Maia Marie Špaček: Prezident srdcí lidí a mocný rituál

296
Foto: Pixabay.com

Chtěla bych vám všem připomenout vaši Moc, se kterou můžete řídit energii žádoucím směrem. Nechť je tato Moc uchopena co největším počtem lidí na této planetě, a především v Americe.

Čeho se v historických dobách králové nejvíce báli?

Báli se nejvíce toho, že lid neuzná jejich nárok na trůn. Vždy věděli, že musí, byť za pomocí určitých triků, nasměrovat energii mas k sobě – ať už uznáním, nebo alespoň odporem.

Nejvíce se báli ignorance či nezájmu.

Pokud dnes lidé pochopí svou Moc a neuznají jiného prezidentem než toho, kdo je jim blízký v jejich srdci, nasměrují svou energii tam, kam chtějí.

Je potřeba chopit se určitých rituálů, které buď posilují, nebo odebírají masovou energii.

Nikdy nespojujte to vynucované jméno s výrazem „prezident“ – neposkytnete tím žádné uznání. Nechť alternativa vytvoří neutrální spojení, které nebude vyvolávat žádné emoce a nebude nežádoucí jméno spojovat s mocnou funkcí prezidenta USA. Tím nebudete posilovat svou energií tento podvodný post.

Temná strana si je vědoma principů posilování energie, proto ta snaha vymazat jméno posledního právoplatně zvoleného prezidenta USA.

Jak je moudře řečeno ve filmu Gladiátor: „Máš mocné jméno. Nejdříve musí zabít tvé jméno, pak mohou zabít tebe.“ (Nemusí to být přesné, ale podstata je vyjádřena.)

Kdykoliv vám bude před oči podsouvána manipulativní informace prezident USA B—-, okamžitě přesměrujte energii žádoucím směrem a vyslovte to jméno, které se nesmí vyslovovat a spojte ho s mocnou pozicí prezident, vyšlete požehnání skrze své srdce např. Bože, ochraňuj a posiluj prezidenta (jméno) a veď jeho kroky směrem k nejvyšší spravedlnosti.

Pokud by se tohoto chopili milióny lidí, energie takto nasměrována začne velmi rychle působit. Vytvoří mnohem více, než energie vzdoru, nenávisti, než chození na demonstrace či nadávání při čtení alternativních článků.

Pamatujte, oni chtějí energii „uznání“, nebo energii „vzdoru“.

Nedejte jim ani jedno.

Chopte se svého „Žezla Moci“ a rozhodněte se, kam nasměrujete svou Sílu.

Autor: Maia Marie Špaček
Zdroj: https://www.facebook.com/….98

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk