Lev Nikolajevič Tolstoj: Člověk nevidí to, co ještě není osvětleno

88
Foto: Pixabay.com

Každý člověk se ve svém životě nalézá vzhledem k pravdě v postavení poutníka, který jde v temnotě při světle pohybujícím se před svítilnou: nevidí to, co ještě není osvětleno svítilnou, nevidí ani to, co prošel a co je již zahaleno tmou, a nemá možnost změnit svůj směr ani k jednomu ani k druhému, ale vidí, ať stojí na kterémkoliv místě cesty, co je ozářeno svitilnou – a vždy má možnost zvolit tu či onu stranu cesty, po níž kráčí.

Lev Nikolajevič Tolstoj
Království Boží ve vás

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 270 Kč, na 2 roky 540 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk