Lenka Sykorova: Vibrační posun. Nové kapitoly Vzestupu. Vnitřní učitel

362
Foto: Pixabay.com

Energie jsou vysoké, jak ukazují i solární grafy, Slunce je velmi aktivní, geomagnetické bouře, vysoká rychlost solárního větru proudí přes koronární díry. Rok 2017 je velmi volatilní rok. Nápor vyššího Světla bude dál pokračovat. Také podle vědce a mayologa doktora Carla Johana Callemana je toto období zásadním posunem pro lidstvo do Jednoty a jak se zmiňuje v tomto článku, je třeba poskytovat pokyny pro to, jak se pohybovat v současných chaotických vodách. Všeobecným doporučením v této silné energetice zůstávají stále meditace. Calleman uvádí data 18.4., 24.5. a 29.6. jako průchody zásadní pro změnu světového řádu a manifestaci Jednoty a našeho společného osudu, kterým je Zlatý Věk. Naše záměry transformují změny a tvoří nové paradigma.

Mnozí opouští staré inkarnační smlouvy. Nacházíme se ve zrychleném stavu probuzení. Máme za sebou víkendovou velmi silnou vstupní Bránu. Tím, jak je naše Světlo stále jasnější, ovlivňujeme aktuální světové změny. Je to divoká jízda, děje se velký vibrační posun uvnitř nás a mega posun ve Vědomí. Jsem si jistá, že to pociťujete také na fyzickém těle. Fotonové sprchy jsou vysoce zaměřeny na obnovení struktury genomu, pomáhají nám přestěhovat se do jemnějších úrovní Vědomí, zvyšuje se kapacita mozku a inteligence. Lidská rasa využívala doposud něco kolem 10% kapacity mozku.

Inkarnovali jsme se do evoluční fáze učení, ale také odnaučování. Mysl se zarovnává se srdcem. Naše Vědomí je osvěcováno, abychom měli sílu manifestovat nový život. Uvnitř sebe nosíme realitu Nové Země, kterou jsme přišli stvořit. Mnoho probuzených objevuje, že existuje vysoký kontrast mezi oběma časovými osami.

Vysoké energie vytahují mnoho lidí, aby se podívali na své dno. To je okamžik udělat rozhodnutí, co dál. Jediný způsob, jak poznat pravé Já, od něhož jsme byli doposud odděleni, je ladit se mnohem více na klíčové aspekty duše. V této významné přechodové fázi se může objevovat velká nerovnováha v oblasti myšlení a mnoho strachů má tendenci zacloumat s těmi, kteří to dovolí. Ačkoliv strach je také veličina, která má schopnost nás posunout. Pokud se rozhodnete neklást odpor, může nastat průlom a posun. Každé malé vítězství bychom měli ocenit, protože malá vítězství nám pomáhají udržet se na cestě.

Zvyšovat frekvence, kvalitu Vědomí a vůli, je zásadní a jednou z nejdůležitějších věcí, kterou musíme dělat každý den. Je čas věnovat pozornost každému aspektu našeho osobního života. Zkvalitňovat náš život, odpojit se od všeho a všech, kteří mají tendenci kontrolovat. Najít způsob, jak udržet tělo zdravé, životní sílu a neutralizovat škodlivé účinky. Každý dostává na výběr, zda se soustředit na destruktivní energie nebo energie, které nás zotaví a zkvalitní život.

Když energie dosáhne zlomu, je to vždy zlomový bod a každý se musí rozhodnout, jestli se chce pohybovat dopředu, dozadu nebo zůstat stát. Někteří se rozhodnou opustit náš způsob práce. Mohou se vrátit, jakmile dosáhnou svého osobního bodu zlomu. Nemůžeme na ně čekat, existuje mnoho křižovatek a každý dělá to, co si vnímá, že je pro něj nejlepší. Uvědoměním si zákonitosti vibrační přitažlivosti: frekvence=frekvence, existuje možnost uchopit svou sílu, osvobodit se. Kosmologie pomáhá uvědomit si, jaké úrovně chceme spoluvytvářet.

Vychází najevo pravda o energetické manipulaci. Manipulace veřejnosti je stále přítomná na tolika úrovních = sexuální chtíč, ego-programy, ovládání, animální vzorce chování. Ve starém systému byly vytvořeny určité časové smyčky, které byly konstruovány, aby převracely energie v planetární mřížce a ovlivňovaly každý aspekt našeho Vědomí s přeprogramováním mozků. To má obzvlášť dopad a ovlivňuje lidi, kteří jsou přecitlivělí – nestojí ve své životní síle – fyzické, psychické. Obracené energetické sítě ubírají životní sílu a soustředí se na negativní ego filtry ve všech oblastech života na Zemi. Vědomí mnoha lidí je programováno a napojeno na tyto obrácené systémy, které udržují lidstvo v nevědomí. Jakmile víme, jakým způsobem dochází k ovládání, máme možnost udělat změny, které už nepodporují staré časové osy a zvyšování utrpení ve světě. To je také jeden z důvodů organizování společných nedělních celosvětových meditací. Energie srdce má sílu měnit planetární mřížku.

Některé zásadní průchody vyžadují naše soustředění. Gatekeeper čili Strážce 5D Brány je někdo, kdo pracuje v ústraní a ustoupí nebo poodstoupí, kdykoliv to planetární práce vyžadují. Proces Vzestupu stojí mimo schopnost lidského uvažování, ale lidská mysl se rozšiřuje, takže bude umožněno porozumět každému, kdo chce poznat Universální Principy. Naše přítomnost zde je pro lidstvo nová. Mnoho věcí, které doposud sloužily duchovnímu učení, pozbývá význam, protože se nacházíme v nové kapitole Stvoření. Každý z nás se vtělil s konkrétní misí. Každý, kdo je nyní na planetě, přišel se svojí jedinečností. Někteří slouží jako informační kanál. Mnozí kotví přes osobní energetický anuloid vysoké Světlo a boří staré časové osy. Ne všichni „vidí“ nebo „slyší“ informace z vyšších úrovní. Mnozí jsou budoucími kontaktéry. Jsme holograficky spojeni s planetou. Multidimenzionální vnímání a vyšší Božská logika nám pomáhají navigovat změny.

Je čas přestat se dívat, kdo je Světlo a kdo ne. Každý má uvnitř sebe Světlo. Každý má uvnitř sebe průvodce, učitele, Mistra. Každý je schopný najít své Světlo. Mohu-li zmínit osobní cestu, součástí služby bylo projít celou zkušeností opouštění 3D paradigma, nechat se vést intuicí a touhou po svobodě, rozmlouvat se strachy, ovládat posvátnou životní sílu, kultivovat své Já a učit se od všech lidí a ze všech situací. Miluji tuto zkušenost, svůj život a hluboce krásné rodinné vztahy. Ačkoliv existuje mnoho urážlivých připomínek, není to moje věc, zaměřuji se na vyšší úrovně. Soustředím se na Lásku, Mír, radost, prosperitu, Světlo a Vzestup.

Udržujme náš osobní energetický prostor čistý, tak tvoříme Novou Zemi. Cokoliv jiného je ztráta času. Je to nádherné prožívat blaženost každý den. Děkuji vám, že jste na mých stránkách. Děkuji vám, že jste se rozhodli spoluvytvářet Novou Zemi. Děkuji vám, že sdílíte tento blog a děkuji ze srdce za příspěvky. Děkujeme za účast na nedělních meditacích. Jste v mém srdci. Miluji vás tak moc!

V Božské Lásce, Světle a Službě Lenka

Autor: Lenka Sykorova
Zdroj: www.mayskykalendar.blogspot.com

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk