Marcela Horká: Velké změny přicházejí, buďme připraveni

388

To, co čteme a co nás znepokojuje, den po dni narůstá. Můžeme se bát a propadat panice. Ale máme i jinou možnost – nepřestávat být láskou a dávat ji čím dál více.

Kdybychom propadli beznaději, že se staneme součástí zkázy, můžeme si rovnou navzájem zamávat a popřát si šťastnou cestu do záhuby. My ale milujeme život. Milujeme tu krásu kolem. Milujeme lidi, kteří se stejně jako my podílejí na posilování kolektivního vědomí dobra, vděku, pokory a odpuštění.

Ano, odpuštění. Vím, že toto slovo používám v poslední době hojně, ale je to tím, že jím procházím. Odpouštím sobě a všem, kteří si to ještě nedávno podle mého rozumu nezasloužili. Jenže… Kdo jsem já? Kdo jsem, že je chci soudit? Kdo jsem, že se cítím ublíženě? Kdo jsem, že se vidím lepším člověkem?

Toto si musíme uvědomit každý. Nechodíme v botách druhých lidí. Nevíme, čím jejich duše prochází a proč oni jako lidé škodí a ubližují. Co když to dělají pro nás? Co když nás tím učí vlastní hodnotě? Duše jsou ve Zdroji domluvené, jak bolestně nás proberou z letargie a apatie. A že to bolí, víme mnozí.

Buďme tedy na změny připraveni tím, že se očistíme. Očistíme od všeho, co nás ještě včera tížilo a zraňovalo. Jde jen o naše rozhodnutí zahodit zlo, jež nás spaluje a potápí. A my přece chceme stoupat, nebo ne?

BUĎME TEDY ČISTOU VŠEOBJÍMAJÍCÍ LÁSKOU.

Autor: Marcela Horká
www.marcelcinacesta.wz.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk