Magda Techetová: Pročištění

328
Foto: Pixabay.com

Bílá růže, ať už jako živá květina, esence nebo fotografie, vyzařuje do svého okolí energii, která pročišťuje a projasňuje. Karta bílé růže nás vyzývá k tomu, abychom očistili sami sebe i své okolí od negativity. Do toho patří hlavně následující oblasti:

1. Pročištění naší mysli – abychom si uvědomili, jaké negativní myšlenky v sobě živíme a jaký způsob myšlení, který nám škodí, potřebujeme propustit. Když si je uvědomíme, můžeme začít pracovat na jejich očišťování a proměně.

2. Pročištění našeho srdce – abychom v sobě přestali živit citovou bolest, ať už je z dávnějšího nebo nedávného období, a ať už nám ji způsobil někdo jiný či vnější podmínky a nebo my sami svým způsobem myšlení (viz.bod 1). Udržujeme si v srdci pocity, které nám ubližují? Jestli ano, které to jsou? Opravdu nám pomáhá a prospívá, když je v sobě uchováváme? Nebylo by nám lépe bez nich? Často je to jen otázka našeho rozhodnutí, zda se chceme trápit a nebo nechceme. (Samozřejmě v některých případech to není tak jednoduché, ale pokud existují emoce, které můžeme sami propustit, pak jsme vyzváni k tomu, abychom to udělali.)

3. Pročištění našeho těla – abychom se o sebe dobře postarali a nezatěžovali své tělo stresem a negativitou (souvislost s body 1 a 2), ani škodlivinami obsaženými v jídle nebo v našem životním prostředí. Pokud víme, že do svého těla přijímáme něco, co mu nedělá dobře, je načase mu to přestat dávat. Jestliže se jedná o závislost na jídle či návykových látkách, nemusí být jádro problému v samotném jejich požívání, ale v duševním strádání, které je příčinou našich chutí. Pomůže nám tedy zaměřit se na kořeny toho, proč si škodíme, než na samotné škodění.

4. Pročištění našeho vnějšího životního prostředí – abychom si doma či na pracovišti uklidili neuspořádané věci, zbavili se těch, které opravdu nepotřebujeme, nebo je někomu darovali, opravili rozbité věci nebo je nahradili novými a věnovali nějaký čas výzdobě svého okolí. Náš domov, pracoviště a každé místo, kde pravidelně pobýváme, na nás působí svou energií, svými barvami, svým uspořádáním – a je tedy velkou investicí pro nás samé udělat ho takovým, aby na nás působilo dobře a podporovalo nás, místo aby nám ještě bralo energii.

5. Pročištění našeho vnitřního životního prostředí – abychom si udělali pořádek sami v sobě a vnesli svěží čerstvý vítr do svého nitra. To znamená přestat se zabývat záležitostmi, které nemůžeme vyřešit a nad nimiž se pouze rozčilujeme, vyklidit zbytečné starosti a obavy, vypsat si někam na papír, co všechno máme udělat, abychom to nenosili v hlavě, dořešit nedokončené záležitosti, vyjasnit si priority a zaměřit svou pozornost jen na to, co je opravdu důležité a nepřidávat si další zátěž. Obecně to znamená, že se máme zbavit všeho duševního nepořádku a odpadků, které mohou být jak myšlenkové, tak emoční (viz. body 1 a 2), protože i naše hlava a srdce jsou pro nás určitým „životním prostředím“, v němž pobýváme.

6. Pročištění našich vztahů a okruhu lidí – abychom přestali do svých vztahů vnášet negativitu, zbytečná dramata a neřešili jen samé problémy – namísto toho si se svými blízkými také užívali dostatek zábavy a uvolňujících činností. Život není jen o problémech a pokud ve svých vztazích pouze řešíme problémy, stávají se tyto vztahy jen dalším výdejem energie, místo aby nám pomáhaly ji načerpat. Tato karta nás s ohledem na naše vztahy upozorňuje také na ty, v nichž jsme závislí a které nás tím pádem negativně ovlivňují – když je naše štěstí příliš závislé na tom, co někdo druhý dělá nebo nedělá. V tom případě nás vede k sobě samým, abychom začali řešit více sebe než druhé a pročistili tak jak svou vlastní energii, tak i energii v našich vztazích.

Zároveň nás povzbuzuje k odpoutání se od lidí, s nimiž máme dysfunkční vztahy a kteří nejsou ochotni podílet se na řešení. Pokud víme, že jediným východiskem je ze vztahu odejít a dotyčnou osobu ze svého života propustit, nemáme se bát, že bychom tím přišli o něco / o někoho důležitého. Připomíná nám, že pokud se rozhodujeme pro skutečný vnitřní mír, v souladu se svým srdcem, je dané řešení to nejlepší jak pro nás, tak i pro všechny ostatní.

Pokud vás napadají další věci, které by uvítaly nějakou formu očištění, pak toto vedení následujte. Jedná se o vaše vlastní, individuální vedení, které je pro vás specifické

Magda Techetová

Zdroj: http://andelskydenik.blogspot.cz/2017/06/procisteni.html

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk