Ladislav Zelinka: Exopolitika a příchod „Spasitele“ – exopolitické pozadí konfliktu USA versus Írán (Irák)

115
Foto: Pixabay.com

Mahmúd Ahmadínežád: „Máme zdokumentované důkazy o tom, že Spojené státy dělají, co mohou, aby zabránily příchodu Mahdího, Imáma, o kterém muslimové věří, že bude posledním spasitelem lidstva.“

Když odhlédneme od běžných perspektiv okolností válek a operací na Blízkém východě a podíváme se na toto téma z hlediska exopolitiky a jejích premis, můžeme probíhající a nedávno proběhlé události zařadit do odlišného a zajímavějšího kontextu.

Kontextu, který má co do činění s mnoha proroctvími a plánovaným a očekávaným příchodem významné nebo významných bytostí. Je však třeba uvést, že jedno možné vysvětlení nepopírá implicitně (nepřímo) ostatní vysvětlení – pravděpodobně bude možných vysvětlení více a všechna budou mít svou určitou pravdivost.

My se však podívejme na teorii, že v oblasti Blízkého východu se nachází něco velmi důležitého pro nadcházející budoucnost lidstva, a není to ropa.

Podobnými úvahami se zabýval již PhDr. Michael Salla (SALLA, M.: An Exopolitical Perspective on the Preemptive War against Iraq, 2003), kde odkazoval jednak na práce Zacharia Sitchina o bozích (mimozemšťanech) Anunnaki a jejich spojitosti s Mezopotámií (Irákem), jednak na výpovědi informátora W. Henryho, který tvrdí, že v Iráku se nachází prastaré ultramoderní transportační zařízení „Hvězdná brána“.

Hvězdná brána je velmi důležitý pojem a nemusí nutně zahrnovat jen technické zařízení podobné tomu z filmu „Stargate“ R. Emmericha z roku 1994.

Může se jednat o mnohem subtilnější jev, zahrnující velké území, konkrétně území Blízkého východu, tedy zejména Iráku, Íránu, Palestiny, Izraele, Kuvajtu, pravděpodobně i Egypta, a možná Somálska, Etiopie. O takové „Bráně“ hovoří např. Barbara Marciniak (MARCINIAK, B.: Poslové úsvitu. Kdo jsou vaši bohové?, 1992).

Ta uvádí, že Bránu-Blízký východ využívají k průchodu na Zemi „Ještěři“. S ohledem na sumerskou historii víme, že je to i vstupní brána bohů Anunnaki. Jméno hlavního města Babylonie samo znamená „Brána Boží“.

Zde, přibližně v této oblasti Úrodného půlměsíce, se narodili Zarathuštra, Mithra, Mohammed a samozřejmě Ježíš. Vždy to byla a je přístupová oblast pro mimozemskou působnost, rodiště proroků a mesiášů, přinášejících nová učení a revoluční změny v náboženství. Mezopotámie byla výspou vesmírných civilizací a vyslanci bohů zde pomáhali zřizovat svá města a státy řízené kněžími a králi jim podléhajícími.

O tom, že mimozemšťané měli vliv na pozemské náboženství, není třeba nijak diskutovat, dokladů o tom je nepřeberně, i na stránkách exopolitiky. Ostatně sami to potvrdili při setkání s představiteli americké armády, jak to popsal M. W. Cooper (COOPER, M. W.: The Secret Government: The Origin, Identity, and Purpose of MJ-12, 1989).

Potvrdili ovšem též, že pravdivá jsou i proroctví ohledně příchodu Krista a potvrdili údajně i datum příchodu – rok 2011. Toto datum a tvrzení, že se narodí dítě, které sjednotí svět, pocházejí z tzv. třetího fatimského proroctví uschovávaného ve vatikánské podzemní knihovně. Jiné zdroje zase uvádí jako nejpozdější datum příchodu mimozemšťanů rok 2012.

Ať už se jedná o rok 2011, 2012 či 2022 nebo jiný, zdá se, že utajení lídři světového dění berou nadcházející události vážně, jsou si jich vědomi a připravují se na ně.

Jejich kroky vzhledem ke znalosti těchto informací nutně musí vést v souladu s těmito skutečnostmi a možná je na nich založena jejich politika a hlavní plány.

Nezapomeňme, že zejména americké špičky armády, tajných a bezpečnostních služeb, politiky a okultních spolků mají velmi přesné informace o současném dění, stejně tak jako o pravé, nezkreslené historii lidí a Země, ale též i naší budoucnosti!

Možná už od 50. let měli lidé, kteří byli zapojeni do mimozemské politiky a exotických technologických experimentů, přístup jednak k informacím, které my, běžní lidé nemůžeme mít, jednak k náhledům do minulosti a budoucnosti skrze taková zařízení jako je „Žlutá kniha“, „Montaucké křeslo“, nebo skrze své „psychiky“ – speciálně trénované senzitivní psychotroniky ve službách těchto lidí.

Poznatky z cestování časem a hyperprostorem jsou pro tyto tajné kruhy skutečností od takových 80. let. Musíme tedy předpokládat, že mají mnohem více znalostí toho, co má přijít než my.

Možná se někteří z nich často (nedobrovolně) ocitali v pozici „zachránců lidstva“, když přijímali rozhodnutí ohledně naší budoucnosti v podmínkách nejistoty a tísně. Henry Kissinger mohl být jedním z takových.

Možná to byly velmi dramatické časy a probíhaly těžké boje mezi lidskými jednotkami a nepřátelskými mimozemšťany a nikdo nevěděl, co přijde zítra. Vzhledem k tomu, že žijeme v blahé nevědomosti, zřejmě tito pánové odvedli dobrou práci.

Nyní tedy po napínavých desetiletích poznávání světa vlastního i okolního, vyšších sil a objevování dosažitelných možností, se do hry dostávají prvky, které mají co do činění s náboženstvím, s dávnými předpověďmi a také katastrofickými hrozbami.

Ti, kteří pomocí satelitů a dalekohledů od 90. let pozorují nebe v rámci monitorování planety X, nebo Nibiru, se zcela vážně připravují na návrat tohoto tělesa do blízkosti Země v brzké době. Důležitým tématem je též nevypočitatelné sluneční maximum v roce 2012/2013.

Zároveň mohou vyvíjet snahu udržet si kontrolu nad událostmi příchodu „Spasitele“, ať už to má být událost jakéhokoliv charakteru. Indicie naznačují, že tato osoba (osoby) by se měla objevit v tradiční oblasti – na Blízkém východě, možná v Iráku, nebo také v Íránu.

V tomto ohledu jsou pak překvapivě zarážející slova prezidenta Íránské republiky M. Ahmadínežáda pronesená veřejně a která byla otištěna i v denících. Pojďme je zde podrobněji uvést.

Deník Al Arabia přinesl 7. prosince 2009 zprávu, že prezident Mahmúd Ahmadínežád sdělil, že „…má zdokumentované důkazy o tom, že Spojené státy dělají, co mohou, aby zabránily příchodu Mahdího, Imáma, o kterém muslimové věří, že bude posledním spasitelem lidstva.“

A dále: „Máme zdokumentované důkazy o tom, že věří (USA), že potomek Proroka islámu povstane z těchto oblastí (Blízký východ) a že vyvrátí kořeny všech nepravostí ve světě.“

Prezident následně pronesl: „Vymysleli všechny tyto plány, aby zabránili příchodu Skrytého Imáma, protože vědí, že íránský národ bude ten, který připraví půdu pro jeho návrat a bude podporovatelem jeho vlády.“ To jsou podle mne vzhledem k předešle řečenému závažná slova.

Současná doba není vnímána jako přelomová pouze muslimy. Kromě příchodu Mahdího-Imáma – „Božského Učitele“ a završení islámu, je podobně vnímána i některými křesťany jako apokalyptická předehra příchodu Krista a Posledního soudu, podle předpovědi sv. Jana.

Budhisté očekávají narození poslední inkarnace Buddhy – Buddhy Maitrey. A pak jsou zde proroctví amerických indiánů jako Mayů, Hopiů a podobných, podle kterých by měl nastat nový věk, nové Slunce, a staré pominout.

Jistě je to tedy záležitost, která „ředitelům našeho světa“ dělá vrásky na čelech. A samozřejmě jako exopolitika očekáváme veřejné odhalení mimozemské přítomnosti, což může s předešlým úzce souviset.

Je tedy americká angažovanost v oblasti Blízkého východu skutečně odůvodněna snahou o kontrolu událostí spojených s aktivitou „hvězdné brány“ a příchodem „bohů“ nebo „spasitele“?

To je závažná myšlenka. Jisté však je, že v této oblasti připomínající vroucí kotel se může přihodit cokoliv. A přítomnost Jeruzaléma – centra tří velkých náboženství a státu Izrael s vlastním apokalyptickým přístupem v náboženské víře a jeho vztahem k Arabům na bezpečnosti oblasti nepřidává.

Mnoho pochmurných předpovědí uvádělo (uvádí), že by zde mohlo dojít k jadernému konfliktu a započetí velké války. To se k našemu štěstí nenaplnilo a snad nenaplní.

Vidíme zde tedy silnou angažovanost Západu, zejména zmíněných Spojených států. V Iráku se nyní nacházejí cizí vojenské základny a zemi kontrolují Obamovi vojáci.

Afghánistán je okupován již 10 let. Sýrie a Libanon jsou pravděpodobně jako další na seznamu, jsou to tradičně nepřátelské státy vůči USA z hlediska jejich politiky. Dá se očekávat, že mohou být příštími cíly. Libye se nachází v chaosu pod útoky povstalců a teroristů.

Zajímavé bude pozorovat, zda Západ (NATO) nebo jimi placení povstalci projeví zájem se angažovat i v dalších afrických zemích: Etiopii a Súdánu. Izrael a Palestina, která je spíše jen řadou uprchlických táborů, je další okupované území.

A pak je zde Írán, proti kterému USA zbrojí minimálně od roku 2005 a plánují tam invazi. Důvodem může být např. (neprokázaný) jaderný program určený k výrobě jaderných hlavic. Podle informací T. Rittera (RITTER, T.: Proroctví rukopisů palmových listů na rok 2010) invazi zabránil nově nastoupivší íránský prezident, který chytrou taktikou zastrašil útočníky a ubránil se jejich hrozbám.

Oficiálně však o těchto skutečnostech nejsou zprávy. Víme však, že neustává snaha vyvolat v jeho zemi převrat a svrhnout tohoto státníka a nahradit ho loajálnější osobou.

Záležitostí související s tématem může být také vojenská námořní přítomnost v Adenském zálivu, kde se údajně otevřel „interdimenzionální průchod“ (např.: FAAL, S.: Mysterious „Vortex“ Warned Is Creating Global Weather Catastrophe, www.whatdoesitmean.com/…htm ; PROJECT CAMELOT: Interview with Aaron McCollum, www.projectcamelotproductions.com/…tml).

Pokud zde někdo skutečně brání příchodu čehosi významného, musíme přehodnotit na jaké je kdo straně, anebo používat pojmy dobro-zlo opatrněji, nebo raději vůbec. Nejsou Obama a USA těmi, kdo nechtějí, aby lidé poznali pravdu?

Je NATO a tedy i my jako jeho součástí na té špatné straně? Není to naopak prezident Ahmadínežád, který volá po míru a usmíření a bratrské lásce mezi národy? Nebo je to jinak a plánovači z Bílého domu vědí, co dělají a proč, jenom my tomu nerozumíme? Jisté je jen, že do oblasti Blízkého východu se stahuje velká pozornost. Budeme tedy sledovat vývoj událostí a uvidíme.

Autor: Ing. Ladislav Zelinka, badatel a publicista
Zdroj: http://www.exopolitika.cz/…k-/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk