Maia Marie Špaček: Velící Přítomnost

127
Růže keltská (Rosa gallica), zvaná též růže galská. Foto: Pixabay.com

Na světě není nic, co by vás mohlo vyděsit, nebo vám v budoucnu způsobit okamžité selhání. Jste pány svého světa, pokud zavoláte Sílu své „Přítomnosti“ do akce a udržíte se v harmonii. Pamatujte, nemáte žádnou šanci, pokud neudržíte své pocity harmonické, ale když svůj pocitový svět ovládnete, ve vnějším světě neexistuje žádná provokace, která by vás rušila.

Když poznáte Sílu této „Přítomnosti“, budete se moci ovládat a udržovat se v harmonii. Proto ji stále volejte a vnášejte ji do svého podnikání, do vašeho domova a do vaší činnosti. Je to Velící Přítomnost. Nic před ní nemůže obstát, protože tam, kde se projevuje Světlo, temnota zmizí.

Autor: Maia Marie Špaček
Zdroj: https://www.facebook.com/….98

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk