Marie Suková: Děje se opravdu něco zásadního, nevídaného

365
Foto: Pixabay.com

Vypadá to, že opravdu se něco děje. Něco zcela nevídaného, zásadního. Počínání přírody, včetně těch bouří, divokých blesků, záplav, sesuvů, erupcí sopek, zemětřesení (nejde vždy o zemětřesení způsobené čištěním tunelů) atd. po celém světě tomu nasvědčuje.

Zachytila jsem čerstvé sdělení jakéhosi vidoucího Američana (odkaz sem nedávám, protože české strojové titulky jsou tak zběsilé, až je to nesrozumitelné), že sem přicházejí jakési mohutné, doslova pravil „ohromné“ energie z kosmu. A vskutku: několikrát se mi už v noci stalo, že jsem se probudila a vnímala jakousi podivnou, zvláštní energii, chcete-li frekvenci, a měla jsem pocit, že je inteligentní. Totéž ráno, když jsem vstávala z postele – te bylo ještě ke všemu doprovázeno tím, že se mi točila hlava. Zažila jsem ledacos, toto ještě nikoliv.

Na těch řečech o vzestupu nejspíš něco bude. Jenže nic není zadarmo, ani zázrak ne. Jsme připraveni? Hltáme – přímo sbíráme zprávy o zločinech spojených s c-19 a vakcínami – a upřímně řečeno: nevybudovali jsme si tím paradoxně návyk na strach a obranu? Vždyť přece už víceméně vše důležité k tomuto tématu víme. Jistě, něco jiného budou zprávy o soudech a trestech, o tom, kdo byl zatčen… (a uvažuji, zda budou zatčeni nebo aspoň sesazeni i místní či podnikoví napoleoni nebo zda se odkidnou sami…). Ale proč pořád hledat nové a nové důkazy k něčemu, co my, publikum, už dávno víme? Paradoxně – ti vyznavači epidemie a nutnosti se nechat očkovat a my, vyhledávači nových a nových důkazů o lumpárně jsme v něčem stejní: ve strachu. Nestává se z toho posedlost, bránící nám myslet na budoucnost?

Co ten vzestup? To rozdělení lidstva? (Nejsem sama, kdo o tom byl zpraven…) Dost lidí v to asi doufá.

Hltáme i sdělení moudrých o duchovnu – a do těch se ten Američan obul taky. Mnozí Mistři na moudru dost vydělávají. Nic proti Hicksovým – channelují a dávají (dávali) konkrétní odpovědi na konkrétní dotazy. Ale ty opravdové návody, jak se uzdravit silou vůle, odhodlání, silou psychiky…? (Namátkou Arielle Essex, Clemens Kuby…). Víme o nich? Sledujeme je? Jsme připraveni?

Jsme na to připraveni? Máme představu, co to bude obnášet, co to bude žádat? Co budeme dělat v tom světě, kde (zřejmě, nejspíš, možná) i omládneme? Asi se i uzdravíme – tam, v tom 5D. Zamysleli jsme se nad tím? Neboť náhlé uzdravení, natožpak náhlé omlazení klade velké nároky na psychiku. Mnozí lidé jsou s neduhem srostlí, až do té míry, že se stal součástí jejich osobnosti. Mnozí staří lidé mají jiné vidění světa, jiné zvyklosti, životní styl a jiné chování než mladí… budou vůbec umět být znovu mladí? Není to vždy problém neurologický (popravdě řečeno, dost málokdy, a pokud ano, téměř vždy nebo aspoň velmi často se odvíjí od psychiky; je to v základu, příčinně, problém psychologický.)

Popravdě řečeno – i kdyby ten vzestup nebyl, svět už nikdy nebude takový, na jaký jsme zvyklí. Pominou různé paragrafy, předpisy, postupy, technologie… pominou i různé úřady. Spousta lidí přijde o práci – co o práci, o řemeslo. Neboť i úřadování (a nejen ono) je řemeslo.

Je dobré se nad tím zamyslet, zjistit, co opravdu umím, co bych chtěl/a dělat, jak chci žít. Připravit se na nový svět, ať v 5D nebo tady. Neboť už i myšlenkami ho tvoříme.

Autor: Marie Suková
Zdroj: https://www.facebook.com/…a.9

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk