Marie Plášilová: Měsíc březen nám vrátí to, oč jsme si požádali

675

Na první jarní měsíc se můžeme těšit. Kolem 21. března nastává jarní rovnodennost a příroda se postupně probouzí. Napovídá tomu i náš český název měsíce, protože pochází od bříz, které počínají během tohoto měsíce rašit. Je to i počáteční období březosti u zvířat. Pranostika říká: „Bouřka v březnu klade na dobrý rok.“ Takže se snad dočkáme i první jarní bouřky, abychom měli dobrý rok.

V posledním víkendu v březnu se bude poutat naše pozornost ke svátečním dnům, jež náleží k Velikonocům. Příprava k nim bude probíhat už několik dnů před víkendem a oslavy vyvrcholí samozřejmě v pondělí.

Jelikož je patrná časová blízkost křesťanských Velikonoc a jarní rovnodennosti, mají tyto tradiční oslavy společný původ v pohanských oslavách, jež jsou spojeny s příchodem jara. Právě jaro se vždy velmi oslavovalo, neboť přináší naději na novou úrodu a hojnost. A jak lze využít tento jarní měsíc týden po týdnu?

Období od 1. 3. do 6. 3.

Půjde o čas, kdy se budeme moci z celého srdce oddat splnění svých úkolů a povinností. Kromě toho se budeme moci též osvobodit od pocitů, které by nám v tom bránily. Bude vhodné se zaměřit na prožívání intenzivní vnitřní radosti a svobody. Bude prospěšné se zamyslet nad situacemi a pocity z nich. Těm, které by nás případně svazovaly, nedovolme prožívat zaslouženou radost a vnitřní svobodu. Bude žádoucí je podrobit analýze. Vyplatí se bdělost. V tomto týdnu jistě učiníme první kroky k cestě za osvobozením. Už se nebudeme muset dostávat do pocitů nepřirozeného omezení. Záležet bude jen na nás, jak budeme umět pracovat se svými emocemi, a projevovat to, co prožíváme.

Období od 7. 3. do 13. 3.

Tyto dny budou samozřejmě navazovat na uplynulý týden a události, které jsme v něm prožili. Můžeme si intenzivněji uvědomovat své pocity a posilovat důvěru v ně. Je to velký dar, když umíme prožívat intenzivně své dny a události, které jimi projdou. Lépe tak rozumíme sobě i lidem okolo. Víme, o jaké souvislosti jde. Nebude žádoucí zapojovat jen svůj rozum a vše řešit na rozumové úrovni. Prožitky a obrazy vnitřního světa nám velmi pomohou kráčet po naší specifické životní cestě. To je i smysl duchovní cesty. Jenom my víme, co je pro nás vhodné a prospěšné, pokud si nasloucháme. Vyvarujeme se tak různým závislostem a nežádoucím odbočkám při cestě k cíli.

Období od 14. 3. do 20. 3.

Tohle bude poslední zimní týden. I to může být důvod k radosti. Předpokládám ale, že to nebude jediný důvod v tomto týdnu, proč se radovat. Blížící se totiž jaro, které přináší nové naděje na příznivé změny. Ty lze podpořit i tím, že se budeme věnovat sami sobě a životosprávě náležící k jaru. Dopřejme si vnitřní očistu. Bylinné čajové směsi budou vítaným doplňkem pro posílení naší zdravotní odolnosti. Tento týden můžeme věnovat i přípravám na blížící se Velikonoce. Tyto úkony jen podpoří naši radost ze života.

Období od 21. 3. do 28. 3.

Ocitneme se ve Svatém týdnu. Pašijový týden začíná už 20. 3. květnou nedělí a vyvrcholí Velikonočním pondělím 28. 3. Tento týden bude významný pro křesťany. Ti si připomenou poslední dny Ježíšova pozemského života, jeho smrt a následně vzkříšení. Každý den v tomto týdnu bude specificky označen a váží se k nim rituály a zvyky. Také tento týden pro nás může být podnětný ke změnám, respektu a pochopení.

Období odd 29. 3. do 31. 3.

A jsou tady poslední tři březnové dny. I tyto dny budou prospěšné pro nás i naše životní události. Věnujme je k tomu, abychom se zamysleli, za co stojí poděkovali sobě, ale i ostatním lidem v našem okolí. Důvod, jak posunout dobro v našich životech, se vždy najde.

Marie Plášilová, kartářka, numeroložka a terapeutka
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz, www.vehvezdach.cz

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk