Lenka Lachnitová: Uzdravující síla stromů

148
Foto: Pixabay.com

V dnešní době znovu „objevujeme“ uzdravující sílu stromů, avšak naši předkové o ní velmi dobře věděli a uměli ji využívat. Existovaly velké posvátné háje dubů, buků i kaštanů, do kterých přicházeli nemocní pro podporu zdraví. Lidé v těžké životní situaci uléhali pod mohutnými větvemi s přáním, aby ve snu dostali odpovědi na své otázky. Pro věkovitost byly stromy uctívány od nepaměti. Byly chápány jako pamětníci, důležité orientační body v krajině, ale také jako symboly mohutnosti a moudrosti, zdroj potravy a léčivých látek. Ve všech kulturách byly stromy považovány za posvátné.

Symbolika stromu

Vnímání stromu jako symbolu Boha Stvořitele je rozšířené po celém světě, protože znázorňuje vzájemnou propojenost všeho živého. Strom také v řadě kultur symbolizuje spojení nebe se zemí, oporu a nosnou sílu života. Dlouhověkost a budoucnost nalézáme v rozložité koruně, která obrazně podpírá oblohu. Kmen představuje páteř člověka a přítomnost. Kořeny stromu jsou spojovány s podvědomím člověka a minulostí. Vzpomeňme si, jak je pro nás důležité „zapustit“ někde kořeny, a mít tak svůj domov.

Strom života

Nejznámějším aspektem je Strom života, který vychází z funkce stromu jako zdroje potravy, léčivých látek a dřeva. Strom života je symbolem nesmrtelnosti a znovuzrození. Pro většinu katolíků Strom života symbolizuje život v rajské zahradě před tím, než úskočný strážce ráje v podobě hada pokoušel Adama a Evu, aby snědli jablko poznání, a dopustili se tak prvotního hříchu.

Strom vědění

Stromy bývaly označovány jako „místa vyššího vnuknutí“, na kterých bylo možno získat vědomosti a moudrost. Duchovní v posvátných hájích rozmlouvali se stromovými božstvy a prováděli věštby. V křesťanství a judaismu má Strom vědění podobu Stromu poznání dobra a zla.

Strom světa

Podle mnoha starých učení se vesmír pohybuje ve spirále kolem osy světa, která je často zobrazována jako Strom světa nebo Strom vesmíru. Býval uctíván i jako spojnice pozemských a nebeských říší nebo přímo jako sídlo božstev. Stromy se díky tomu staly místy pro nejrůznější obřady, rituály, modlitby, věštby nebo meditace.

Ekologická funkce

V dnešní době si ještě více ceníme jejich estetické a ekologické funkce. Stromy vytvářejí kyslík, pomáhají stabilizovat teplotu vzduchu, zadržují vodu v krajině a udržují její koloběh, čistí vzduch od prachu a snižují hlučnost v okolí. Kromě toho umí stromy ještě něco méně zjevného – působí na nás psychologicky a energeticky.

Bioelektrické pole

Elektroterapeut E. K. Muller prokázal, že člověk má v těle měřitelný elektrický potenciál. Popsal jeho souvislosti s povětrnostními vlivy, náladami, výživou, teplotou a fyziologickými hodnotami. V roce 1925 poprvé změřil elektrické proudy také v javoru. Následující dlouhodobý průzkum v letech 1943–66 prokázal, že bioelektrické pole stromů má svůj denní i roční rytmus. Nejnižší je brzy ráno a nejvyšší odpoledne, roční rytmus vykazuje nejnižší napětí v dubnu a nejvyšší v září (na severní polokouli). Muller dokonce zjistil, že změny bioelektrického pole stromů jsou přímo vázány na jarní a podzimní rovnodennost. Toto pole navíc reaguje citlivě na změnu světla, atmosférickou elektřinu i magnetické pole. Zajímavé je, že jej ovlivňují i fáze Měsíce, stejně jako jedenáctiletý cyklus slunečních skvrn. Díky tomu má každý druh stromu jinou bioelektrickou aktivitu a odlišné působení na člověka. Pokračovatelem tohoto výzkumu byl i český vědec Vladimír Raida. Prokázal, že měřením intenzity geo-fyto-elektro-proudů je možné přesně stanovit zdravotní stav stromů. Elektricky aktivní vrstvy se nacházejí přímo pod kůrou, díky tomu pociťujeme při kontaktu se stromy hluboce vitalizující účinek.

Léčivé působení

Již Hippokrates říkal, že lékař léčí a příroda uzdravuje. Známé je také úsloví, které označuje les jako chrám, kam člověk chodí za regenerací. V hloubi duše to víme. Jakmile se naladíme na stejnou vlnu s přírodou, nabije nás to novou energií a osvěží. Zvuky lesa, vůně stromů, sluneční světlo prosvítající listy, svěží čistý vzduch – tyto věci nám dávají pocit bezpečí a pohodlí. Uklidňující prostředí lesa nám pomáhá relaxovat a jasněji přemýšlet. Už pouhá chvíle strávená v přírodě má na naše zdraví pozitivní vliv. Přenese nás do současného okamžiku a zbaví stresu. Když se spojíte s přírodou všemi smysly, začnete z ní čerpat nesmírnou škálu prospěšných účinků, které nabízí. V Japonsku toto vše mají dokonce podloženo letitými vědeckými výzkumy. Výsledkem je uznávaná terapeutická metoda zvaná shinrin-yoku.

Shinrin-yoku

Shinrin-yoku je japonské umění lesní terapie, v překladu znamená „lesní koupel“. Nejde o nic jiného než o pomalou bezcílnou procházku v lese, trvající nejméně dvě hodiny. K tomu je třeba zhluboka dýchat a vnímat les všemi smysly. Autor, profesor Qing Li, provedl dlouhodobý výzkum, ve kterém odebíral účastníkům vzorky krve a moči před meditační procházkou v lese a po ní. Prokázal významné zvýšení aktivity NK buněk a snížení stresového hormonu adrenalinu v moči. Úkolem NK buněk je rychlá imunitní odpověď proti virům. Tyto změny byly prokazatelné ještě dalších třicet dnů. Profesor Li to vysvětluje mimo jiné vdechováním fytoncidů, obsažených ve vzduchu. Fytoncidy jsou éterické oleje s antimikrobiálními účinky, které rostliny využívají k ochraně před škůdci. Jde tedy o přírodní aromaterapii. Chůze v lesním prostředí navíc snižuje krevní tlak i hladinu cukru v krvi, udržuje v rovnováze sympatický a parasympatický nervový systém, zlepšuje soustředění a paměť, posiluje kreativní řešení problémů. Snižuje únavu a stres, dodává energii a snižuje tělesnou hmotnost. V Japonsku se „lesní koupel“ těší rostoucí oblibě. Můžete tam dokonce vyhledat certifikovaného průvodce, který vám poskytne instrukce a zajistí bezpečnou procházku po lese.

Fytoncidy

Léčivé působení fytoncidů na člověka potvrdily např. i výzkumy prováděné v Rusku. Prokázaly, že větve sibiřské jedle umístěné poblíž nemocného snižují množství mikrobů až o 50 %. Borovicové a jalovcové větve urychlovaly rekonvalescenci zvláště u pacientů s nemocnými plícemi. Přinášely úlevu také při nepříjemných migrénách.

Jóga stromů

Ten, kdo místo procházky v lese dá raději přednost cvičení nebo meditaci, může vyzkoušet tzv. stromovou jógu. Jóga stromů nabízí soubor jógových pozic a meditace v blízkosti stromů za účelem očisty a naladění se na esenci určitého stromu. Toto učení spojující keltskou a indickou moudrost přinesl roku 1969 z Indie na Západ Yogi Bhajan. Popis energetického působení dvanácti druhů stromů spolu s cviky a meditacemi můžete nalézt v knize Jóga a stromy aneb Cvičení s léčivou energií stromů. Mým přáním bylo ukázat vám, že stromy mohou být významnými společníky v našem životě. Zkusme si všímat příběhů, které stromy v našem okolí vyprávějí. Naslouchejme jim s očima a srdcem dokořán. Živá moudrost stromů nás může učit vážit si darů života.

Autor: RNDr. Lenka Lachnitová
Zdroj: https://www.celostnimedicina.cz/uzdravujici-sila-stromu.htm

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk