Luminita D. Saviuc: Žijte podle sebe, ne podle ostatních

286
Foto: Pixabay.com

„Většina z nás byla vychována, aby věřila, že nejlepším způsobem, jak získat lásku a uznání, je být poslušný a žít podle toho, jak to od nás očekávají ostatní. Uvěříme, že když budeme dělat to, co od nás čekají ostatní, budou nás mít rádi a dosáhneme trvalého štěstí. Jenže tohle nám štěstí nepřinese.

Život není o předstírání. Život není o tom, že jsme tím, kým nás chtějí mít ostatní, a že žijeme tak, jak to od nás očekávají. Žít znamená být onou jedinečnou a opravdovou bytostí, jakou jste se narodili. Znamená to kráčet po oné jedinečné a smyslupné cestě, po které je vám dáno kráčet.

Základem pravého štěstí je být sám sebou, vážit si toho, kým jsme, a žít svým jedinečným a opravdovým způsobem.

Pokud následujete dav, dojdete jen tam, kam dojde dav. Chcete-li, aby váš život byl smysluplný a jedinečný, musíte mít odvahu dělat věci, které se většina lidí dělat bojí. Musíte mít odvahu ctít svou opravdovost a žít tak, jak cítíte, že je to správné.

Přestaňte žít podle očekávání druhých a žijte po svém. Nemrhejte svými dary a nadáním. Nepřipravujte svět kolem sebe o nádherná a smysluplná díla, která tu máte vytvořit.“

Z knihy 15 věcí, kterých se musíte vzdát, abyste byli šťastní; Luminita D. Saviuc
Zdroj: http://andelskydenik.blogspot.com/2018/09/zijte-podle-sebe-ne-podle-ostatnich.html

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz