Maia Marie Špaček: Jaký častý zvyk ovlivňuje tělo?

492
Foto: Dollarphotoclub.com

I když je možná častěji vidět opak, lidské tělo je sestrojeno tak inteligentním způsobem, že je ve své čisté přirozené podstatě věčně samo udržitelné v tom nejdokonalejším stavu, který si jen umíte představit.

V tuto chvíli by bylo dobré si uvědomit, čím je tělo obdařené, jaká mocná síla námi věčně prochází a co především ovlivňuje její kvalitu. Tělem proudí neustále životní energie, která pochází z prvotního Zdroje. Ta dává všemu život, Ta bije naším srdcem, Ta udržuje dýchání, Ta hýbe našima nohama a rukama apod.

Tato nepřetržitá činnost života skrývá mnohá tajemství. Tato Síla, pokud jí to dovolíte, je připravena vám žehnat v nepředstavitelné hojnosti.

Životní princip je vždy účinný a neustále se snaží proudit do tvoření a tím vytvářet svou přirozenou dokonalost.

Každá lidská bytost má však svobodnou vůli a většina z nich způsobuje, ať již vědomě nebo nevědomě, překrucování této energie. To se děje skrze zvyk obracet svou pozornost k vnějším formám světa, čímž vznikají různé druhy nesnází a nesouladu. Jedním z nejméně sloužících zvyků je, že se lidé zajímají o svět druhých osob. Sledují ho, podrobují ho kritice a souzení a chtějí ho napravit vnějšími prostředky pro svůj klamný pocit domnělého bezpečí. Toto konání se ohromným způsobem odráží nejenom v jejich osobním světě, ale především na fyzickém těle, které je odívá.

I ten nejmenší záchvěv kritiky, soudu, posuzování, zlosti, nenávisti má vliv na funkci buněk těla. To proto, že je v tu chvíli zabarvena nežádoucími vlastnostmi ta „životní síla“, která proudí skrze vás. Ona je pak nucena k tvoření nedokonalosti, skrze pozornost nasměrovanou na jakoukoliv nežádoucí věc.

Je dobré si uvědomit, že jakákoliv snaha napravovat a posuzovat vnější svět se zrcadlí na vnitřním světě buněčné struktury. Každá takto vydaná energie se vždy vrací do svého zdroje a přináší ještě větší množství té vlastnosti, která ji byla přisouzena oním individuem.

Tento věčný princip stojí za hluboké zamyšlení.

Obzvláště v dnešní době valících se vnějších událostí, které sebou nesou velkou vlnu silných emocí a potřeb zasáhnout vnějšími prostředky.

Každý zúčastněný má svobodnou volbu.

Má výsostné právo uschopnit svou „Božskou Přítomnost“ a nechat ji jednat ve svůj prospěch, aniž by zasahovala jakkoliv do svobody ostatních, nebo má právo si zvolit prostředky vnějšího světa a otevřít tak bránu nedokonalosti a nesouladu, které ho automaticky ovlivní. MAIA

Autor: Maia Marie Špaček
Zdroj: www.jajsem.com

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk