Michael E. Salla, Ph.D.: USA mají vytvořit odbor exopolitiky, aby řídil mimozemské záležitosti

134
Foto: Pixabay.com

Podle dobře informovaných zdrojů má vláda USA učinit oznámení o novém odboru nebo úřadu, který by řídil mimozemské záležitosti. Dnes, v nejnovějším pokračování populárního webu Veterans Today o nevyhlášené vesmírné válce tvrdil Dr. Preston James, že se chystá realizace interního rozhodnutí jistého tajného „exopolitického“ výboru, který už řídí mimozemské záležitosti.

Jsou na pokraji rozhodnutí, že nadešel čas jít s tím na veřejnost – tedy s plným odhalením mimozemské přítomnosti. Tento tajný výbor se podle Dr. Jamese nazývá Majestic 12 nebo MJ-12 a chystá se schválit vytvoření úředního odboru nebo úřadu exopolitiky! Jeho prací by bylo oficiálně vést vztahy s mimozemským životem stejným způsobem, jakým řídí Ministerstvo zahraničních věcí USA vztahy s mezinárodními vládami. Dr. James tvrdí, že se uvažuje o několika „vážených“ jedincích, kteří by tento první odbor/úřad exopolitiky řídili.

Dr. James začíná se zprávou, kterou obdržel od nejmenovaných zdrojů o rokování tajného exopolitického výboru nazvaného MJ-12, který vedl mimozemské záležitosti od roku 1947. Píše, že rozhodnutí vyjít s tím na veřejnost je z velké části podněcováno mladšími členy: „Některé zprávy naznačují, že v této skupině došlo k hlubokému vnitřnímu rozkolu, kdy mladší členové vytvářeli silný tlak na úplné veřejné odhalení od vlády USA, následované sestavením oficiálního odboru exopolitiky vlády USA.“

James tvrdí, že se již uvažovalo o několika “vážených jedincích”, kteří by tento zamýšlený „odbor“ vedli: „Vláda USA se nyní zabývá sestavením oficiálního odboru exopolitiky a uvažuje o několika vážených jedincích, ze kterých vyberou ředitele, který tento nový odbor povede.“

Existuje tu velký rozdíl mezi možností sestavit nový vládní odbor versus nový úřad či ministerstvo. Vyskytla se různost byrokratických modelů, které by se mohly použít při vytváření nějakého vládního tělesa pro úředně řízenou exopolitiku – vztahy s mimozemskými návštěvníky. Zde jsou tři verze, které vyčnívají jako nejzřejmější volby:

1. Zaprvé, některé již existující vládní odbory by prohlašovaly, že exopolitika je pouze jen jakási nástavba jejich současných aktivit, a proto by měla být umístěna výhradně uvnitř jejich sekcí. Například Ministerstvo zahraničních věcí Spojených států by mohlo argumentovat, že vztahy vlády Spojených států s mimozemskými civilizacemi jsou jakousi nástavbou její současné role řízení vztahů s mezinárodními vládami. Proto, by se měl sestavit “Úřad pro exopolitiku” uvnitř Ministerstva zahraničních věcí, a to stejným způsobem, jakým je umístěn uvnitř ministerstva školství „Úřad pro práva občanů“. Hlavní výhodou je v tomto případě to, že by se od “Úřadu pro exopolitiku” mohlo očekávat, že uvede v soulad přetrvávající diplomatické vztahy na mezinárodní úrovni. Hlavní nevýhodou je, že jiné vládní odbory a agentury by mohly tvrdit, že klíčové oblasti vztahů s mimozemskými návštěvníky spadají pod jejich zodpovědnost, například Ministerstvo obrany, Ministerstvo energetiky, NASA apod.

2. Druhým byrokratickým modelem by bylo zřídit “Úřad pro Exopolitiku“, který přímo zpravuje prezidenta Spojených států – jako je tomu v případě „Úřadu pro vědu a technologickou politiku“, jejímž mandátem je: radit prezidentovi o dopadu vědy a technologie na domácí a zahraniční záležitosti. Vyvíjí také, koordinuje a realizuje vědeckou a technologickou politiku a rozpočty. Tou hlavní výhodou by zde bylo to, že by prezident Spojených států byl poprvé od dob prezidentů Trumana a Eisenhowera přímo zapojen do sestavování politiky ohledně mimozemských návštěvníků. Hlavní nevýhodou je to, že vztahy s mimozemskými návštěvníky jsou příliš důležité na to, aby se k tomu přidával již tak přetížený prezident, jehož zodpovědnosti jsou odkláněny k mnoha vládním prioritám.

3. Třetí byrokratický model by vytvořil jakýsi úřad nebo ministerstvo pro exopolitku, které by bylo plně nezávislým tělesem se svou vlastní byrokracií a předsedal by mu náměstek nebo ředitel, kterému by byl udělen kabinetní status uvnitř Obamovy administrativy. Tento model má mnoho výhod, protože by mohl koordinovat politiku v širokém rozsahu otázek, diplomatických vztahů, obrany, vědy a technologie, energetiky, zdraví atd., které by zahrnovaly mimozemský život a technologii. Hlavní nevýhodou je to, že jiné, zavedenější vládní odbory by mohly soutěžit a podrývat nový exopolitický úřad/ministerstvo ve smyslu politiky a vlivu nad mimozemskými záležitostmi.

Neexistuje žádný precedens pro zřízení odboru nebo úřadu exopolitiky na světě. Přestože v OSN v roce 1978 prošlo Rozhodnutí 33/426, schvalující vytvoření jakési agentury při OSN, která má monitorovat zprávy o UFO a mimozemském životě, nebylo toto rozhodnutí nikdy realizováno členskými státy. Jediná byrokratická historie, která je známá, s určitým stupněm spolehlivosti, je výbor Majestic 12, který původně tvořil de facto Úřad pro exopolitiku. Byl zpočátku sestaven jako skrytý program uvnitř systému Výboru národní bezpečnost Spojených států. Zde je popis rekonstrukce MJ-12 během Eisenhowerovy administrativy:

Nejvýznamnější instituční reorganizací, co se politického managementu mimozemské přítomnosti týče, bylo rozšíření a formální stvrzení MJ-12 jako autonomní instituce plně schválené služebním příkazem k projednávání a tvorbě rozhodnutí o mimozemské přítomnosti. MJ-12 se úředně zapustila do Výboru pro skryté operace Rady národní bezpečnosti – výboru 5412, pojmenovaném po výnosu Rady národní bezpečnosti č. 5412. Dřívější existence MJ-12 jako výboru ad hoc (za tímto účelem), ustanoveného výkonným orgánem, byla nyní přetransformována do stálého podvýboru, ústavně zasazeného do vnitřku nejtajnějších výborů ze všech – Rady národní bezpečnosti. Důkazy ze svědectví informátorů nasvědčují tomu, že Trumanův výbor ad hoc, MJ-12, byl reorganizován tak, aby se nyní skládal ze dvou vrstev. Vnější vrstvou byla skupina až 40 lidí, kteří by zformovali jakousi Studijní skupinu (od té doby s názvem PI-40 a Skupina zvláštních studií, rovněž přisuzované MJ-12), jejímž úkolem je poskytovat specializované studie a politická doporučení, týkající se mimozemských otázek pro menší rozhodovací skupinu (MJ-12), která by ve skutečnosti dělala oficiální politická doporučení pro realizaci, po získání souhlasu od Eisenhowera.

Původně skrytý systém Rady národní bezpečnosti, MJ-12/Úřad pro exopolitiku, se během doby proměnil v kvazi-vládní těleso s významným zapojením korporací a s výrazným mezinárodním prvkem.

Podle neodhalených zdrojů Dr. Jamese: „Mladší členové MJ-12 chtějí úplné veřejné odhalení, jakmile to bude možné, a to v dosahu roku 2013. Tito vlastně poskytovali úniky informací po dobu 20 let směrem k hollywoodským autorům a producentům tím, že dodávali informace – tak, aby mohly být vyráběny filmy a veřejnost mohla být připravována malými krůčky k přijetí myšlenky mimozemských návštěv.“

Jak hodnověrný je Dr. James a jeho nejmenované zdroje? Veterans Today jsou vysoce hodnocené internetové stránky, které mají ve své redakční radě respektované jedince s hlubokým napojením na svět vojenských zpravodajských služeb. Dr. James je členem rady diplomovaných psychologů s 35 lety praxe v manželské a rodinné terapii a získává mnoho kontaktů s lidmi ve vojenském zpravodajství. Jeho profesionální zázemí a vojensko-zpravodajské konexe naznačují, že jeho zdroje stojí za to si seriózně vyslechnout. Mají-li pravdu zdroje Dr. Jamese, pak nejenže můžeme očekávat úřední vládní odhalení mimozemského života v dohledné budoucnosti, ale i vytvoření Úřadu vlády Spojených států nebo odboru exopolitiky, který bude brzy následovat. Ředitel/ministr takového úřadu/ministerstva by mohl být schválen Kongresem, aby určoval schopnost takového úřadu/ministerstva při řízení nejdůležitější politiky, konfrontující lidstvo v 21. století.

Vytvoření Úřadu nebo ministerstva exopolitiky by bylo ohromným krokem vpřed při přinášení transparentnosti a odpovědnosti v tom, jak by se měly vést vztahy s mimozemskými návštěvníky prvky vlády Spojených států a mezinárodně. Poprvé by byli američtí občané informováni o tom, jak skryté prvky jejich vlády řídí záležitosti mimozemského života a technologií – a budou mít hlas ohledně toho, jak je tato politika realizována a vyvíjena.

© Copyright 2013. Michael E. Salla, Ph.D. Exopolitics.org

http://exopolitics.org/…rs/
Překlad: Karel a Dana Rašínovi

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk