Merlin: Jak funguje osud a karma

404
Foto: Pixabay.com

Kdo je lhářem, lhářem zůstane, nezmění se, jen proto, že vy to očekáváte nebo že mu dáte šanci se změnit. Kdo ubližuje, nepřestane ubližovat ze dne na den, jen proto, že si své kroky uvědomil a pochopil je, potažmo nastoupil cestu vlastní pokory. Kdo manipuluje, nezmění svůj postoj ani charakter jen proto, že mu dojde, jak se ke druhým chová. Kdo druhým podráží nohy ve snaze vlastního prospěchu nepřestane ze dne na den jen proto, že si uvědomí špatnost svého chování.

Kdo je nevděčným, nestane se najednou tím “správným člověkem”, jen proto, že se mu otevřely oči a on vidí sám sebe jako někoho, kdo si ničeho neváží. Kdo je zahlcen zkostnatělými názory, vzorci svého chování nezačne myslet inovativně jen proto, že se mění systém, vibrace i lidé kolem něj. Kdo je negativním, nestane se pozitivním jen proto, že se mu zrovna otevřelo 3. oko, nebo se ho dotkla ruka Boha.

Vše je o načasování jejich vlastních prožitých lekcí, vlastního zakopnutí, vlastních pádů, vlastního sražení na kolena. Vše je o daném nastaveném “spravedlivém čase”, který je ale odměřován zcela někým jiným, než kým si myslíme, že o něm víme. Vše je nastaveno tak, že každému přijde spravedlivá reakce na to, jak jedná, jak se chová a jak zachází nejen sám se sebou, ale i s druhými. Vše je nastaveno tak, že i ti co volají po spravedlnosti, se dočkají vlastní sklizně. Vše je nastaveno a načasováno tak, že pokud si daná utrpení neprožijí nyní, čeká je to jindy a v jiném životě.

Ten, kdo nejvíc volá po spravedlnosti, má své svědomí černější než noc. Ten, kdo nejvíc volá chyťte zloděje, okrádá sebe i druhé. Ten, kdo příliš volá po trestu, vytrestá nakonec sám sebe. Ten, kdo nejvíc žádá vděčnost, tu vlastní naprosto postrádá. Ten, kdo nejvíc hlásá pravdu ze svých úst, je většinou tím největším lhářem. Ten, kdo se obhajuje, je tím kdo nejvíc manipuluje. Kdo je slepým, slepým zůstane. Kdo je hluchým, neuslyší žádné volání, ani kdyby vyvěralo přímo z jeho srdce. Kdo je lhostejným, sám se nikdy nedočká pomoci, když ji nejvíc bude potřebovat.

UŽ CHÁPETE JAK FUNGUJE OSUD A KARMA?

Autor: Merlin, král čarodějů a mágů
Zdroj: https://www.facebook.com/…285

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk