Michael E. Salla, Ph.D.: Naši reptiliánští vládci – Den s Davidem Ickem

102
Foto: Pixabay.com

Včera jsem si udělal výlet z Big Island na Havaji na přilehlý ostrov Maui, abych viděl Davida Icka na jeho celodenní přednášce nazvané “Vzpomeň si, kdo jsi”. Před několika lety jsem četl dvě z Ickových knih a mnoho článkům o něm, ve kterých diskutuje o tajné hierarchii, která ovládá náš svět.

Tentokrát to bylo poprvé, kdy jsem jej viděl na živo. Těšil jsem se na tuto zkušenost a nebyl jsem zklamán. V Castle Theater bylo asi na 450 lidí, kteří viděli Ickovu působivou desetihodinovou přednášku rozdělenou do čtyř částí.

Bylo skvělé vidět havajské publikum reagovat tak pozitivně na poselství, které pronášel, jež pokrylo celé spektrum toho, jak on chápe naši globální situaci a jak se lidstvo může osvobodit od našich vládců “Reptiliánů” tím, že se poveze na silné vlně “pravdivé frekvence” narážející do našeho světa. Metafora, která rezonovala s vlnou havajských serfařů v publiku – včetně mě samotného.

První část dne se zabývala tématem “Vzpomeň si, kdo jsi”. V ní Icke vysvětloval, že vesmír je něco více, než jen různé frekvence a že vědomí jádra naší identity používá toto energetické frekvenční pole, aby vygenerovalo jakousi holografickou představu našich fyzických těl.

Přesvědčivě argumentoval tím, že my jsme věčné bytosti nekonečného vědomí, mající holografickou zkušenost. Naše těla jsou trochu více než fyzická vozidla, jsou jako auta, která na krátkou dobu pojmou ducha předtím, než ho necháme kvůli novému modelu – v rámci reinkarnace.

Icke vysvětloval důležitost pochopení toho, jak je energetické frekvenční pole kolem nás spodní vrstvou holografické představy, která je vytvořena našimi pěti smysly.

K pochopení toho, jak je tento holografický obraz vytvořen – tedy naše fyzické tělo – není důležité si jen rozpomenout na to, kdo jsme: věčné bytosti nekonečného vědomí, ale také, jak jsme manipulováni, abychom věřili, že jsme bezmocní. To nás přináší ke druhé části Ickova „Vzpomeň si, kdo jsi“.

Icke ukázal, jak bylo lidstvo historicky řízeno těmi, jejichž energetické frekvenční pole je mnohem expanzivnější než to naše. To umožňuje lidským kontrolorům manipulovat s našim polem vnímání, které je tvořeno všemi pěti fyzickými smysly a zpracováváno naším mozkem.

V podstatě kontroloři vlastní jakési smyslové vstupy, které zpracovávají z energetického frekvenčního pole kolem nás. Způsob, kterým manipulují s lidstvem, je implantovat do naší špatné DNA informaci, která nám dovolí být podle potřeby manipulováni.

Ti lidé, kteří mají tu správnou pokrevní linii (DNA), jsou našimi kontrolory kormidlováni do pozic moci. Tyto lidské elity – s modrou krví – jsou geneticky pevně spojeny způsobem, který jim umožňuje být manipulováni dokonce přímo našimi historickými vládci, kteří dozírají na toto rozsáhlé genetické zasahování.

Pokud jde o to, kdo jsou těmi našimi vládci, nepřekvapí ty, kteří sledují dílo David Icke – že jsou to Reptiliáni, multidimenzionální entity, jejichž pole vnímání a schopnosti jim umožňují zastínit naši realitu vnímání.

Naši reptiliánští vládci, podle Icka, zde byli dlouhou dobu a důkazy o tom lze najít v mnoha kulturních tradicích a artefaktech. Chovají se jako temní loutkáři, kteří tahají za genetické nitky elit předně umístěných v hierarchickém kontrolním systému.

Obzvláště jsem byl ohromen Ickovým vysvětlením toho, jak je Měsíc ve skutečnosti uměle vytvořený satelit, jehož hlavním účelem je přenášet elektromagnetické frekvence, umožňující, aby lidstvo bylo kontrolováno.

Icke citoval řadu autorů, mluvících o stejné věci za posledních sto let. V podstatě se zdá, že ona měsíční pozice, kdy přesně zastiňuje Slunce během zatmění, má vliv na lidské emoce, ženské cykly, příliv a odliv atd. – to není náhoda. Dává to velký smysl.

Bohužel, jinak to bylo v případě Ickova vysvětlení úlohy Slunce v kontrolním systému lidské manipulace. Icke vysvětlil, jak byla planeta „boha“, Saturn, historicky centrem mnoha náboženských a kulturních systémů jako postava uctívání.

Tvrdil, že slovo “Satan” má své kořeny v Saturnu. Skutečnost, že mnoho vykořisťujících kultur minulosti a satanistických skupin chovalo v úctě planetu nebo boha Saturna, je podle Icka součástí planetárního řídícího systému.

V této věci Icke vytvořil jistou polemiku, když se snažil vysvětlit, jak byla Davidova hvězda představou saturnického systému víry se satanickými aspekty. Vzhledem k tomu, že Davidova hvězda je uctívaný symbol národa Izraele a židovské identity, spustilo to přirozeně silné emoce.

Icke se snažil na to hledat logické vysvětlení. Byl proti Rothschildovu sionismu, který historicky manipuloval Židy při vyplňování planetární agendy, která by kulminovala ve třetí světovou válku.

Davidova hvězda byla součástí agendy Rothschildova sionismu a měla pramálo co společného s jádrem židovské identity. Členové našeho publika se opakovaně snažili vznášet k tomu námitky, ale nebylo jim dovoleno pokládat žádné otázky.

Později jeden člen z publika, frustrovaný tímto chováním, vtrhnul na pódium. O symbolu Davidovy hvězdy více později.

Třetí část dne se zabývala našim současným geopolitickým systémem. V podstatě planetární kontrolní systém se na plné obrátky snaží čelit rostoucímu vědomí lidstva, způsobenému příchodem „pravdivé frekvence“.

Kontroloři si uvědomují, že jsou na sklonku ztráty své moci a každá jejich snaha vede k zastrašování, které má lidstvo přinutit k podrobení se. To je důvod proč, podle Icka, Obamova administrativa šla až tak daleko, aby realizovala právní předpisy, které jí umožní větší kontrolu nad aspekty amerického života: strava, voda, drogy, finance, bezpečnost atd.

Poslední část přednášky byla druhem jakéhosi energického rozhovoru, jaký byste slyšeli spíše od nějakého generála pronášejícího poslední slova vojsku před bitvou.

Generál Icke využil tuto poslední příležitost, aby všechny motivoval, aby si uvědomili, kdo jsou – výrazem nekonečného vědomí, majíce holografické zkušenosti – řekněme “Ne” kontrolorům a jejich agendě a sjednoťme ostatní, aby udělali to samé. Nastal čas pro nenásilnou revoluci!

Celkově vzato to bylo Ickovo inspirativní vystoupení, jenž i přes zjevné zdravotní problémy prošel tímto desetihodinovým maratónem až do konce, aniž by zkolaboval, což by pravděpodobně postihlo ostatní běžné smrtelníky.

To mi umožnilo nahlédnout na zápory mé celodenní zkušenosti s Davidem Ickem.

Bylo zřejmé, že to měla být velmi jednostranná zkušenost. Icke mluvil bez přerušení po deset hodin bez jakýchkoli dotazů či přerušení z publika. Tím se vytvořil jistý paradox, kterého měl Icke v úmyslu dosáhnout.

Bylo zřejmé, že přináší mnoho informací a udržuje své publikum informované o problémech konfrontujících lidstvo a nabádá přejít do akce podle jeho předpisu.

Vzhledem k tomu, že hlavní problém konfrontace lidstva byl udržován jeho tajnými reptiliánskými vládci, neexistuje menší paradox, než že Icke dělá něco podobného.

Pokud se opravdu domnívá, že jeho publikum se utváří z nekonečného vyjádření vědomí, majíc holografické zážitky, pak se možná mohl naučit něco od nich pro zlepšení svého vlastního pochopení toho, co se vyskytuje na planetární úrovni.

Tak to ale nebylo. Icke vymyslel všechno jinak. Publikum muselo absorbovat Ickovo poselství a zachovat se podle něj. Využívám tedy této příležitosti podělit se o to, jak by se toto individuální vyjádření nekonečného vědomí vyjádřilo, kdyby se naskytla příležitost klást otázky:

1. Zaprvé, Davidova hvězda je velmi starý symbol a vůbec není výhradní negativní symbol, který napomáhá kontrolní agendě Rothschildova sionismu.

Davidova hvězda byla popisována různými autory jako vyjádření dvou dimenzí, dvou čtyřstěnů zapadajících do sebe (čtyřcípá hvězda), které mají ohromnou transformační moc, jako součást něčeho, nazývaného posvátná geometrie Drunvala Melchizedeka nebo také podle hyperdimenzionálního fyzika Richarda Hoaglanda.

Existuje mnoho informací o transformačních aspektech Davidovy hvězdy a v mnoha případech je to posvátný symbol. Jistě, sympatizuji s těmi, kteří mají námitky vůči Ickovu drsnému vypodobení symbolu Davidovy hvězdy a snaze po karikatuře – tedy jako symbolu útlaku.

2. Zadruhé, podle Icka všechny formy hierarchie jsou špatné. To zahrnuje údajně duchovní hierarchii nazvanou “Velké bílé bratrstvo”, které tiše zasahovalo do lidských záležitostí pro pozitivní budoucnost. Skutečně?

Existuje množství důkazů, že taková tajná „duchovní“ hierarchie mnohokrát zasahovala, aby pomohla vést lidský vývoj, ale dělala to přitom v zákulisí, aby neměla v lidských záležitostech příliš přehnaný vliv.

Zdá se, že dělali něco podobného tomu, co Icke dělá nyní, ale mnohem déle a pravděpodobně efektivněji vzhledem k tomu, že se lidstvo samo nezničilo. S více než 60 tisíci jadernými zbraněmi, které existují ve zbraňových zásobách za posledních šedesát let, bylo nakládáno a byly ovládány zkorumpovanou elitou, takže je zázrak, že lidstvo vůbec přežilo.

Údajné Velké bílé bratrstvo podle mnoha zdrojů zasáhlo při mnoha příležitostech, aby zabránilo jadernému vyhlazení. Existuje-li temná pyramida řízení moci, která probíhá naším světem, jak naznačuje Icke, pak by bylo podle mého názoru správné přirozeně předpokládat, že mírumilovná hierarchická protisíla, skládající se z osvícených bytostí, existuje.

Četl jsem články analyzující svědecké výpovědi, popisující takové osvícené bytosti, kterým já říkám „nebeské bytosti“, které pravidelně v tichosti zasahovaly v rámci lidských záležitostí.

3. Můj třetí bod se týká autority postav vlády Spojených států a armády, které jsou široce popisovány jako loutky plnící své rozkazy od temné řídící skupiny ovládající lidské záležitosti.

To si ovšem nevšímá důkazu, že ve skutečnosti existuje za scénou mocná ústavní frakce uvnitř armády Spojených států a různých federálních agentur, bojující prakticky proti takovým věcem jako je nová válka proti Iránu a zabraňující falešným operacím používajících jaderné zbraně.

Napadají mě dva příklady. Jedním byl admirál William Falkon, který byl na vrcholu revolty amerických generálů proti plánům Bushovy administrativy zaútočit v roce 2007 na Irán.

Tím druhým byl incident týkající se bombardéru B-52 z letecké základny Minot – naložený jadernými hlavicemi, který byl „objeven“ u základny Barksdale v roce 2007. Tento bombardér byl na cestě na Střední východ na tajné operaci zorganizované bývalým vicepremiérem Cheneyem.

To, co se stalo, bylo, že existovala uvnitř americké armády frakce, která protestovala proti této tajné operaci a kudy unikaly informace do zpravodajských médií.

To fakticky zabránilo tomu, z čeho by se pravděpodobně stala falešná jaderná operace. Takže planetární kontrolní systém není vůbec monolitický, ale skládá se z různých frakcí, které bojují sami mezi sebou.

Konečně ve své první knize „The Robot’s Rebellion“ (1994) Icke zdůrazňuje úlohu “Luciferianského vědomí” na vrcholu kontrolní pyramidy řídící lidské záležitosti. V roce 1998, ve své knize „The Biggest Secret“, nahradil toto “Luciferianské vědomí“ reptiliánskými vládci.

Zatímco Icke během svého dlouhého dne připustil možnost, že pravděpodobně něco za těmito Reptiliány existuje – zatímto “Luciferiánským vědomím”, nebylo nic, o čem by se vysloveně zmínil.

Přestože mluvil o Satanovi a satanistických rituálech, kontext naznačoval, že toto byly aktivity řízené našimi reptiliánskými pány, aby přivodili lidstvu strach.

To je v protikladu s jeho první knihou, kde Luciferiánské vědomí zmanipulovalo nejen lidstvo, ale také mimozemské druhy. Tento obrat se mi jeví být hlavním krokem zpět v evoluci Ickova přemýšlení nad dvěma posledními desetiletími.

Proč Icke otáčí svou dřívější pozici? Zdá se mnohem méně přesvědčivé argumentovat ve prospěch reptiliánských vládců vzhledem k historickému důkazu Luciferiánského vědomí, které je na vrcholu řídící pyramidy v našem světě.

Tvrzení o reptiliánských vládcích usnadňuje skeptikům vysmívat se celkové koncepci Ickovy práce, že různé královské rodiny a politické elity jsou ve skutečnosti Reptiliány se schopností měnit tvar.

Připouštím, že to vypadá poněkud dětinsky vidět obrázky zelených Reptiliánů s ostrými zuby na vrcholu řídící struktury, pokud vezmeme v úvahu hlavní badatele jako jsou Fritz Springmeier – vzhledem k tomu, co zjistil, když přijde na úlohu Luciferiánského vědomí řídící lidské záležitosti.

Nejpůsobivější nedávné odhalení Luciferiánského vědomí byl dialog zahájený někým, kdo se sám nazýval „Hidden Hand“ na fóru Above Top Secret v říjnu 2008.

Napsal jsem článek o tom, jak se dostalo Luciferiánské vědomí do pozadí lidských záležitostí a jak působí na veškerý mimozemský život, včetně Reptiliánů.

To mě vede k otázce, zda-li byl David Icke v podstatě do jisté míry mylně informován, když přijde na hovor o vrcholu planetární řídící pyramidy? Byl nasměrován na příběhy o Reptiliánech měnících tvar svědky, aby prakticky upustil od své dřívější pozice o Luciferiánském vědomí?

Dostal se Icke příliš blízko k pravdě ve své první knize „The Robots Rebellion“ a byl vystaven dezinformačnímu programu proto, aby se odklonil od těch nejničivějších částí, které se dozvěděl?

Celkový koncept práce Davida Icka nepochybně pomůže informovat spící lidstvo o tajném kontrolním systému a o úloze jistých mimozemských skupin na této planetě s jejich hierarchickým řídícím systémem.

Existuje mnoho důkazů podporujících Ickovo tvrzení o zásahu mimozemských Reptiliánů do lidských záležitostí, ale jsou našimi planetárními pány?

… Nehledě na moje přetrvávající nezodpovězené otázky, jsem se připojil k havajskému publiku při závěrečných ovacích vestoje pro Davida Icka za jeho maratón při pomoci vzpomenout si, kdo jsme!

Autor: PhDr. Michael E. Salla, 1. 4. 2012
Překlad: Karel Rašín
Více zde: http://www.exopolitika.cz/…em/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk