Marie Plášilová: Nechme se v dubnu vést intuicí a začne nám svítit šťastná hvězda

390

Úvod dubna je spojován s žertíky, které nás často vyvedou z rovnováhy, pokud nejsme dost obezřetní. Tyto žertíky by ale neměly mít nádech zlomyslnosti. Pro první dubnový den je zaveden název apríl. V některých zemích se přitom používá pro celý následující měsíc.
V Čechách se název tohoto jarního měsíce odvodil od dubu. A my si připomeňme, že má tento strom uplatnění v bylinném léčení. Využívá se zejména jeho mladá kůra z kmínků letního dubu, která se získává právě na jaře. Jarní období je vhodné pro vnitřní očistu. Budeme upomínáni z různých směrů, abychom se zaměřili na svůj ozdravný program.

Pranostika na duben pak říká: „Bude-li dout hodně vítr, bude-li větrno, stodola se naplní.“
Jestliže je první dubnový den něčím zajímavý, pak je tomu stejně i v poslední 30. den tohoto měsíce. Čeká nás Filipojakubská noc. K ní se váží nejrůznější pověsti, pověry a zvyky. Jeden z nich je, že se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara. A jaké budou jednotlivé etapy dubna?

Období od 1. 4. do 3. 4.

Půjde skutečně o vhodné období k tomu, abychom si užili první dubnový den a vše, co je s ním spojeno. Oslavujme, setkávejme se s přáteli a užívejme si volný víkend. Bude k tomu příznivý čas. Užívejme si tady a teď. Prožívejme radost, pohodu a lásku. Načerpáme tak potřebnou sílu, podpoříme vůli k plnění úkolů připravených pro nás na duben.

Období od 4. 4. do 10. 4.

Bude to příznivý týden pro ty, kteří se nechají vést svým životem při získávání zkušeností právě prostřednictvím nejrůznějších událostí, které vyplývají ze samotného smyslu života. Necháme-li se vést intuicí a budeme naslouchat svému nitru, pak budeme vedeni naší šťastnou hvězdou. To je princip, který si v tomto týdnu budeme více než připomínat. Pokud uvěříme, že nás vede šťastná hvězda, půjde o výsledek naší dřívější práce na cestě k sebepoznání. Víme, že když se dokážeme uvolnit, žít v přítomnosti, vždy zareagujeme tak, jak máme. Jednáme naprosto přirozeně, zdravě sebevědomě, a o to přesně jde.

Období od 11. 4. do 17. 4.

V tomto týdnu se můžeme zaměřit na to, jak jsme na tom se svou schopností naslouchat a mlčet, když je to vhodné. Často se dopouštíme chyb, že se snažíme přehlušit svými projevy ty, kteří se nám snaží něco říci, s něčím se svěřit, nebo nás chtějí prostě jen na něco vhodného upozornit. Je to určitý obranný mechanismus před sebou samými, ale nikoli  vhodný. Ne vždy dokážeme druhého vyslechnout, aniž bychom to komentovali. Přitom je rozumné vyčkat, až budeme o názor požádáni. Nemáme třeba dost trpělivosti, nebo si myslíme, že to víme lépe, než ten, který si potřebuje ujasnit své pocity a myšlenky tím, že se svěří někomu blízkému. Pozor tedy na tento zlozvyk.

Období od 18. 4. do 24. 4.

Tohle bude týden vhodný pro osobnosti, které žijí vnitřní život, vědomě na sobě pracují, vzdělávají se a jsou vnitřně bohatí. Mohou ty ostatní motivovat k novým poznáním, zamyšlení se nad kvalitou a smyslem svého bytí. Bude prospěšné umět rozdávat ze svého vnitřního zdroje, pokud je tedy co. Obohatí to v poznání ty druhé. Smyslem je takové bohatství umět náležitě využít, aby to bylo ve prospěch všech zúčastněných. V tomto týdnu se přesvědčíme, jak na tom v daném směru jsme.

Období od 25. 4. do 30. 4.

Tento týden bude vhodný pro změnu k tomu, abychom si uvědomili svůj talent. Každý jsme dostali do vínku nějaký svůj talent, dar, či zkušenost. Pokud ho využíváme, poznáme to na kvalitě a bohatosti svého životního stylu. Čím více talentů a dovedností máme, existuje šance je úžasně proměnit v náš prospěch. Období dubna k tomu přispěje. Mysleme na šťastný vstup do měsíce lásky.

Marie Plášilová, kartářka, numeroložka a terapeutka
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk