Lee Carroll: Kryon – Přepsání minulosti

247
Foto: Pixabay.com

Tento živý channeling Kryona byl přijat v St. Louis, Missouri, 20. srpna 2016. Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Dnes ráno jsme vás žádali, abyste vnímali „vítr pravdy“ – to je metafora pro jemný osvěžující vánek, který proniká pravdou současného posunu. Setkáváte se s novými energiemi, které se tu dosud nikdy nevyskytovaly a projevují se různým způsobem. Před pár lety jsme mluvili o rekalibrační energii, kterou jste procházeli. A teď přichází práce. Tolik vás se dnes ptalo: „Co bude dál? Co mám dělat?“ Protože jsou tyto energie nové, drazí, nebyl na ně dosud napsán návod k použití. Existují ale věci, o které vás můžeme požádat a které jsou pro vás vhodné, protože je mají vykonat staré duše. Bude to jen všeobecný přehled, co vám teď předám, nic specifického. Dovolte nám ale postupovat opačně a začít od detailů.

Synchronicita a trpělivost

Ptáte se, co byste měli udělat, co vás ve velkém plánu čeká jako další krok. Stále vám opakujeme, že jste všichni jedineční a proto je to pro každého z vás jinak.Přesto však existuje něco, o co vás teď požádáme a vy o tom budete slýchat stále víc a víc. Staré duše, v této nové energii k vám začínají přicházet určité věci. V první řadě dávejte pozor na synchronicity, nepropásněte je. Když se setkáte s lidmi a uslyšíte o myšlenkách nebo nápadech, když někdo řekne: „Zajděme tam, udělejme to nebo ono,“ a vy jste to ještě nikdy nedělali – pak je to synchronicita. A za druhé bychom vás chtěli vyzvat, abyste tyto synchronicity rozpoznávali a uznávali je jako takové. Co vás sem dnes přivedlo, jaká to byla synchronicita? Ne všichni z vás si řekli: „Ach ano, půjdu na tuto akci. Opatřím si vstupenky.“ U hodně z vás to vlastně takhle vůbec neproběhlo. Ale přesto tu teď sedíte a nasloucháte tomuto poselství – poselství o naději a pravdě. Dokážete vnímat, jak vítr vane?

Drazí, věci se mění a my bychom rádi každého z vás o něco požádali: Buďte trpěliví! Mnoho lidí začíná tyto energie vnímat a uvědomovat si „aha“ pravdy, jsou z toho nadšení a hned chtějí začít něco dělat. Připadá vám, jako byste měli málo času, ale tak to není. Buďte trpěliví! Nechte věci vyvíjet, než k vám přijdou. Budete vědět, co s nimi máte udělat. Stále jsme vám říkali, že je načase cvičit se v mistrovství… začít se jinak chovat k lidem a ke všemu tomu, co je teď jiné. Kvůli tomu jste tady. Každému z vás, kdo tady sedíte a očekáváte nějaký plán s otázkou: „Co mám teď dělat?“ jsme už dřív říkali: A co když už to děláte? Co když už jen svou pouhou existencí ukotvujete energii pro ostatní kolem vás? Co když hrajete určitou roli a ani nevíte, že ji hrajete? Třeba jen tím, že jste sami sebou a žijete s ostatními, kteří vás pozorují? Co když je právě tohle ten důvod, kvůli kterému tady jste? Uvědomujete si důležitost toho, čeho se dotýkáte a co měníte? Není to tedy tak, jak si myslíte. Není to žádné lineární „Co bych měl dělat“. A přesto vás teď o něco poprosím, vás všechny – všechny posluchače, čtenáře i všechny tady v místnosti. Je tu totiž něco, co dělat můžete.

Očekávání zániku

Můj partner začal mluvit o energii nebo řekněme o „scénáři“, který se právě teď odehrává na této planetě. Chci teď probrat něco, co vás brzdí v současném vývoji – co vás oddaluje od divokých karet, které mají přijít, od objevů, o kterých jsme vám říkali a které potřebujete. Věci, které se vyvinuly a jsou už připraveny, zdržuje něco, o čem vám teď povím. Je velmi reálné, o čem vám můj partner vyprávěl, totiž to, že většina lidí na této planetě se stále ještě nachází v módu očekávání zániku. Kamkoli se vydáte, je tento pocit zjevný. Mohli byste jej označit jako „očekávání příštího zásahu“. Stále se zabýváte zánikem, světovou válkou, jak vám bylo v mnoha proroctvích předpovídáno. Je to velmi zvláštní, protože všechno kolem vás jasně upozorňuje na to, že se už všechno změnilo. Všechno. Pokud pohlédnete na vaše dvě uplynulé světové války, pak se podívejte, jací hráči v nich účinkovali. A podívejte se, co dnes tyto země dělají: Nechaly padnout své hranice a společně spolu obchodují. Scénář pro příští válku prostě neexistuje. A vy ji přesto očekáváte. Podívejte se na vše kolem vás, nic na vás nevolá: „Budete mít válku!“ Je to tak jiné, zjevně vám to naznačuje, že se žádná válka konat nebude. Proč se tedy cítíte, jako by měla přijít?

Staré duše, probuďte se do největší pravdy o této planetě – do pravdy, která nepatří jen omezenému počtu věřících, ale celé planetě. A proto vám také povím něco, co se týká celé planety. Staré duše jsou o stupeň dál, protože mají víc zkušeností. Máte hluboké vědomí, že energii lze změnit. Svět tedy očekává zánik. Knihy o fraktálech vám vyprávějí o opakujících se a znovu se vracejících cyklech času, ze zpráv na vás křičí, že se opět vynoří problémy, že dojde k další válce a že se vaše hospodářství v každém okamžiku může zhroutit. V těchto zprávách se skrývají zrnka pravdy, proto mi dovolte, abych vám něco sdělil:tyto zvěsti staré energie jsou pro vás nebezpečné, skutečně nebezpečné, protože pokud dostatečný počet lidí těmto zvěstem staré energie uvěří, vývoj se zpomalí a pár takových událostí se může ještě odehrát.

Šířit poselství o dobré budoucnosti

Teď už víte, o co vás chci požádat a co můžete dělat. Rád bych, abyste tohle předávali každému, koho znáte a kdo vás na toto téma osloví. Formulujte svá slova o budoucnosti pozitivně. Nenechte se vtáhnout a přesvědčit, že se musí stát něco strašného. Drazí, proroctví se nenaplní – už jste je překonali. Avšak zvěsti staré energie tu pořád ještě jsou. Pokud o tom slyšíte mluvit jiné lidi, můžete jim říct: „Proroctví se neuskutečnila. Máme před sebou dobrou budoucnost.“ Začnou vás pak sice upozorňovat na starou energii, co se stalo už dřív a proč to či ono musí nastat. Vtáhnou do toho současnou politiku a řeknou: „Vždyť je to vidět, a proto, a proto a proto…“ Nemusíte je přesvědčovat, stačí, když jim ukážete, že s tím nesouhlasíte. Laskavým způsobem jim můžete sdělit: „Ano, ale já v to nevěřím. Vnímám, že přichází něco dobrého.“ Staré duše, jste důležité pro vaše rodiny, pro vaše děti, pro vaše přátele a kolegy. A váš význam tkví v tom, kým jste a koho v sobě vidíte. Jste osobou, která se téměř nezlobí a chová se ke všem láskyplně? Jste osobou, jejíž věk nelze rozpoznat a která má víc energie, než by člověk vzhledem k jejímu věku očekával? Jste někým, koho ostatní pozorují a říkají: „Nevím, co v sobě máš, ale líbí se mi to.“ Budou vám naslouchat, staré duše.

Všem, kteří to teď poslouchají, říkám: Rád bych, abyste přepsali minulost. Přepište staré zvěsti, které říkají, že se opět musí stát něco, co bylo napsáno ve staré energii – přepište tuto energii. Viděli jste, že proroctví starší doby se neuskutečnila, nenaplnila. Mayský kalendář vám říkal, že stará historie skončila. A nový kalendář, který Mayové také sestrojili, říká, že historie se bude vyvíjet dál zcela neočekávaným směrem … že začíná nový způsob počítání (času) a že lidské vědomí může dosáhnout vyšší, vyvinutější úrovně.

Jak se to může uskutečnit? Pouze ve spolupráci s moudrými – a těmi jste vy. Přijdete na setkání jako je toto a jste úplně rozrušeni, protože slyšíte o skutečnostech, protože rozpoznáváte fyziku a dozvídáte se o předpovědích. A pak odsud odejdete a budete přesně vědět, že se věci změnily, že je tady posun a že existuje možnost, jak by se z toho lidstvo mohlo dostat rychleji, než byste si mysleli.

Hlásit se ke světlé budoucnosti a věřit v ní

Tohle je to první, o co vás žádáme, abyste dělali. A to druhé… nu, možná teď budu postupovat pozpátku, drazí. Dělám to často – dokonce i logika se pohybuje v kruhu.

Jedna věc vyvozuje další, jedno staví na druhém. Jsou tu tací, kteří mi naslouchají a pořád tomu nevěří. Jak tedy budete dávat příklad ostatním, aby pochopili, že mohou v budoucnosti očekávat dobré věci?Jak přepíšete minulost, když jste to ještě skutečně nepřijali za své a nevěříte tomu? Možná řeknete: „Kryone, to by mělo stát na prvním místě.“ Ne, a já vám teď nejprve řeknu to nejdůležitější. Musíte změnit minulost a tyto zvěsti, které se znovu vynořují, vymazat, odstranit. A to může udělat jen skupina jednotlivců s vysokým vědomím, která bude svým vlastním způsobem šířit poselství o světlé budoucnosti pro tuto planetu.

Proto to musíte přijmout za své, uznat to, hlásit se k tomu a sami za sebe tomu věřit – být přesvědčeni, že to vše bude jinak.Musí se to stát vaší pravdou, tak silnou jako je vaše víra, že je gravitace reálná… a že pokud něco necháte spadnout, padá to k zemi.Tak funguje uznání něčeho, že to tak je.Musí se to stát součástí vaší buněčné struktury, kvůli tomu jsem tady. Jsem tady proto, abych vedl lidstvo do světlé budoucnosti a odstranil ty zvěsti a vlny staré energie, které tu stále ještě přetrvávají a vyvolávají ve vás očekávání, že něco musí přijít. Země stále ještě očekává zánik. „Kryone, co s tím můžeme dělat?“ Když prostě jen budete, časem to pomalu zmizí. Ale to není to, co byste chtěli, že? Jedna generace za druhou nakonec tyto zvěsti odstraní, zruší. Můžete to už vidět u indigových dětí. Nenaletí systému starých energií, jehož součástí jsou tyto zvěsti. Chcete tedy čekat na další a další a možná ještě další generace, abyste se konečně pohnuli dopředu, nebo začnete být aktivní už teď? „Kryone, opravdu tomu nerozumím… co mám tedy teď dělat?“ Řeknu vám, co máte dělat: prostě to vyhlížejte, protože najednou začnete prožívat ve svém životě synchronicity, které otevřou vaši mysl. Budou pocházet z různých zdrojů a vy si pak vzpomenete na dnešek, usmějete se a řeknete si: tak už je to tady.

Někdo vám třeba řekne: „Co si myslíš o těchto volbách, co si myslíš o tom, co se děje, co je to za špatné energie?“ Co normálně odpovíte? „Ano, je to špatné, vidím to také tak.“ Nebo řeknete: „Uznávám to, ale víš co – příště to bude jiné. Věci se mění, zlepšuje se to, bude to stále lepší. Prostě vyčkejme.“ Pokud tohle řeknete, drazí, mnoho lidé to přijme a bude to šířit dál. Chápete, co jste udělali? Při každé příležitosti dostáváte synchronicity, abyste převzali zodpovědnost za světlou budoucnost. Jak často si vám lidé stěžovali, když zjistili, že jim nasloucháte – a to vy umíte – a pak vám řekli: „Situace se nevyvíjí dobře, je to špatná doba. Co si o tom myslíš?“ Dbejte na to, abyste odpověděli: „Takové je to dneska, takto se to jeví, ale počkejme, co přinese zítřek.“ Pokud to tak budete dělat a budete v to věřit, najdete ve svém nitru Boha, dokonce i radost, a pochopíte, že lidstvo stojí před světlou budoucností. Mohlo by se to dít rychleji, pokud to tak budete dělat. Ale musíte tomu věřit… musíte tomu věřit dřív, než k tomu dojde.

Je to poprvé, co jsem otevřel toto téma, protože od teď začne být vaše práce těžší. Říkáte si pracovníci světla, tak tedy rozsviťte světlo! Existují nespočetné okamžiky, kdy si ani neuvědomujete, co říkáte nebo děláte. Přitom můžete pokaždé laskavým způsobem otočit list a bez jakéhokoliv argumentování prostě říct: „Ano, viděl jsem ty volby – není to nic zajímavého, příště to bude jinačí a pak ještě úplně jinačí.“ Můžete také podotknout: „Cožpak není zajímavé pozorovat starou energii, kterou jsme nikdy předtím tak nevnímali?“ A tím můžete začít čistit. Lidé řeknou: „Buď je to moudrý, zralý a bezstarostný člověk nebo blázen,“ a pak půjdou pryč a budou dělat to, co vždy dělat chtěli. Nehraje roli, jak s tím naloží, dokud to budete dělat vy. Dokážete obrátit věci tak, že je můžete představit pozitivně… být pozitivním mluvčím?

Milovat sám sebe

A teď k třetímu a poslednímu bodu. Využíváme trojku, protože trojka je katalyzátor. Může být katalyzátor. Pokud tohle bude pravidelně dělat dostatečný počet starých duší, co se pak s těmi ostatními začne dít? Přestanou potvrzovat dramata nebo starou energii a místo toho začnou vidět jen světlo. Třetí bod – jak vám to mám sdělit? Už jste to slyšeli dřív: Bude to fungovat jedině tehdy, když se zamilujete sami do sebe… bude to fungovat jen tehdy, když budete milovat sami sebe. Pokud jste radostným člověkem, tak je to nakažlivé, že? Když kolem sebe šíříte radost a smích, tak je to nakažlivé, že? Kým tedy jste? Teď už pochopíte, proč jsem to všechno probral v obráceném pořadí: „Milovat sám sebe“ musí přijít jako první, pak to „uznání světlé budoucnosti“a nakonec o ní lidem „vyprávět jako o realitě.“ Místo toho jsem postupoval odzadu dopředu. Rád bych, abyste popřemýšleli o cyklu času, ve kterém se nacházíte… o realitě, proč je to taková, jaká je. Cyklus času vytvořil víru lidí, že přichází zánik. Nová energie předpovězená pro planetu je tady a přesto cyklus staré energie stále ještě existuje v duši všech těch, kteří jej prožili ve všech svých životech.

Úkol starých duší

Nyní přicházejí staré duše – s radostí, láskou, s usměvavým a nikoli deprimovaným výrazem. Slyšíte, co říkám? Někteří z vás to potřebovali slyšet. Děláte si tolik starostí kvůli Zemi a všemu tomu, co se teď děje, že to ve vás vyvolává sklíčenost. Musím vám říct, že vaše deprese nikomu nepomůže, ani vám samotným. Můžete být tak deprimovaní, jak chcete a celý den prožívat se zasmušilým pohledem. Tím nepomůžete žádné duši. Slyšíte mě? Bůh je plný radosti a věci, o které si děláte starosti, se rychleji zklidní, když budete šířit slova radosti. To je vše, o co vás žádáme. Změňte svůj postoj, sledujte synchronicity a při každé příležitosti předávejte pozitivní výpovědi a nepřikyvujte negativním názorům. Je jednoduché naslouchat někomu, kdo si stěžuje, pak mu přitakat: „Ano, tak to je.“ a jít si po svém. Jak často to děláte? Myslíte si možná: „To se mě netýká, ani nechci vyvolávat nějaké hádky.“ To také nemusíte, drazí, pokud publiku zdůrazníte: „Jsem přesvědčen/a, že se z toho dostaneme, i když to v tomto okamžiku tak nevypadá. Nedívejte se na zprávy, neboť tam vidíte jen samé hrozné věci, které vás rozčilují a skličují. Vypněte televizi a vytvářejte realitu, jakou Země potřebuje. Bude lépe, ne hůř.“ Ano, najdou se tací, kteří se odvrátí a nebudou vám věřit, ale najdou se tací, kteří začnou chápat, co říkáte, a budou chtít slyšet víc o skutečnostech, které se ve zprávách nedozví.

Tato planeta prochází rekalibrací a začíná korigovat věci, které je třeba napravit. A pomalu se začne uplatňovat integrita lidstva, kdy už nikdo nebude chtít válku. Analyzujte si někdy, kolik zemí na planetě teď vede válku – je to zlomek těch, kolik jich bylo před padesáti lety, zlomek. Dnes existují skutečně už jen tři nebo čtyři země ovládané diktátory, kteří napadají jiné země. Je to stará energie, drazí, není to nic, co by se mělo dít v budoucnu. Sledujte, jak na to reagují ostatní země. Sledujte, o co dnes lidstvo usiluje a pokouší se realizovat: spojovat věci dohromady, místo aby je oddělovalo, už žádné soupeření o suroviny, ale hledání společných politických řešení, která budou fungovat. Starým způsobem jste to už dělali dost dlouho, teď je třeba zkoušet hledat nové cesty. Tohle říkejte svým přátelům!

Toto se týká všech starých duší, které tu teď jsou přítomny. Nebude to tak těžké, pokud tomu budete věřit. Když budete procházet životem s úsměvem a radostí, budou se vás lidé ptát: „Jak to děláš, že se tak často usmíváš?“ A vy můžete odpovědět: „Věci se zlepšují, i můj život se zlepšuje, protože jsem pochopil, že procházíme změnou, posunem.“ Když budete mluvit o lepší budoucnosti, nikomu nebudete brát jeho víru nebo náboženství. Stará proroctví se nenaplnila, všechny ty předpovězené časové linie včetně konce času se nekonaly, namísto toho se začínají věci zlepšovat. Takové je tohle poselství. Uvidíte, že k vám bude přicházet víc synchronicit, než byste si mysleli. Pak vám radím, abyste svá stanoviska vyjadřovali s láskou a radostí, ne abyste byli v opozici.V tom je rozdíl. Můžete se k nim chovat přátelsky předkládat a zároveň jim poskytovat nádherné informace, aniž byste je zkreslili, protože je předáváte s radostí a úsměvem: „Věřím, že se situace zlepšuje a bude zlepšovat. Bylo to předpovězeno prastarými a my jsme se teprve teď vydali novým směrem. Teď právě je doba těžká, protože je vidět tolik odporu vůči světlu. Ale já jsem světlo.“ Jaká to radostná a láskyplná odpověď! Nevyjadřujte žádné protichůdné názory, ale jen mocné prohlášení.

Staré duše, víte, jak to máte dělat. Byly jste všude a všechno jste zažili. Znáte lidskou přirozenost. Zamilujte se sami do sebe. Začněte měnit svůj postoj na postoj plný radosti. Osvojujte si a přijímejte pravdu, že věci se budou dít jinak. A tím zrušíte očekávání zániku. Až toto očekávání zrušíte, veškeré dění se urychlí. Čím méně lidí na Zemi bude očekávat zánik, tím rychleji bude pokračovat evoluce vědomí na této planetě. Protože tyto vlny zániku, které lidé stále ještě pociťují, musí zmizet, musí být vymazány nebo přinejmenším minimalizovány, aby mohly přijít věci, které vidím přicházet. Máte před sebou zářivou budoucnost – jen počkejte, až se objeví první divoká karta. Nebude to však moct přijít, dokud planeta nebude očištěna a bude očekávat zánik.

Začnou se natáčet filmy, které vás možná překvapí. Protože indigové děti jsou už dostatečně zralé na to, aby mohly napsat scénář. Přijdou filmy, které budou vyvolávat naději, jiné filmy, které přepíší minulost a připomenou věci, které se nestaly. Objeví se filmy, které budou dostatečně odvážné, aby vykreslily budoucnost s nečekaně dobrými výsledky. Vyhlížejte to, už se to začíná objevovat. Vyhlížejte novou literaturu od spisovatelů, kteří budou popisovat přátelštější a jemnější budoucnost s novými možnostmi. Vyhlížejte vzrušující příběhy, i sci-fi o zářivé budoucnosti, vyhlížejte příběhy o setkání s laskavými mimozemšťany, kteří budou pomáhat planetě… ale i dramata, která kolem toho rozvíří lidé, kteří v to nebudou věřit. To vše je součástí zrušení vlny zániku a během dalších generací pak začne vaše evoluce postupovat dopředu.

Přijímáte tento úkol? Toto jsou staré duše. Slyším to po celé planetě. Nebude to tak těžké, když uvidíte pravdu a světlo, které jsou za tím.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva – a to ze zřejmých důvodů. Znovu vám opakuji: už jsem tohle všechno viděl dřív. I vy jste to už viděli – je to zapsané ve vaší Akáši z jiné planety. Nyní se to začíná opět dít, vrací se to k vám a vy to začínáte lépe vnímat. A zároveň začínáte chápat, že Bůh je ve vašem nitru. Dostáváte pomoc a nic nemusíte dělat sami. Uvidíte to, uvidíte to.

A tak to je. Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 – Rewriting The Past, 29:25 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk