Marianne Williamson: K uzdravení dochází v přítomnosti; nikoli v minulosti

109
Foto: Pixabay.com

Nemůžeme se uzdravit, aniž bychom odpustili svým rodičům. Ať se nám to líbí nebo ne, naše matka je naším prvotním vzorem dospělé ženy a náš otec je prvotním vzorem dospělého muže.

Pokud se muž zlobí na svou matku, bude neustále obviňovat všechny dospělé ženy, které se mu připletou do života; pokud má se svou matkou problém žena, bude v době dospívání a dospělosti nenávidět a odsuzovat sebe sama.

Jestliže se žena zlobí na svého otce, bude neustále obviňovat všechny dospělé muže, kteří jí vstoupí do života; jestliže má problém se svým otcem muž, bude v době dospívání a dospělosti nenávidět a odsuzovat sám sebe on.

Takhle to je. V určitém okamžiku jim odpustíme, protože jsme se rozhodli odpustit.

K uzdravení dochází v přítomnosti; nikoli v minulosti.

Neomezuje nás láska, kterou jsme v minulosti nedostali, ale láska, kterou odpíráme dnes.

Marianne Williamson
Návrat k lásce

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk