Magda Techetová: Afirmace lásky

617
Foto: Pixabay.com

Při čtení afirmací doporučuji poslech této jemné hudby pro otevírání srdce: https://www.youtube.com/…Tv4

Jsem milován/a takový/á, jaký/á jsem.
Dovoluji si milovat sám/sama sebe a ctít svou hodnotu.
Propouštím nyní všechno ošklivé, co jsem kdy o sobě zaslechla, ať už ze strany jiných lidí nebo svého vlastního ega.
Jsem nádherná a laskavá osoba, která je hodna lásky.
Miluji sám/sama sebe, tak jako miluji druhé.
Zasloužím si být milován/a, a to se vším, co ke mně patří – tak jako já miluji druhé se vším, co k nim patří.
Jsem ochotný/á milovat z celého srdce sám/sama sebe i druhé.
Dovoluji si změnit všechno, co mi znemožňovalo plně milovat sebe či druhé.

Dovoluji si propustit všechno, co mi ubližovalo, a nechat to už za sebou.
Dokazuji sám/sama sobě svou lásku, a to tím, že se k sobě chovám s úctou a nepřipouštím, aby mi někdo ubližoval – včetně mě samé/ho.
Dovoluji si chránit se, když je to třeba.
Dovoluji lásce chránit mě, když je to třeba.
Stavím se sám/sama za sebe stejně tak, jako bych se postavil/a za každého dobrého přítele.
Je mým naprostým právem chránit své fyzické i duševní zdraví, a to pro dobro mé i všech ostatních.
Dovoluji si milovat sám/sama sebe tak, abych nikomu a ničemu nedovoloval/a mě zneužívat.
Protože miluji svou duši i tělo, dobře se o ně starám a chráním je.
Dovoluji si přijmout do svého života lásku.

Propouštím ze svého srdce všechno, co není láskou.
Propouštím ze své mysli všechno, co není láskou.
Propouštím ze svého těla všechno, co není láskou.
Dovoluji sám/sama sobě stát se láskou.

Dovoluji lásce z mého nitra, aby prostupovala celou mou bytostí a prozařovala a léčila všechno, co je v mém životě nemocné.
Dovoluji všemocné lásce, aby uzdravila mě i všechny, které miluji.
Dovoluji všemocné lásce, aby uzdravila všechny mé nemocné vztahy.
Dovoluji si stát se touto láskou, abych jí mohl/a být veden/a a aby mohla skrze mě působit všude tam, kde je jí třeba.

Dovoluji lásce, aby mě vedla a pomohla mi uvědomit si, co všechno potřebuji změnit, abych byl/a šťastný/á a mohl/a lásku plně dávat i přijímat.
Dovoluji lásce, aby se stala náplní každé buňky mého těla, a aby prozařovala celou mou duší.
Dovoluji lásce, aby vyplnila celou mou mysl a rozpustila všechno, co pro ni bylo jedem.
Dovoluji lásce, aby vyplnila celé mé srdce a vyplavila z něj všechno, co ho ničilo.
Dovoluji lásce, aby všechno jedovaté odplavila jednou provždy z mého srdce, z mysli, z těla a z celé mé bytosti.
Dovoluji lásce, aby se stala mým strážným andělem a nedovolovala ničemu, co s ní není v souladu, aby ke mně vstupovalo.
Dovoluji lásce, aby byla mou průvodkyní a pomáhala mi být tím nejlepším člověkem, jakým jen dokážu být.
Dovoluji sám/sama sobě, abych byl/a zprostředkovatelem této lásky a šířil/a ji všude tam, kde chybí.

Dovoluji si být šťastný/á a milovaný/á.
Dovoluji si dávat i přijímat lásku.
Dovoluji si být plně láskou a ještě více jí tak k sobě přitahovat.

Dovoluji si být láskou.
Děkuji lásce za všechno zázračné, co do mého života vnesla, vnáší a ještě přinese.
Děkuji. ♥

Magda Techetová

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-) Zdroj: http://andelskydenik.blogspot.com/…tml

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk