Merlin: Karmický program strachu

161
Foto: Pixabay.com

Karmický program strachu se většinou prvně vytváří v dětství a dospívání, který může danou osobu ovlivňovat prakticky po celý její život, kde blokuje jinak normální tvořivou energii, pozitivní myšlení, ale také zkresluje názory a postoje do vlastního černobílého vnímání své životní cesty…

Nejčastější příčinou je ale přenášení strachu z rodiče na dítě opět nastaveným a zažitým rodovým či rodinným modelem (zděděným karmickým programem), kdy jsou u svých dětí vytváří strach, všichni známe klasického Mikuláše, kde jsou děti vystavování strachu tím, že zlobili a odnese se ji čert… Co na tom, že to vykompenzuje Mikuláš a Andělé, ale strach v dítěti je zasetý, což se sice může v dospělosti zmírnit nebo zcela odeznít, ale daný vzorec strachu je na světě a zvesela se přenese na vlastní děti, protože tato traumatizující vzpomínka je uložena v podvědomí…

Další porce strachu přichází v momentech, kdy rodiče vědomě zasévají strach v podobě slov, kdy je to např.: „Z tebe nikdy nic nebude, skončíš pod mostem! Podívej se jak vypadáš, nikdo tě nebude chtít! Co sis to vybrala za partnera/partnerku! tvůj názor mě absolutně nezajímá! atd…“ Jiný strach je např. u těhotné matky, která má strach, aby dítě v pořádku donosila, ale stejné je to i u matek, které se tímto způsobem snaží zachránit zkomírající partnerský vztah… V obou případech je tímto způsobem na dušičku zatím ještě nenarozeného dítěte přenášen strach…

Člověk, který neustále žije s pocitem strachu (ať už ze ztráty partnera, dítěte nebo rodiny), z nedostatku pozornosti, lásky či materiálních a finančních jistot je jako naprogramovaný robot a většinu z toho, co by jinak dělal spontánně, dělá mechanicky a neustále se hlídá, kontroluje, aby neudělal nějakou chybu, protože strach mu velí, že za to bude zkritizován nebo odsuzován… Ale i sebevětší sebekontrola nakonec přinese kiks a zviditelnění strachu trestem…

Není to ale jen rodina, která v něm tato semínka strachu zasela, ale je to i okolní společnost a to, co se děje ve světě, takže se strach dál posiluje…. Stejným způsobem je zahlceno kolektivním strachem i dnešní lidstvo, ale důvod, proč se dnešní svět točí v bludné spirále tkví v tom, že vibrace strachu jsou vysílány do ochranného obalu naší planety, kde ale vědomým vlivem ničení přírody je tento ochranný obal plný trhlin a každý vytvořená negativní myšlenka nebo projev karmického programu strachu se zachytí v hrubých astrálních vrstvách, kde je nahromaděný veškerý myšlenkový odpad, astrální červi, larvy, vytvoření myšlenkoví či emoční Egregoři a Astráti, kteří se následně opět vibračně odráží zpět na planetu do vědomí lidí… Proto je dnešní svět tolik zahlcen strachem na jedné straně, ale na straně druhé opovrhováním, lhostejností i nezájmem k tomu, něco na tom zlepšit a najít snahu planetu zachránit…

Paradoxně nejhorší na tom je, že si to lidstvo uvědomuje, ale je stále málo těch, kteří to chtějí napravit… Viditelný výsledek kolektivního karmického programu strachu můžeme vidět v přístupu církve, která opakovaně a s přesně naučenými frázemi zastrašuje lidstvo kolektivním trestem Boha, kde jde jen o řízenou slepou víru v něco, co neexistuje… No a hodně velký podíl na tom mají celosvětová média…

Jako další příklad uvádím vztah matky ke své dceři… Od mala má matka neustálý strach o dceru, jak bude zvládat tento svět, zda ji někdo neublíží, nezneužije nebo neznásilní, čímž ale otevírá karmický program strachu, kdy její vlastní duše v některých z minulých životů zažila zneužití, znásilnění i hluboké duševní ublížení a ponížení, protože se dříve se ženami zacházelo jako s kusem hadru (kde to ještě posílila inkvizice honem na čarodějnice), ale právě tento vzorec, který se vyplaví z podvědomí, je vědomou myslí matky tak silně podporován namísto eliminace, že skutečně hrozí znásilnění, sex. obtěžování, až sama díky tomuto strachu dceru do podobné situace vmanévruje…

Dalším příkladem jsou ženy, které žijí s despotickými muži, s nevěrníky, ale i agresory, kteří nemají daleko k domácímu násilí, ale i tady je zakořeněný karmický program strachu, které sahají daleko do minulosti po rodové linii, že ob generace se tento vztahový vzorec opakuje… V tomto vzorci je zakódovaný strach z rozvodu, rozchodu vyvolaný mužem, který vyvolal pocit méněcennosti a taková žena ve strachu setrvávala v tomto vztahu, kde se strach přenášel zejména po rodové linii žen až do současnosti, kde tyto ženy, aniž by si to uvědomovaly opakují tento program a opět ho přenáší na své dcery…

U synů je to v menší míře, pokud nemají příliš silnou citlivou ženskou energii… Takoví muži si v dospělosti přitahují ženy s přemírou mužské energie (hysterky, citové vyděračky, fúrie a megery), kde zastávají submisivní roli neschopni odejít ze strachu a rozpadu vztahu…

Mezi další programy strachu patří např. strach o zdraví a to do takové míry, že se daný člověk potácí na tenké hranici hypochondrie, aniž by byl skutečně nemocný, ale… Ale to, jak strachu podléhá nakonec z 80 procent vede ke zhmotnění do fyzické podoby a přivolání si zdravotních obtíží, alergií a v těžší formě i chronické nebo neléčitelné nemoci… Ne vždy tak za zdravotními obtížemi stojí karmický dluh z minulosti… Zároveň s tím ale daná osoba vyvolává a zasévá strach do zbytku rodiny, kde je jen otázkou času, než někdo další vibraci tohoto strachu přijme a celý program se tak opakuje dokola…

Práce s karmickým programem strachu není jednoduchá, vyžaduje velkou vůli a víru, nicméně pokud je to možné, je vždy lepší se svěřit do rukou zkušeného terapeuta, který je schopen pomoci v čistění těchto programů hluboko do rodové linie… Strach může být dobrým sluhou, ale dnes je spíše naším pánem, který nás ovládá a je jedno, zda to zasahuje děti, dospívají, dospělé nebo staré osoby… Strach nelze nikdy úplně eliminovat, ale lze ho snížit na takovou mez, aby nás zbytečně neovládal… Co je ale daleko důležitější, je fakt zjištění, odkud náš strach pochází, co ho spouští a co ho vyvolalo…

Dnešní kolektivní karmický program strachu ale vznikl před mnoha desítkami či stovkami tisíc let, kdy se vlivem ér dál rozšiřoval a prohluboval zejména válkami až do současné podoby, kdy ovládá většinu lidstva… Naše planeta se zrodila a zanikla celkem 5x, nyní hrozí její 6 zničení, které lidstvo ještě více podporuje… Nikdo ale netuší, jestli hrozící 6 zánik nebude posledním a definitivním… K tomu lidstvu zbývá podle časových světových hodin Země z původních 600 let už jen 100 let, ale není to číslo definitivní, protože současným děním ve světě není vyloučené, že se toto číslo zkrátilo na zhruba 50 – 60 let…

Autor článku: Pavel/Merlin
Zdroj: https://www.facebook.com/…794

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk