Magda Techetová: Andělské poselství míru

297
Foto: Pixabay.com

V časech nešťastných událostí je pochopitelné, že upadáte do pocitů beznaděje, zoufalství a smutku. Patří to k vaší lidskosti a my andělé s vámi hluboce soucítíme, stejně jako se všemi trpícími. Rádi bychom vás však požádali, abyste se nevzdávali své naděje, svých míruplných vizí a přání, lásky a touhy po míru, neboť právě ty jsou klíčem k udržení vaší jednoty, která dává vám všem jako celku ohromnou moc.

Nenechte se zastrašovat agresivitou jiných, neboť jakmile se kvůli nim vzdáte své moci, jen tím podpoříte jejich chybné úsudky a dojem, že mohou ovládat ostatní, když je zastraší svou agresí. Neupadejte ani do nenávisti, neboť právě ta je jedním ze semenišť konfliktů a nijak nepřispívá k řešení. Přestože je lidské cítit takové emoce, nenechte se jimi ovládnout a nedopusťte, abyste jednali pod jejich vlivem, neboť tak byste pouze přispěli k posíleni těch, které nenávidíte. Nenabývejte ani dojmu, že vaše modlitby nefungují nebo že jsou to „pouhá slova“ oproti síle agrese, jež je na rozdíl od jemných a ne tak nápadných vibrací míru křiklavá a upoutává na sebe pozornost, která ji živí.

Váš svět prochází mnoha změnami a na vás je, abyste vytvořili jednotu namísto chaosu, abyste posilovali lásku mezi sebou namísto rozmíšek, abyste konfliktům předcházeli namísto abyste se na ně už předem připravovali. Vkládáte-li svou mentální a emoční energii do svých strachů a tragických vizí, pak jediné, čeho tím dosáhnete, je to, že tyto nežádoucí věci začnete zhmotňovat – a začne to u vás, ve vašem vlastním životě. Člověk naladěný na boj kolem sebe šíří konfliktní energie a přitahuje k sobě jen více tohotéž. Výsledkem jsou pak drobnější hádky a hněv, které postupně rostou, až ničí samotné vztahy a působí všem zúčastněným jen bolest. Tam pak vznikají menší ohniska energie strachu a boje, které slouží jako příspěvek k těm větším. Stejně jako u zemětřesení dochází nejprve k jednomu otřesu, který ale nakonec působí obrovské škody ve formě rozbouřených vln vody nebo trhlin v zemi, které pohlcující celá města. Nedopusťte, aby vaše energie přišla nazmar a nepřispívejte jí k nenávisti, strachu ani konfliktům. Nepanikařte, nenechte se paralyzovat negativními vizemi a předpověďmi, protože tady jste v první řadě proto, abyste přispěli k prevenci těchto následků, nikoli abyste je rovnou očekávali jako samozřejmé a ještě tak přispívali k jejich zhmotnění.

Pamatujte, že jako jednotný celek spojený ve společném záměru máte velkou moc a nic na tomto světě, co tak křiklavě upoutává vaši pozornost opačným směrem, nemůže tuto skutečnost vyvrátit. Svět možná nebude dokonalý ze dne na den a zlé události se mohou stále ještě dít, neznamená to však, že vaše modlitby nefungují – právě naopak. Nebýt lidí toužících po míru, kteří k němu každý den přispívají svou energií, lidstvo by už možná dávno neexistovalo. Jste těmi, kteří udržují na Zemi lásku, tu největší sílu, která kdy byla, je a bude, a jste velmi důležití pro zachování svobodného života na této planetě. Nenechte se rozvrátit těmi, kdo přesně o to usilují. Věřte svým strážným andělům na Zemi i na Nebesích, následujte jejich vedení a nebojte se. Přišli jste sem právě v této době, abyste napomohli k dobrému vývoji svého světa.

Přestože výsledky vašeho snažení neodpovídají vždy vašim představám, věřte, že pomáhá! Svět změny potřebuje a vy jste ti, kteří k nim mohou přispět svým dílem, tak aby se vše odebralo novým, dobrým směrem. Neobracejte svou pozornost k negativní minulosti, negativní přítomnosti ani negativní budoucnosti. Neřešte, co jak bude nebo nebude, protože to záleží na VÁS, ne na jiných nebo na „osudu“. Jak se bude svět ubírat, záleží na tom, zda budete držet pohromadě, zda spojíte své síly ve společném záměru, zda budete jednotní a zda budete svou energii soustřeďovat tam, kde pomáhá, namísto abyste ji marnili na vlastní strach a posílali ji tak těm, kterých se bojíte. To se přitom netýká pouze hromadných konfliktů, ale i konfliktů ve vašich osobních životech, které se mohou na první pohled zdát jako nepodstatné. Všechno ale hraje svou roli a my vás proto žádáme, jako vaši andělé, kteří si přejí mír stejně jako vy, abyste uzdravili vše, co uzdravit můžete, odpustili vše, co odpustit potřebujete, ať už kvůli sobě samým a svým blízkým, tak i kvůli světu, kterému tím velmi ulevíte a pomůžete. S každým projevem lásky a soucitu ve vaší osobní rovině přispíváte k projevům lásky a soucitu v rovině hromadné. Přestože jako jednotlivci můžete mít dojem, že toho mnoho nezmůžete, společně jako celek konáte mnoho zázraků, vysíláte do světa obrovské vlny lásky a léčivé energie, která napomáhá k uzdravování všech, kdo trpí, a k ochraně těch, kteří by trpět mohli.

Neberte nešťastné události jako projev nedostatečnosti vašich modliteb nebo jejich malé síly. Je to jen kontrast agresivní energie a energie míru. Energie míru na sebe nepotřebuje strhávat pozornost nebo zasahovat vaše citlivá místa, protože je velmi vysoká a ke své existenci nepotřebuje vyvolávat paniku ani šok. Šťastných událostí se děje také mnoho, pouze jim nevěnujete takovou pozornost, protože ve vás nevyvolávají strach a pocit, že jsou to informace důležité „k přežití“, jak je posuzuje váš rozum.

Věci, které se staly, sice neovlivníte, můžete však napomoci k léčení jejich následků a také k předejití mnohým nežádoucím jevům v budoucnu. Máte tu moc! Musíte jí však věřit! Jako vaši andělé uděláme vše pro to, abychom vás podpořili ve vašem dobrém snažení a dáme vám všechno, co budete potřebovat k tomu, aby vaše životy byly úrodnou půdou pro lásku a mír, nikoli strach a konflikty. Uzdravujte své životy, uzdravujte sami sebe, a tím uzdravujte svět. To je vaším osobním posláním, které je součástí vašeho úkolu na této Zemi. Ničeho se nebojte a pokračujte v dobré práci, kterou děláte. Zaměřte svou pozornost na lásku a udržujte ji, zvláště v těžkých obdobích, kdy se zdá, jako by lidstvo nemělo žádnou naději na uzdravení. Nenechte se zastrašovat a konejte to, co víte, že konat potřebujete, abyste mohli pomáhat sami sobě, svým blízkým, své společnosti a svému světu. Máte k tomu veškerou moc a schopnosti, které potřebujete. Ničeho se nebojte a konejte dobro, které konáte tak rádi, ať už přímo láskyplnými činy a nebo uzdravováním sebe samých. Pomůžete tím svému světu mnohem víc, než si možná myslíte. ♥

Poselství andělů, Magda Techetová
Zdroj: http://andelskydenik.blogspot.com/2019/03/andelske-poselstvi-miru.html

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz