Michael E. Salla, Ph.D.: Co obsahuje tajné memorandum, které vydal prezident Donald Trump?

255
Foto: Pixabay.com

Podle informátora tajného vesmírného programu Coreyho Gooda vydal prezident Donald Trump vysoce tajné memorandum brzy po své inauguraci 20. ledna, která nařizuje vydání skupiny klasifikovaných patentů týkajících se anti-stárnutí a zdraví spolu s technologiemi volné energie. Přísně tajné memorandum bylo zasláno ministerstvu obrany a zpravodajské komunitě a vzhledem ke svému statusu klasifikace nebude přístupné hlavním médiím pro podávání zpráv.

Informace obdržené od Goode pocházejí od vyššího úředníka mezirezortního tajného vesmírného programu zahrnujícího USAF, NRO, NSA, DIA, který popisuje jako tajný vesmírný program Vojenského průmyslového komplexu (MIC-SSP). Úředník, kterému říká „Sigmund“, vyšetřuje Goodeova tvrzení a v tomto procesu provádí „výměnu informací“ s Goodem (viz první část).

16. března mě Goode informoval o svých probíhajících setkáních se Sigmundem a / nebo jeho dvěma podřízenými. Informace poskytnuté Goodem byly původně vydány v článku „Endgame III“ jako pokračování populárního článku a videa Endgame II. Kvůli naléhavosti okamžitého uvolnění těchto informací mi bylo předáno, abych je teď dostal ven.

Na jednom ze svých „setkání“ se Sigmundem (a / nebo jeho podřízenými) koncem ledna bylo Goodeovi řečeno, že Trump vydal prezidentské memorandum o odtajnění více než 1 000 patentů ze skupiny přes 5 000. Většina z 1 000 patentů se zabývá technologie stárnutí a zdraví, přesto se některé zabývají vědou o materiálech a biochemií a některé zahrnují vynálezy bezplatné energie.

Tyto technologie jsou široce používány v řadě tajných vesmírných programů a patenty, které se jimi zabývají, byly potlačeny národními bezpečnostními příkazy. USPTO vydal federální předpisy, které upravují klasifikaci patentů z důvodu národní bezpečnosti a následně jsou veřejnosti zamezeny:

Kdykoli je zveřejnění nebo zveřejnění vynálezu zveřejněním přihlášky nebo udělením patentu, podle názoru vedoucího zainteresované vládní agentury, považováno za škodlivé pro národní bezpečnost, komisař pro patenty na Úřadu pro patenty a ochranné známky Spojených států (USPTO) musí vydat příkaz k utajení a zadržet udělení patentu na dobu, kterou vyžaduje národní zájem. Patent nebude vydán k přihlášce, dokud bude v platnosti příkaz k utajení. Pokud je na mezinárodní přihlášku použit příkaz k utajení, nebude přihláška zaslána Mezinárodnímu úřadu, dokud bude příkaz k utajení platný.

Pokud subjekt ministerstva obrany nebo člen zpravodajské komunity považuje patent za hrozbu pro národní bezpečnost, pak komisař pro patenty vydá příkaz k utajení zabraňující veřejnému uvolnění patentu.

Aktuální počet patentů, které byly klasifikovány, je přibližně 5700 podle amerického úřadu pro patenty a ochranné známky (USPTO), který odpovídá informacím poskytnutým Goode od Sigmunda.

Zdroj: https://fas.org/…tml

Jak ukazuje výše uvedená tabulka, počet tajných patentů, které se každý rok odtajňují, činil v průměru zhruba 0,5 procenta ročně.

Goode se dozvěděl, že Pentagon a zpravodajské agentury řekly Trumpovi, že jejich propuštění bude trvat 10 let, ale Trump jim řekl, aby to stihli do dvou až tří let.

Důkazy o tom, že Trump učinil odvážný krok k co nejrychlejšímu odtajnění tajných patentů, lze najít v jeho inaugurační řeči. Ke konci svého projevu Trump vyslovil jednu větu, která obsahovala jeho nejrozvinutější vizi budoucnosti Ameriky a jejích občanů, která by vyplynula z druhu odtajnění, o kterém bylo řečeno Memorandum Goode. Trump řekl:

Stojíme u zrodu nového tisíciletí, připraveni odhalit tajemství vesmíru, osvobodit Zemi od utrpení nemocí a využít energie, průmyslová odvětví a technologie zítřka.

Pokud se Trumpovi podaří v příštích dvou až třech letech odtajnit více než 1000 z nich, představovalo by to 20% z celkového počtu. To by byl ohromující průměrný roční nárůst až o 2000 procent oproti předchozím rokům.

Trumpovo tajné memorandum pro ministerstvo obrany a zpravodajskou komunitu je zaměřeno na to, aby nakonec komisař pro patenty, kterým je v současnosti Drew Hirshfeld, zrušil příkazy k utajení vydané jeho předchůdci na 1 000 patentů označených pro odtajnění.

Sledování záznamů USPTO o tajných příkazech zrušených pro rok 2017 nabídne konkrétní prostředek k ověření, zda Trump takové memorandum skutečně vydal.

Podle Goodeho byla většina tajných patentů nařízena odtajnění týkající se anti-stárnutí a zdraví. Zejména uvedl, že technologie telomer je v klasifikovaných projektech velmi pokročilá a umožňuje zdravou reprodukci buněk bez stárnutí a nemocí.

To je v souladu s tvrzeními leteckého inženýra ve výslužbě Williama Tompkinse, který říká, že počátkem roku 2016 mu bylo představiteli námořnictva sděleno, že technologie proti stárnutí budou vydány během dvou let.

Tompkins se podílel na původním podnikovém vývoji technologií proti stárnutí během svého působení jako systémový inženýr v TRW v letech 1967 až 1971. Tyto technologie byly následně použity v tajných vesmírných programech, které rutinně využívají personál pro programy „20 let a zpět“, které Goode a další oznamovatelé tvrdí, že byli vystaveni.

Patenty na tyto technologie vyvinuté v TRW jsou pravděpodobně součástí 1 000 patentů označených pro odtajnění podle Trumpova memoranda. Tompkins dále označil sídlo v San Diegu Scripps Research Institute za silně zapojené do studia technologií proti stárnutí a bude významným hráčem při šíření těchto utajovaných technologií pro veřejnost.

Podpora svědectví Goodeho a Tompkinse ohledně klasifikovaných technologií proti stárnutí pochází od genetiků, kteří nedávno veřejně identifikovali geny, které řídí proces stárnutí. V ohromujících experimentech, jejichž výsledky byly publikovány v recenzovaných vědeckých časopisech, genetici prokázali, že byli schopni obrátit proces stárnutí v různé míře úspěchu.

Vedoucím genetickým vědcem ve veřejně oznámených studiích zvrácení věku je Dr. David Sinclair, který v rozhovoru z listopadu 2014 diskutoval o výsledcích svých genetických experimentů, které byly poprvé provedeny na myších:

Objevili jsme geny, které řídí, jak tělo bojuje proti stárnutí, a tyto geny, pokud je zapnete správným způsobem, mohou mít velmi silné účinky, dokonce zvrátit stárnutí – alespoň zatím u myší … Krmili jsme je molekulou tomu se říká NMN a toto zvrátilo stárnutí úplně během pouhého týdne léčby svalu a nyní se snažíme zvrátit všechny aspekty stárnutí, pokud je to možné.

Odtajnění patentů proti stárnutí by přineslo revoluci v lékařském a zdravotnickém průmyslu, který již významně zasáhl do porozumění a zvrácení procesu stárnutí.

Dalším průmyslovým odvětvím, které by přineslo revoluci v Trumpově tajném memorandu, je energetický sektor. Odtajnění vynálezů bezplatné energie by přineslo revoluci v automobilovém a leteckém průmyslu a usnadnilo by soukromým průmyslovým odvětvím, jako je SpaceX, vývoj mnohem efektivnějších a vyspělejších technologií vesmírného pohonu.

A co je nejdůležitější, uvolnění vynálezů volné energie účinně ukončí sílu a vliv ropného průmyslu. V překvapivém případě synchronicity zemřel 20. března ve věku 101 let jeden z největších příznivců ropné loby, David Rockefeller. Rockefeller byl známý především svou neochvějnou podporou zachování statusu tajemství.

Význam Trumpova memoranda pro Pentagon a zpravodajskou komunitu pro odtajnění tajných patentů nelze podceňovat kvůli revolučním změnám, které by zavedly. Opozice proti těmto změnám pomáhá vysvětlit zvěsti, že Trumpovi nebude dovoleno převzít úřad prezidenta navzdory výsledek voleb v roce 2016.

Podle informací, které Goode dostal od Sigmunda, měl být Trump zavražděn před nebo během své prezidentské inaugurace. V reakci na to však Pentagon hrozil zahájením otevřeného vojenského puče, pokud bude Trump zavražděn.

Zejména CIA, NSA a ministerstvo pro vnitřní bezpečnost (DHS) byli varováni, že budou obklopeni americkým vojenským personálem, a že vedoucí představitelé CIA, NSA a DHS budou nakonec zatčeni za usnadnění atentátu.

Goode odhaduje, že přibližně 80% personálu v těchto civilních zpravodajských agenturách je kontrolováno Cabalem (Deep State), zatímco přibližně 50% FBI je pod kontrolou „White Hat“. Bylo mu řečeno, že tyto agentury odmítají poskytovat stejné briefingy, jaké dostaly prezident Reagan (viz část 1) o MIC SSP a hrstce mimozemských skupin, které jim byly známy.

Blížící se odtajnění více než tisíce tajných patentů jasně pomůže Trumpovi uspět v revitalizaci amerického zpracovatelského průmyslu a zajištění milionů pracovních míst. Ukazuje se, že vydání těchto patentů je načasováno tak, aby se krylo s blížícími se zveřejněními týkajícími se objevů v Antarktidě, kde byly údajně objeveny pokročilé technologie a které budou mít také revoluční dopad na řadu významných průmyslových odvětví.

Pokračování v části 3. Kliknutím sem zobrazíte část 1.
Mnohokrát děkuji Corey Goodeovi za jeho opravy a návrhy k dřívější verzi tohoto článku.
© Michael E. Salla, Ph.D. Oznámení o autorských právech.
https://exopolitics.org/…../

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk