Magda Techetová: Nesetrvávejte v toxickém prostředí v domnění, že vám pomůže růst

125
Foto: Pixabay.com

Možná je pravda, že bychom se měli naučit udržovat si svůj vnitřní klid a mír i tváří v tvář výzvám a obtížným situacím a že se díky tomu stáváme odolnějšími. Nicméně trvale pobývat v prostředí, které nás NEUSTÁLE vystavuje útokům, provokaci a překračování našich hranic, nám nepomůže – naopak, tím, že se musíme neustále hájit, bránit, hlídat, ospravedlňovat či ovládat své přirozené emoce vyvolané těmito situacemi, se vyčerpáváme a zanedbáváme, a to ještě zcela zbytečně, protože naše prostředí se díky naší vnitřní práci a odolnosti vůbec nemění.

Nechat se dovádět na pokraj zhroucení, jen abychom dokázali (sobě či druhým), že všechno zvládáme, vede jen k tomu, že naopak věci zvládat přestaneme – v momentě, kdy tento dlouhotrvající nátlak toxického prostředí vyvrcholí, nám obvykle vypoví tělesné i duševní zdraví, čímž jsme pro naše vlastní dobro donuceni k vystoupení z tohoto prostředí a k vlastní regeneraci. Navíc si odnášíme nevědomě osvojené návyky jako např. „preventivní“ stres, kdy se snažíme neustále předcházet možným problémům, a to i tehdy, když žádné nejsou; snahu mít všechno pod kontrolou; přehnanou sebekritiku a mnohé další, které si neseme dál i tehdy, když z toxického prostředí vystoupíme, a musíme se je zase odnaučovat.

Ve zdravém prostředí se sice konflikty čas od času objeví – to je normální – ale po vyjasnění situace obvykle vedou k pozitivním změnám a pročištění vzduchu. Takové prostředí je podporující a pomáhá nám růst a rozvíjet se. Nikdy v nás nevyvolává strach a snahu něco dokazovat, přesvědčovat a doprošovat se. Jsme-li k takovému jednání nuceni, neděláme dobrou službu sobě ani svému okolí. Podobně jako občasný déšť pomáhá vyživovat půdu a život v ní, zatímco permanentní déšť tentýž život utopí, ani my nejsme stavěni na to, abychom neustále něčemu odolávali a žili v permanentním boji o uznání, prosazení se, potvrzení své hodnoty či o pozornost.

Ať už se jedná o pracovní prostředí nebo vztah, neměli bychom tolerovat NEUSTÁLÉ konflikty a překračování našich hranic. Chováme-li k druhým lidem úctu, je naprosto v pořádku žádat od druhých totéž… a v případě, že toho nejsou schopni nebo nejsou ochotni přistoupit na vzájemný respekt, můžeme s čistým svědomím toto prostředí opustit.

Autor: Magda
Zdroj: http://andelskydenik.blogspot.com/…tml

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk