak vlastní závěr. Slepé odmítání souvislostí nikam nevede, stejně jako slepá důvěřivost.

Na tomto místě je třeba si v krátkosti ujasnit některé pojmy: schopnost vidět do vzdálených částí vesmíru a jiných prostorů, astrální projekce, schopnost média přijímat informace v nehmotné a mimosmyslové podobě, a samozřejmě mimozemšťané – o existenci těchto jevů mají největší armády světa už spoustu důkazů.

Ty se jim podařilo získat díky tzv. „černému rozpočtu“, tj. díky dotacím, které stát vyčleňuje na výzkum v oblasti bizarních jevů. Americká armáda, která do zkoumání těchto fenoménů investovala již stovky milionů dolarů, některé z uvedených parapsychických schopností i reálně využívá.

Možná jste už v nějaké souvislosti slyšeli o tom, že CIA do svých služeb najímá osoby, které mají neobyčejnou parapsychickou schopnost vidět vzdálené prostory. Jak jsme již zmínili, kromě CIA tyto výjimečné schopnosti zkoumá a používá nejen americká armáda.

A o existenci mimozemšťanů samozřejmě existuje hodně kontroverzního materiálu, ale asi nejpřesvědčivější je fascinující dokumentární film s názvem Unacknowledged (Nezpozorovaný) z roku 2017.

Autorem tohoto filmu je doktor Steven Greer, který výzkumu a hledání mimozemské civilizace zasvětil celý svůj život.

Zdroje důkazů, které jsme si právě uvedli, by nás měli trochu lépe připravit na akceptaci toho, o čem tento článek dále pojednává. Vše v tomto příběhu budeme mnohem snadněji vnímat jako pravděpodobné nebo možné, když si zachováme otevřenou mysl.

Považovali jsme za nutné hned v úvodu zmínit tyto jevy, případně oblasti, ve kterých najdeme nějakou zmínku či důkazy o těchto jevech.

Za důležité to považujeme proto, že většina lidí si prostě neuvědomuje, že všechny ty „speciální schopnosti“ či „pseudovědecké podvody“ jsou dnes už velmi dobře prozkoumány, zdokumentovány a považovány za skutečné.

A také je velice pravděpodobné, že jistá částka z daní, které platíme, byla určena na rozsáhlý výzkum či dokonce osvojování si těchto „speciálních schopností“.

Ericův životní příběh

Eric nejprve působil v armádě jako pilot vojenského proudového letadla, a poté byl letovým dispečerem a manažerem letiště. Absolvoval vysokoškolské studium v oboru ekonomie.

Sám se otevřeně vyjádřil, že zhruba od svých 6 let měl už několikrát zkušenost s mimozemšťany a UFO.

Eric v roce 2006 dokonce vydal knihu s názvem The Science of Extraterrestrials (Věda o mimozemšťanech). Jeho knihu recenzovalo několik odborníku na ufologii a mimozemšťany a všichni ji víceméně hodnotí velmi kladně.

Eric tvrdí, že jak vojenskému pilotovi se mu podařilo dostat do kontaktu s technologií mimozemšťanů, dokonce měl možnost řídit jednu z jejich lodí.

Michael Salla, významný badatel v oblasti UFO, se k Ericově knize a činnosti v rámci ufologie vyjádřil následovně: „Několik nejvýznamnějších francouzských badatelů a vědců jeho knihu podrobilo důkladné analýze, na jejímž základě ji hodnotí nadmíru pozitivně.

Tito vědci se shodují na tom, že Ericova kniha v žádném případě není plagiát, jak to tvrdili kritici, kteří proti němu vystupovali od samého počátku.

Jednu z těchto kritik jsem četl a je očividné, že její autor, který byl zpočátku vůči Ericovi velmi skeptický, zůstal jeho knihou zcela okouzlen.“

Od vydání své knihy Eric vystoupil už na mnoha konferencích ohledně UFO a mimozemšťanů, na kterých podal výpověď o svých zajímavých setkáních a zkušenostech s mimozemšťany a jejich technologií.

Styl odkazu

Předtím, než se dostaneme k samotnému odkazu, který byl Ericovi předán, si ještě řekneme pár slov o stylu a formě tohoto odkazu. Odkaz je záměrně koncipován tak, že nás nutí k tomu, abychom s pochopením příliš nespěchali a vše dobře zvážili.

Jinak řečeno, odkaz není ve formě nějakého „diktátu“ a také nepřistupuje ke svému příjemci z povýšené či autoritativní pozice.

Styl tohoto odkazu je v protikladu k „autoritativnímu“ či dokonce „diktátorskému“ podtónu, který často cítit u lidí, kteří se byť v dobrém úmyslu snaží informovat druhé či vštípit jim nějaké přesvědčení.

Rozhodnutí, jak má lidstvo přistupovat k problémům, ve kterých se momentálně nachází, jsou ponechána na samotné lidstvo.

V tomto odkazu nenajdeme žádné přesné příkazy či návody, jak je to například v zjevených odkazech a zprávách, které se nám dochovaly z minulosti.

Díky své ne-násilnosti je odkaz mimozemšťanů v plném souladu s mnoha jinými duchovními odkazy, jejichž hlavním cílem je duchovní růst a další evoluce člověka jako živočišného druhu.

Duchovní růst a další evoluce tak vedou k posílení lidstva a převzetí odpovědnosti, aby lidstvo mohlo uvědoměle přistoupit k další změně.

I tato myšlenka se liší od představy, podle níž máme čekat na někoho jiného, až nás zachrání. Toto je třeba považovat za velmi důležitý moment celého odkazu.

Samotný text odkazu je velmi ucelený, jednolitý a na velmi vysoké inteligenční úrovni. Poukazuje na všechny vážné problémy, kterým lidstvo čelí a bude čelit. Z odkazu kromě jiného necítit chvastounství, egoismus či sebechválu, které často cítit u jiných údajně zjevených odkazech.

Odkaz od mimozemšťanů

Když shrneme všechno, co jsme si zatím řekli, dokonce i bez ohledu na to, zda je Ericova výpověď pravdivá nebo ne, odkaz od mimozemšťanů, který si uvedeme níže, má pro lidstvo nesmírnou hodnotu.

Říkáme to proto, že nikdy nebudeme mít absolutní jistotu v tom, zda Eric tento odkaz od mimozemšťanů opravdu přijal nebo ne. Máme však schopnost uvažovat a vnímat bez předsudků, díky čemuž si z tohoto odkazu můžeme vzít mnoho hodnotného.

V úvodu jsme zmínili některé klíčové pasáže odkazu. Domníváme se, že poukazují na podstatné hodnoty a aspekty, na které je třeba se zaměřit při čtení celého odkazu.

Předaný, resp. zjevený odkaz nám bude dávat smysl jedině v případě, kdy se rozhodneme, co s přijatou informaci uděláme a zda se jí v životě budeme chtít řídit.

„Nejsme jen nějaká neurčitá civilizace, kterou se vám podařilo zpozorovat. Jsme uvědomělé bytosti stejně jako vy. Naše existence je skutečností. Většina z vás však nemá schopnosti nás vnímat, protože jsme se rozhodli zůstat v podobě, kterou vaše smysly a přístroje nejsou schopny zaznamenat.“

„Chceme vám pomoci překlenout tuto propast ve vaší historii, před kterou se právě nacházíte. My jako civilizace jsme se už rozhodli, to však nestačí – je třeba, abyste se tak rozhodli i vy.“ (Tímto způsobem chtějí říci, že lidstvo se musí připravit a poprosit mimozemšťany o komunikaci – za předpokladu, že o komunikaci s nimi máme zájem.)

„V dálce na obzoru se zvedá obrovská vlna, která se blíží. Nese v sobě velmi pozitivní, ale i velmi negativní možnosti. Jste v období historie, ve kterém nádherné možnosti pro váš další progres stojí hned vedle strašných hrozeb totální destrukce.“ (Zde poukazují na probíhající a hmatatelnou celoplanetární změnu myšlení a vědomí. Díky ní se nám postupně odkrývají ty nejhlubší a podstatné zákony bytí, o kterých se nám kdysi ani nezdálo.)

„Je nám líto toho, že vidíme muže, ženy a děti, jak zažívají ve svém těle a srdci tolik utrpení, zvláště když si uvědomíme, jak nádherné světlo ve svém nitru nosíte. Toto světlo ale může být vaší budoucností.“

„Vaše komunikace s námi, a tak i náš vzájemný vztah, by se mohly rozvíjet postupně, v jednotlivých fázích.

V průběhu několika desetiletí by tedy mohlo dojít k více fázím, kdy se necháme přímo zpozorovat – shlédnete naše lodě, jako bytosti přijdeme do vaší fyzické blízkosti, pomůžeme vám ve vaší technologické a duchovní evoluci nebo vám pomůžeme poznat vzdálené části galaxie.“

A toto je jen začátek. V celém textu odkazu, který vám předkládáme, je však mnoho podobných významných statí.

Čtěte! Bude to neopakovatelný zážitek.

Eric píše: „…když se mi po mnoha letech tréninku podařilo nabýt schopnosti vyslat mou mysl na jiná místa, přenesl jsem se do blízkosti dobrotivých mimozemšťanů. Od nich jsem přijal následující odkaz…“

Začátek odkazu

Každý z vás si přeje uplatňovat svou svobodnou vůli a žít šťastně. Vaše svobodná vůle přímo závisí na vašem uvědomování si své vlastní síly. Vaše štěstí závisí na lásce, kterou dáváte a přijímáte.

V současné fázi vašeho progresu se pravděpodobně cítíte být na své planetě zcela izolováni. To je zcela typické pro každou uvědomělou civilizaci.

Z tohoto dojmu tak vyvozujete určitou představu o vašem osudu. Ale jen nepatrná část z vás si uvědomuje, že se nachází na pokraji obrovských změn a převratu.

Naší odpovědností však není změnit vaši budoucnost, zejména pokud se tak nerozhodnete vy sami. Tento odkaz proto opravdu vnímejte jako celosvětové referendum a vaši odpověď na něj za tajné volby.

Vaši vědci, stejně jako přední osobnosti organizovaných náboženství, nemají potřebné znalosti, a proto nesprávně vnímají některé zatím nevysvětlené nebeské a kosmické události, které má lidstvo možnost pozorovat již několik tisíciletí.

Jestli chcete znát pravdu, musíte k ní přistupovat bez filtru jakýchkoliv přesvědčení či dogmat, ať již by byly jakkoliv vznešené.

Avšak přibývají mezi vámi i anonymní badatelé a vědci, kteří nacházejí nové a nové cesty k dalším informacím, díky čemuž se už dostali velmi blízko k poznání skutečnosti.

V posledním období má vaše civilizace přístup k oceánu informací. K těmto informacím se však dostane jen nepatrná část z vás, a to jen k těm informacím, které vás nebudou nijak znepokojovat.

Mějte tu ale na paměti, že to, co se v průběhu vaší historie často jevilo jako absurdní či nepravděpodobné, se později stalo možným a často se to dokonce uskutečnilo. Platí to zejména o posledních padesáti letech.

A buďte si vědomi toho, že budoucnost přinese ještě větší překvapení. Když poznáte pravdu, dozvíte se to nejhorší, ale také to nejlepší.

Ti, kteří nás zkoumají a chtějí nás najít, nás považují za záhadná světla na noční obloze. Zcela jim však uniká podstata. Většinou si nás představují jen jako létající objekty či lodě, ačkoliv to podstatné je, že jsme bytosti obdařené vědomím.

Kdo jsme?

Jsme vědomé bytosti, stejně jako miliardy jiných v této galaxii. Někdo nás nazývá „mimozemšťany“, i když ve skutečnosti je to trochu jinak. Pravda je taková, že mezi námi není tak velký rozdíl.

S jistotou to můžeme říci o určitých stádiích vývoje, kterými procházíte a kterými jsme my už prošli.

Podobně jako každá jiná organizovaná společnost i ta naše se vyznačuje hierarchií, která existuje mezi našimi vzájemnými vztahy.

Hierarchie v naší společnosti má však základ v moudrosti, kterou jsme vypozorovali u více různých civilizacích. A je to tato hierarchie, na jejímž základě se nyní obracíme na vás.

Podobně jako vy a mnoho jiných civilizaci i my hledáme „Svrchovanou Bytost“ resp. „Stav Bytí“.

Proto nás nepovažujte za bohy, ani za nižší božstva, ale vnímejte nás jako sobě rovné v rámci Kosmického Bratrstva. Po tělesné stránce se od vás v něčem odlišujeme, ale tvar našeho těla je v převážné míře lidského typu.

Nejsme jen nějaká neurčitá civilizace, kterou se vám podařilo zpozorovat. Jsme uvědomělé bytosti stejně jako vy. Naše existence je skutečností.

Většina z vás však nemá schopnosti nás vnímat, protože jsme se rozhodli zůstat v podobě, kterou vaše smysly a přístroje nejsou schopny zpozorovat.

Chceme vám pomoci překlenout tuto propast ve vaší historii, před kterou se právě nacházíte. My jako civilizace jsme se už rozhodli, to však nestačí – je třeba, abyste se tak rozhodli i vy.

Smyslem tohoto odkazu je podnítit ve vás iniciativu, abyste se začali aktivně rozhodovat. Vy osobně. Na planetě Zemi nemáme žádného lidského zástupce, který by vás ve vašich rozhodnutích usměrňoval.

Proč nejsme viditelní?

Inteligentní civilizace kosmu v některé fázi své evoluce zpravidla vždy objeví určité vědecké principy ohledně hmoty. Mezi hlavní principy patří strukturovaná dematerializace a materializace.

V úzké spolupráci s jinými mimozemskými bytostmi se lidstvu v několika laboratořích již podařilo tyto principy zrealizovat – zaplatili jste však za to vysokou cenu v podobě nebezpečných kompromisů, které vaši zástupci před vámi úspěšně zatajují.

Kromě vzdušných a kosmických létajících objektů či jevů, které vaši vědci považují za „UFO“ existující čistě jen na hmotné úrovni, většina našich vesmírných lodí je v podstatě vícerozměrná a je schopna dematerializace a materializace.

Mnoho lidí už přišlo do vizuálního, sluchového, hmatového či psychického kontaktu s těmito loděmi. Zvláště zde musíme upozornit na to, že některé z těchto lodí jsou pod přímým vlivem skrytých sil, které vám vládnou. Tyto síly zvykneme nazývat „třetí strana“.

Důvod, proč jste schopni nás zpozorovat relativně zřídka, je právě dematerializovaný stav těchto lodí. A jelikož nemáte možnost je vnímat, nemáte možnost uznat jejich existenci. Toto si plně uvědomujeme.

Drtivá většina informací, které o nás máte, se k vám vždy dostane prostřednictvím svědectví jednotlivců. Když se rozhodneme někomu ukázat, vždy to uděláme tak, že se ukážeme pouze jednotlivci.

Chceme se pouze dotknout duše jednotlivce. Naším zájmem není vyvíjet nějaký vliv či vyvolat rozruch na úrovni jakéhokoliv organizovaného sociálního systému.

Zůstat v tajnosti je záměrným rozhodnutím všech civilizací, které s vámi v této galaxii existují. Každá civilizace má na to své důvody.

Pro negativní multidimenzionální bytosti, jejichž moc se projevuje dokonce i v stinné oligarchii vaší společnosti, je důvodem jejich důvěrnosti touha zachovat si svou existenci v tajnosti.

Důvod, proč jsme v utajení my, je ten, že respektujeme svobodnou vůli, kterou člověk disponuje. Svobodnou vůlí byste se měli řídit při rozhodování o vašich záležitostech, abyste vlastním úsilím dosáhli technické a duchovní vyspělosti.

Ať tak či onak, začlenění lidstva do galaktické rodiny přivítáme s radostí.

Mohli bychom vám pomoci dosáhnout spojení s námi tím, že bychom se celému lidstvu ukázali v celé kráse za denního světla.

Zatím jsme to neudělali, protože jen málokteří z vás po tom opravdu upřímně touží, a protože drtivá většina lidské populace zatím žije v ignoranci, lhostejnosti nebo strachu. A také proto, že vaše situace zatím není až tak vážná.

Kdo jste vy?

Jste potomky mnoha tradic, které se v průběhu času vzájemně obohatili, protože každá z nich byla v něčem přínosná.

Vaším cílem je spojit se za předpokladu, že zachováte respekt vůči vašim rozdílným kořenům. Tímto způsobem se vám podaří naplnit váš společný účel, váš jednotný plán.

Rozdílný vnější vzhled vašich kultur vás však zatím drží ve vzájemné separaci, protože tímto rozdílnostem přikládáte mnohem větší význam, než jaký přikládáte vaší hlubší vnitřní podstatě, kterou máte všichni stejnou.

Vnější tvar nebo formu považujete za důležitější než podstatu vaší vnitřní bytosti. Vzhledem k tomu, jaké síly hýbou vaším světem, tento přílišný důraz na rozdíly ve vnější formě v konečném důsledku působí jako masivní hradba, která vám naneštěstí brání před jakoukoliv pozitivní změnou.

Nyní ale stojíte před výzvou, abyste se přestali identifikovat s vaší vnější formou, ale za předpokladu, že budete i nadále respektovat její rozmanitost a krásu. Když si začnete uvědomovat existenci vědomí, které se skrývá za každou formou, naučíte se milovat všechny lidi i navzdory jejich rozmanitosti.

Mír nezajistíte jen tím, že odmítnete jít do války. Dlouhodobý mír může nastat pouze v případě, kdy se na kolektivní úrovni stanete tím, čím ve své podstatě jste – bratrstvem.

Prostředků, díky kterým byste toho mohli dosáhnout, postupně ubývá. Stále je tu však jeden, který by mohl urychlit váš vývoj tímto směrem – přímý kontakt s jinou rasou nebo civilizací by vám poskytl přímý pohled na to, kým doopravdy jste na hlubší úrovni.

Až na několik vzácných výjimek, naše záměrná setkání s vámi zanechala velmi malý vliv na vaši schopnost udělat nějaká kolektivní a individuální rozhodnutí ohledně vaší budoucnosti.

Znalost nejhlubších psychologických mechanismů, které řídí váš život, je pro nás vždy motivací k tomu, abychom vás kontaktovali.

Dospěli jsme k závěru, že jak si vědomá bytost každým dnem více a více uvědomuje sebe sama a své prostředí, stává se více a více svobodnější. Postupně se tak zbavuje veškerých svých omezení a přetrvávajících návyků, ať už jsou jakékoliv.

Ale navzdory hrdinským skutkům mnoha odvážných a dobromyslných lidských duší, tyto přetrvávající návyky s úspěchem udržují v činnosti ti, jejichž jediným zájmem je rostoucí, centralizovaná moc.

V jaké situaci se nacházíte?

Až donedávna se lidstvu dařilo dělat taková rozhodnutí, která mu zajistili uspokojivý život. Lidstvo však pomalu, ale jistě ztrácí schopnost rozhodovat o svém osudu. V nemalé míře za to může rostoucí využívání vyspělých technologií, které mají velký vliv na vaše tělo a mysl.

Nadměrné používání těchto technologií nakonec povede k nevratným smrtícím důsledkům, které se projeví na pozemském ekosystému a fungování lidské společnosti.

Nezávisle na vaší vůli bude vaše životaschopnost záměrně a uměle oslabována, v důsledku čehož pomalu, ale jistě ztratíte svou výjimečnou schopnost vytvářet podmínky pro zdravý a smysluplný život. Tyto plány mají s vámi ti, kteří mají zájem o oslabení vaší životaschopnosti.

Pokud nedojde k nějaké kolektivní reakci ve velkém rozsahu, síla, kterou disponujete jako jednotlivci, je odsouzena k zániku. Proto období, které se blíží, bude pravděpodobně obdobím velkého zlomu.

Tento průlom však může být velmi pozitivní v tom smyslu, že se vám může podařit vymanit se z okovů vaší minulosti. Podaří se vám to však jen v případě, kdy si uchráníte svou tvůrčí životaschopnost.

A je docela pravděpodobné, že určitý čas budete takto žít vedle temných záměrů vašich potenciálních budoucích vládců.

Foto: Pixabay.com

A co teď? Máte vyčkávat až do poslední chvíle, dokud začnete hledat řešení? Nebo byste se měli připravovat na to, co může přijít a podstupovat bolest?

Celá vaše historie je poznamenána střety mezi rasami a národy. Tyto střety a vzájemné poznávání byly však vždy doprovázeny konflikty a dobýváním.

V současné době je Země pro vás jako malá vesnice, ve které každý každého zná. Ale stále u vás přetrvávají konflikty a hrozby všeho druhu, které ještě nabraly na intenzitě a trvání.

Je mnoho jednotlivců, kteří disponují mnoha prospěšnými a využitelnými schopnostmi, ale nedostává se jim prostoru, aby je důstojně uplatnili. A toto opravdu platí o drtivé většině z vás – důvody jsou zde v podstatě geopolitické povahy.

Je vás několik miliard, ale vzdělání vašich dětí a životní podmínky, ve kterých žijete – a také životní podmínky mnoha živočišných druhů a převážné části rostlinného světa – má pod palcem malá skupina politických, finančních, armádních a náboženských představitelů.

Vaše myšlenky a přesvědčení jsou utvářeny k obrazu stranických zájmů, ale zároveň vám dávají iluzorní pocit, že svůj život a osud máte plně ve vašich rukou – to je v podstatě pravda, jenže pokud chcete proměnit vaše přání ve skutečnost, budete muset urazit ještě velký kus cesty, protože skutečná pravidla hry, která jste měli vždy po ruce, před vámi někdo záměrně schovává.

Tentokrát však už nejste v pozici dobyvatelů. Šíření překroucených informací je novější a účinná strategie, díky které lze snadno manipulovat s lidskými bytostmi.

A starší strategií je zde například umělé navozování myšlenek a pocitů, či dokonce záměrné vyvíjení a produkce různých organismů, které nejsou přirozenou součástí vašeho organismu.

V dálce na obzoru se zvedá obrovská vlna, která se blíží. Nese v sobě velmi pozitivní, ale také velmi negativní možnosti. Jste v období historie, ve kterém nádherné možnosti pro váš další progres stojí hned vedle strašných hrozeb totální destrukce.

Ať tak či onak, jste schopni vnímat jen to, co je očividné. Vyčerpání mnoha přírodních zdrojů je již neodvratné a zatím se vám nepodařilo zrealizovat žádný kolektivní dlouhodobý projekt zaměřený na ochranu a šetření přírodních zdrojů.

Vyčerpanost mechanismů ekosystému už překročila hranice obnovitelnosti, jinak řečeno, je nevratná.

Nedostatek surovin, jejichž vstupní cena bude růst ze dne na den – a spolu s jejich nespravedlivým přerozdělením – se projeví v nepokojích po celé Zemi. Tyto nepokoje se objeví jak v centrech vašich měst, tak na venkově.

To je také důvod, proč dnes platí více než kdykoliv předtím, že rozhodnutí, které uděláte, přímo a významně ovlivní to, zda se dožijete zítřka.

Nenávist se rozrůstá… ale rovněž i láska. A právě láska vám dává naději a schopnost vždy najít nějaké řešení.

Avšak lidské myšlení a chování, které jsou zformovány zvyky a výchovou minulosti, jsou samy o sobě velkou překážkou, která vás vede jen do slepé uličky. Vaše populace ale zatím nedosáhla kritického počtu i díky sofistikovanému a účinnému uskutečnění plánů ohledně snížení počtu populace.

Vaše problémy svěřujete do rukou vašim zástupcům. Jejich upřímný zájem hájit blahobyt běžných lidí však vždy neúprosně ustoupí před zájmem korporací.

A tito údajní služebníci lidu ve skutečnosti často vyprávějí pouze o vnější formě, ale málokdy směřují k podstatnému obsahu.

A vždy ve chvíli, kdy je třeba jednat, se veškerá zpoždění zpravidla nakupí do té míry, že už vám nezbývá možnost svobodně se rozhodnout, a tak se musíte podvolit situaci.

Tuto neochotu pojmenovat problémy pravým jménem si přenášíte z generace na generaci a ve většině ohledů je typická pro každou civilizaci.

Co by se muselo stát, aby se to radikálně změnilo? Jak byste měli dospět ke kolektivnímu a sjednocujícímu uvědomění, které by zastavilo to, že se pořád ženete vpřed?

Mezi kmeny, národy a kulturami vždy docházelo ke vzájemným střetům, díky kterým se vzájemně ovlivňovaly. Vzhledem k tomu, před jakými vážnými problémy dnes stojí lidská rodina, je možná ten správný čas, aby došlo k ještě většímu a významnějšímu setkání.

Existují dva způsoby, jak můžete navázat kontakt s jinou kosmickou civilizací: buď prostřednictvím oficiálních zástupců nebo přímo prostřednictvím obyčejných, běžných jednotlivců.

První způsob s sebou vždy přináší střet zájmů. Díky druhému způsobu však vždy dochází k uvědomění.

Pro ten první způsob se vždy rozhodují skupiny nebo rasy, jejichž snahou je držet lidstvo v otroctví. Tímto způsobem tak mohou rozhodovat o zdrojích Země, přerozdělování genů a celé emocionální a mentální energii lidstva.

Druhý způsob navázání kontaktu však využívají ty skupiny nebo rasy, které se přiklánějí ke zdroji, ze kterého pramení Duch Pomoci a Laskavosti. Před několika lety jsme se již představili vašim zástupcům mocenských struktur.

Naši pomocnou ruku však odmítli, protože jejich zájmy a strategické vize nebyly v souladu s pomocí, kterou jsme vám nabízeli.

A to je také důvod, proč důležitá rozhodnutí související s navázáním kontaktu s námi musí dnes dělat jednotlivci sami za sebe a nespoléhat se na oficiální zástupce.

To, co jsme v minulosti navrhovali vašim oficiálním zástupcům, o kterých jsme se domnívali, že dokáží splnit tento úkol a přispět k dobru celého lidstva, dnes navrhujeme vám jako jednotlivcům.

Jen málokteří z vás vědí o tom, že za úsilím o centralizaci moci ve vašem světě stojí bytosti nelidského původu, které používají velmi sofistikované způsoby, jak vás obrat o vaši moc.

Tyto bytosti však neexistují na stejné hmotné úrovni jako vy. To je také důvod, proč se jich pravděpodobně budete obávat, díky čemuž budou s vámi účinně manipulovat.

Na druhé straně si však uvědomte, že mnozí vaši oficiální zástupci opravdu upřímně bojují proti špatným záměrům těchto temných bytostí. Rovněž ne každý únos mimozemšťany byl spáchán s úmyslem vám uškodit.

A také si uvědomte, že odpor vůči těmto nekalým snahám existuje i uvnitř samotné rasy, ze které tyto bytosti bažící po dominanci pocházejí.

Dosažení míru a znovusjednocení vašich národů bude prvním krokem, který vás připraví na zharmonizování se s jinou než lidskou civilizací. A tomu chtějí za každou cenu zabránit ti, kteří s vámi manipulují zpoza zákulisí. Tím, že vás rozdělují, vám vládnou.

Oni vládnou i vašim viditelným vládcům. Jejich síla má základ v jejich schopnosti rozsévat nedůvěru a strach. A toto velmi škodí vaší původní podstatě, která je kosmické povahy.

Náš odkaz by byl relativně nedůležitý, kdyby vliv těchto manipulátorů nedosahoval hrozivé úrovně jako dnes a kdyby reálně nehrozilo, že by se jejich svůdné a vražedné plány měly v nejbližších letech přeměnit ve skutečnost.

Den, kdy budou chtít své plány naplnit, je již blízko, a hrozí, že lidstvo v příštích deseti cyklech (letech?) zažije nevídané problémy.

Na to, abyste se této agresi, která nebude znát slitování, dokázali nějak ubránit, budete v první řadě potřebovat dostatek informací, které budou ukazovat směrem k řešení.

Znovu chceme jen připomenout, že vnější vzhled či tělesný typ nebudou dostatečné rozpoznávací znaky, podle kterých byste mohli odlišit okupanta od spojence.

Vzhledem k momentální úrovně vašeho psychického vývoje bude pro vás mimořádně náročné mezi nimi rozlišovat.

Kromě intuice budete potřebovat trénink vašich psychických schopností, abyste, když přijde ten čas, byli připraveni. A jelikož si plně uvědomujeme nevyčíslitelnou hodnotu svobodné vůle, předkládáme vám alternativu.

Co vám můžeme nabídnout?

Nabízíme vám více holistický, kompletnější a úplnější poznání vesmíru a života, konstruktivní komunikaci, zajištění spravedlivých a bratrských vztahů, osvobozující technické dovednosti, odstranění utrpení, prostor pro uvážené uplatnění různých schopností jednotlivců, přístup k novým druhům energie, a zejména hlubší a lepší znalosti o vědomí.

My vám nemůžeme pomoci překonat váš individuální a kolektivní strach, ani vám nemůžeme stanovit zákony, které jste si vy sami nevybrali.

V první řadě musíte na sobě pracovat, vyvinout individuální a také kolektivní úsilí při budování světa, po kterém toužíte. Vy musíte v sobě najít ducha, který je odhodlán najít nové nebe.

Co požadujeme?

V případě, kdybyste se rozhodli navázat s námi kontakt, budeme mít radost z toho, že jste se spolu s námi přidali k ochraně bratrské rovnováhy v této části vesmíru.

Budeme se těšit ze vzájemné diplomatické komunikace a spolu s vámi budeme pociťovat intenzivní Radost, která bude pramenit z poznání, že jste se sjednotili, abyste dosáhli toho nejlepšího, čeho jste schopni.

Radost je nejvíce žádaný stav mysli, který hledají všechny bytosti ve vesmíru, a to proto, že je ztělesněním duchovní energie. Klademe vám tedy tuto otázku:

Přejete si, abychom se vám ukázali?

Přemýšlíte, jak byste měli na tuto otázku odpovědět? Pravdu, kterou nosíte ve své duši, je možné číst telepaticky.

A tak jediné, co potřebujete udělat je, abyste se na tuto otázku jasně zeptali sama sebe a abyste si na ni jasně, poctivě a upřímně odpověděli. Učiňte tak o samotě, případně v malé skupince, pokud si to přejete.

Zda se nacházíte v centru velkoměsta, nebo uprostřed pouště je úplně jedno. Nemá to žádný vliv na váhu vaší odpovědi. ANO nebo NE.

Odpovězte si na tuto otázku, jako kdybyste si povídali sami se sebou, ale myslete přitom na obsah odkazu. Je to univerzální otázka a těchto pár slov, pokud je vnímáme v celkovém kontextu, má mimořádně silný význam.

Toto je důvod, proč byste měli nad touto otázkou přemýšlet, v klidu, pomalu a s plným vědomím. Pokud ale chcete více pochopit a procítit souvislost mezi otázkou a vaší odpovědí, doporučujeme vám, abyste na ni odpověděli až po důkladném přečtení zbytku odkazu.

S odpovědí nespěchejte. Klidně dýchejte a dovolte vaší vlastní svobodné vůli, aby vámi pronikala s celou její silou. Buďte hrdí na to, kým jste! A nedovolte vašim pochybnostem, aby vám v tom bránily.

Vaše každodenní problémy vás mohou obírat o sílu. Pokud ale chcete být sami sebou, na pár minut zapomeňte na tyto problémy. A pozorujte, jaká síla se najednou začne ve vás probouzet. O vás rozhodujete jen vy sami!

Jediná myšlenka, jediná odpověď má sílu výrazně změnit vaši nejbližší budoucnost, a to oběma směry podle toho, jaká bude vaše odpověď.

Vaše osobní odhodlání klást si uvnitř sebe sama otázku, na kterou odpovídáte kladně v tom smyslu, že si přejete, abychom se vám ukázali na vaší hmotné úrovni za jasného denního světla, považujeme za podstatné a velmi vzácné.

A i když se můžete rozhodnout pro způsob, který vám nejlépe vyhovuje, jakékoliv vnější rituály jsou v této souvislosti v podstatě nepotřebné.

Jediné, na čem záleží, je upřímná prosba vycházející z vašeho srdce a vaší vůle, která bude vždy vyslyšena, pokud ji adresujete nám. Vaše mysl je jako hlasovací místnost, ve které rozhodujete o vaší budoucnosti.

Jak se zde projevuje tzv. pákový efekt?

Toto rozhodnutí by mělo udělat co nejvíce jednotlivců, i kdyby se zdálo, že vás je stále výrazná menšina.

Doporučujeme vám, abyste náš odkaz šířili všemi dostupnými způsoby, ve všech existujících jazycích a každému, koho potkáte, bez ohledu na to, zda se jeví být přístupný nebo nepřístupný této nové vizi budoucnosti. A možná vám i pomůže, pokud tento odkaz budete prezentovat vtipným a příjemným tónem.

Dokonce vůbec nebude vadit, pokud se na tomto odkazu budete veřejně bavit – umožní vám to více se uvolnit a zároveň nesklouznout k lhostejnosti.

A když už nic jiného, tak alespoň uplatníte svou svobodnou vůli. Zapomeňte na falešné proroky a lži, které vám o nás namluvili.

Neexistuje asi nic osobnějšího než rozhodnutí, které od vás očekáváme. Učinit rozhodnutí na vlastní pěst, jako jednotlivec, je vaším právem, jakož i vaší zodpovědností. A pasivita by vedla jen k další ztrátě svobody.

Rovněž i nerozhodnost nelze považovat za žádné skutečné východisko. Pokud se i nadále chcete držet vašich starých přesvědčení, vaše odpověď by raději měla být NE. Zcela tomu rozumíme.

Pokud si nejste jisti, pro co se rozhodnout, i přesto byste neměli odpovídat ANO jen proto, že jste zvědaví. Toto není žádná show – je to skutečný každodenní život. My existujeme, my jsme naživu.

Vaše historie je plná příkladů, kdy lidé, muži a ženy, kteří byli pevně přesvědčeni, dokázali změnit chod dějin, přestože jich bylo málo.

Podobně jako malý počet jednotlivců postačuje k převzetí dočasné nadvlády nad Zemí a rozhodování o budoucnosti celé populace i malá skupina z vás je schopna výrazně přispět ke změně osudu.

Tato změna bude odpovědí na vaši nemohoucnost a nahromaděné komplikace, které jsou výsledkem dosavadní neochoty lidstva vidět věci i z jiného pohledu. Jste to právě vy, kdo může usnadnit znovuzrození a začlenění lidstva do Kosmického Bratrstva.

Jeden z vašich myslitelů jednou řekl:

„Chyť mě za ruku a já pozvednu celou Zemi.“

Šíření našeho odkazu povede pouze k pevnějšímu vzájemnému uchopení rukou. My jsme páka dlouhá mnoho světelných let a vy budete řemeslníci, kteří po setkání s námi „pozvednou Zemi“.

Jaké bude mít důsledky vaše kladné rozhodnutí?

Jakmile se vy na kolektivní úrovni rozhodnete kladně, my se okamžitě rozhodneme zmaterializovat velký počet našich kosmických lodí, jak na obloze, tak na Zemi.

Okamžitý účinek, který pocítíte, bude rychlé vzdání se starých jistot a přesvědčení. Jednoduchý a nezpochybnitelný vizuální kontakt s námi bude mít na vaši budoucnost dalekosáhlé důsledky.

Velká část vašeho poznání bude navždy pozměněna. Způsob, jak organizujete svou společnost, se navždy a zásadním způsobem změní a ovlivní všechny oblasti vašeho života.

Moc a zodpovědnost za svůj život převezmete do vlastních rukou, protože na vlastní oči uvidíte, že existujeme a jsme živé bytosti.

V otázce o naší existenci už budete mít jasno a nebudete tento fakt přijímat nebo odmítat na základě toho, co vám bude tvrdit nějaká vnější autorita. Pokud bychom to shrnuli, úplně se změní pořadí vašich hodnot.

To nejdůležitější pro nás je, že lidstvo se tímto způsobem sjednotí do jedné velké rodiny a spolu s námi vstoupí do předtím „nepoznaného“ bratrství!

Nebezpečí se začne postupně vytrácet, protože nepřímo donutíte nechtěné – to jsou ti, jejichž nazýváme „třetí stranou“ – aby se přestali schovávat a aby navždy zmizeli. Jelikož všichni máte stejné kořeny, budete mít společný název: Lidstvo.

Pak už bude možné, abychom navázali mírovou komunikaci a spolupráci, která bude stát na vzájemném respektu a předpokladu, že si to přejete. Zatím je vaše situace taková, že ten, kdo má hlad, nemá důvod k úsměvu, a ten, kdo má strach, nás nebude vítat.

Je nám líto toho, že vidíme muže, ženy a děti, jak zažívají ve svém těle a srdci tolik utrpení, zejména když si uvědomíme, jak nádherné světlo nosíte ve svém nitru. Toto světlo však může být vaší budoucností.

Vaše komunikace s námi, a tak i náš vzájemný vztah, by se mohly rozvíjet postupně, v jednotlivých fázích.

V průběhu několika desetiletí by tedy mohlo dojít k více fázím, kdy vám dovolíme nás vidět – shlédnete naše lodě, jako bytosti přijdeme do vaší fyzické blízkosti, pomůžeme vám ve vaší technologické a duchovní evoluci nebo vám pomůžeme poznat vzdálené části galaxie.

Na každé další úrovni vašeho vývoje vám budou nabídnuty nové možnosti, pro které se budete moci rozhodnout. Budete se tedy rozhodovat sami za sebe, zda budete chtít postoupit na další úrovně, a to na základě toho, zda to budete považovat za nutné pro vaše vnější, jakož i vnitřní blaho.

Do vašeho jednomyslného rozhodnutí vám nebudeme nijak zasahovat. A pokud byste se náhodou jako kolektiv rozhodli, že už s námi nechcete být v kontaktu, v té chvíli bez námitek odejdeme.

Od chvíle, kdy se většina těch, kteří mají možnost o věcech rozhodovat, vyjádří kladně pro náš příchod, budete muset na náš „velký příchod“ čekat ještě několik týdnů až měsíců.

Bude to záviset na tom, jak rychle se náš odkaz bude šířit po celém světě a zda náš odkaz najde výraznější podporu.

Ten hlavní rozdíl mezi námi a bytostmi striktně duchovní povahy, ke kterým se obracíte ve svých modlitbách každý den, je zcela jednoduchý: my jsme technicky uzpůsobeni tak, že se můžeme materializovat. I toto by vám mělo sloužit jako určité vodítko při vašem rozhodování.

Proč stojíte před tímto historickým dilematem?

Uvědomujeme si, že cizince považujete za nepřátele zejména proto, že jsou pro vás ztělesněním „neznáma“. Jedna z prvních fází vývoje, která nastane po našem příchodu, se bude vyznačovat nárůstem vůle po upevnění vzájemných vztahů mezi všemi národy po celé Zemi.

A podle čeho víte, že náš příchod je podmíněn vaším kolektivním rozhodnutím? Jednoduše podle toho, že kdybyste se tak rozhodli již dříve, pak bychom se vám již dávno ukázali na úrovni vaší existence.

Jelikož jsme se vám zatím neukázali, je to proto, že jste k tomuto výslovnému rozhodnutí zatím nedospěli.

Chápeme, že mnozí z vás mají pochybnosti. Mnozí lidé si možná pomyslí, že řečmi o síle vašeho záměrného rozhodnutí vás chceme jen mást a ospravedlnit to, že jsme se vám zatím neukázali.

Není to ale pravda. Kdybychom měli připustit, že je to tak, nedávalo by to smysl. Co bychom získali, kdybychom vám dali přístup ke všem možnostem, které budou prospěšné pro spoustu lidí?

A jak si můžete být jisti, že to není jen další sofistikovaný úskok „třetí strany“, kterým vás chce ještě více zotročit? Jednoduše tak, že vždy je snazší se ubránit něčemu, co lze identifikovat jako něco, co zůstává utajeno.

Nejlepším příkladem v této souvislosti je terorismus, který nahlodává pocit bezpečného života ve vaší společnosti.

Ať bychom vám řekli cokoliv, rozhodnout se musíte jen vy. A ať už byste se rozhodli jakkoliv, vaše rozhodnutí přijmeme a budeme ho respektovat.

I za nepřítomnosti vašich oficiálních zástupců, kteří by se mohli pokoušet odvést vaši pozornost, máte sklon ignorovat všechny informace o nás, jakož i o těch, kteří s vámi manipulují bez vašeho souhlasu.

Ve vaší současné situaci se již více neřídíte jednostrannými principy opatrnosti, čehož výsledkem je, že se nás pokoušíte najít.

Pandořinu skříňku, ve které vás chtěla „třetí strana“ uvěznit, si už začínáte jasně uvědomovat. Nikdo neví, jak se rozhodnete, ale vaši Pandořinu skříňku budete muset otevřít a vysvobodit se z ní.

Tváří v tvář tomuto dilematu, kde všechny informace, které máte, si protiřečí a jejich společným základem je pouze ignorance, se budete muset více spoléhat na svou intuici.

Chcete nás opravdu vidět na vlastní oči, nebo budete nadále věřit tomu, co vám říkají vaše „autority“? Toto je podstatná otázka!

Uplynulo již mnoho tisíců let a neodvratně se blíží den, kdy se už budete muset rozhodnout – mezi dvěma neznámými.

Proč je nutné, abyste náš odkaz mezi sebou šířili?

Náš odkaz překládejte do všech jazyků a šiřte ho po celé Zemi. Šíření našeho odkazu má moc změnit vaši budoucnost nevratným a historickým způsobem, který nebude mít v předešlých tisíciletích obdoby.

Kdyby se to nepodařilo, vaše příležitost rozhodnout se přijde znovu, ale až po mnoha letech – nejméně o jednu generaci později, pokud tato další generace vůbec přežije.

Nerozhodnout se znamená podrobit se rozhodnutí někoho jiného. Neinformovat druhé se vám může vymstít, protože tak riskujete, že se dostaví výsledek, který bude přesně opačný než vaše očekávání. Zůstat lhostejní znamená vzdát se své vlastní svobodné vůle.

Celé je to o vaší budoucnosti. Celé je to o vaší další evoluci. Je docela možné, že naše pozvání nedosáhne vaší kolektivní podpory a bude zamítnuto. Bez ohledu na tento možný výsledek, vesmír přesně vnímá i tu nejmenší touhu kohokoliv z vás a nenechá ji bez odpovědi.

Představte si, že přijdeme už zítra. Tisíce kosmických lodí. Tento jedinečný den by byl v celé historii lidstva nepřekonatelným šokem. Jelikož byste již nemohli zpochybňovat naši existenci, bylo by pozdě litovat toho, že jste se nerozhodli a nešířili náš odkaz.

Netrváme na tom, abyste se svým rozhodnutím spěchali, nabádáme vás však k tomu, abyste nad celým naším odkazem v klidu přemýšleli… A potom se rozhodněte.

Je možné, že prostředky masového šíření informací nebudou mít zájem o šíření našeho odkazu. Šířit náš odkaz je tedy úkol, který připadá hlavně na vás – anonymní a zároveň výjimečné bytosti, které jsou schopny myšlení a lásky.

Architekty vašeho vlastního osudu jste stále v první řadě vy…

PŘEJETE SI, ABYCHOM SE VÁM UKÁZALI?

Konec odkazu

Pamatujte – pokud chceme opravdu vycítit podstatu tohoto odkazu a spojit se s ním, budeme se muset o něco více spoléhat na naši intuici.

Úplně na závěr si ještě připomeňme, že slepá důvěřivost nevede nikam, stejně jako slepé pochybování.

Zdroj: https://www.collective-evolution.com/2017/09/12/an-alien-message-to-mankind-do-you-wish-that-we-show-up/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz