Maia Marie Špaček: Žádné náboženství nestojí výše než pravda

586
Foto: Pixabay.com

Tento citát mě velmi inspiroval. Ve chvíli, kdy jsem četla tato slova, jež pravděpodobně pocházejí z Kabaly, jsem si uvědomila, jak je prastará moudrost tvárná, stejně jako naše reality. Na tato slova se můžeme podívat buď omezeným pohledem jedné obecné pravdy, nebo prostřednictvím vesmírných zákonů jež působí na všechny a všechno.

Když na věc nahlédneme očima s vizí jedné společné reality, pak se pravda tímto pohledem staví na stejnou úroveň jako jakékoliv jiné náboženství.Obecná pravda, ať už jde o jakoukoliv její vrstvu, se stává nástrojem manipulace a omezení. Je jedno, zda je tato pravda Bible, Koránu, společenských doktrín, ekonomických předpovědí, naučených vzorců o tom, jak funguje lidské tělo či jeho okolní realita, nebo zda jde o pravdu konspiračních teorií a magických nauk.

Vzhledem k tomu, že jsem nahlédla do všemožných vrstev tzv. pravdy, vím, jak mají společnou platformu omezujících paradigmat a ve skutečnosti tak velmi společné body z náboženství. Když však posunu pohled směrem k poznání vesmírných zákonů, musela bych tato slova poupravit.

Pak by tento citát zněl: „Některé individuální pravdy stojí výše, než všechna náboženství světa.“ Proč některé? Vysvětlím to.

Nejdříve je ale zapotřebí znovu zdůraznit jisté principy, které v tomto Vesmíru působí na všechny a všechno. Každá lidská bytost je obdařena svobodnou volbou vybírat si, kam bude cílit svou pozornost. Směr, který zvolí, bude přitahovat další a další podobné myšlenky a vše nakonec vyústí v materializaci této vibrační podstaty. Aby se tak mohlo dít, každý člověk prožívá svou vlastní realitu, i když se z vnějšího pohledu může zdát, že žije jen v jedné obecné, Vesmír mu dokonale vybírá jen ty zážitky a lidi, kteří souzní s jeho směrem, který si vybral prostřednictvím zaměřování své pozornosti. Proto existují lidé, kteří i v té největší krizi prosperují jak finančně tak zdravotně a potom je větší část masy, která se zaměřuje podobným směrem, jež udávají média, kostely, noviny, školy, přátelé a ti prožívají podobné krachy a starosti. Tvoří podobné, protože věří podobnému a mají podobné programy, které mají základ v náboženství. A tak i ten nejzarytější ateista pěkně pracuje na své realitě prostřednictvím náboženských paradigmat, která byla zaseta v jeho rodině generace a generace dříve.

A to je důvod, proč ne všechny individuální pravdy (reality) stojí nad všechna náboženství. Stojí nad nimi pouze reality těch, kteří našli vnitřní sílu a moc zaměřovat se pouze na to, co chtějí oni sami. Ti si svobodně vybírají to, z čeho mají dobrý pocit, aniž by sledovali své okolí. A tak pouze pravdy těch, kteří našli a pochopili svůj navigační systém včetně moci tvoření, se vymanily z náboženských programů, jež ovlivňují lidstvo po celá tisíciletí.

Já Jsem Maia, Záměrný Stvořitel Svého Velkolepého Života

Autor článku: Maia Marie Špaček
www.jajsem.com

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz