Kryon: Zimní slunovrat 2016 – Energie vzestupu do Nové doby

212
Foto: Pixabay.com

Dne 21. 12. 2016 v 11:44 se otevřely portály, portály světla a lásky a začnou chodit informace k vašemu posunu, vzestupu a k energiím Nové doby.

Otevřou se i portály celého vašeho bytí a vy tyto informace začnete přijímat. Tyto kódy, vzorce a programy se vám začínají plně ukotvovat ve vašem bytí s vašimi kódy, které nesete a které se prolínají s vaším tělem, vašimi buňkami i vaší krví. Tyto kódy světla a lásky z vesmíru, Země, se všude kolem vás plně propojí s vašim vnitřním i vnějším bytím, s kódy, které má každý z vás ukotvené už od prvopočátku vzniku zde na této Zemi.

Vy si začnete vzpomínat, že jste jedna rodina, že jste světlo, že jste láska. Tyto kódy vám umožní si plně vzpomenout a přijmout, že jste věční a že zde můžete žít po celá tisíciletí v tomto nádherném těle, co teď a tady chodíte.

Vaše buňky se začínají přetvářet a proměňovat na nádhernou láskyplnou energii a světlo. Na vibraci vašeho posunu. Vaše těla, vaše vnitřnosti se začínají přetvářet a proměňovat a začínají vysílat vibraci toho nejvyššího zdroje vašeho vnitřního Já. Tyto kódy vám umožní vibrovat vaší vnitřní silou a propojovat se s okolním světem, se vším, co kolem vás je.

S láskou plně přijměte a propojte se s vibracemi vašeho těla, vzduchu, země, ohně a vody i s energiemi zhmotněných předmětů, které vibrují tou stejnou silou jako vy. Stačí se s velikou láskou naladit a propojit.

Jsou to energie vašeho posunu. Vy jste vibrace, vy jste světlo, vy jste láska. Staňte se vibrací a rozpusťte veškeré strachy, bolesti i krutosti, které ve svém těle, ve svém DNA po celá tisíciletí a staletí nosíte. Rozpusťte bolesti, které vás trápí a bolí na vaší fyzické úrovni vašich těl.

Když přijmete, že jste věční, že jste vibrace světla a lásky, že máte zdroj svého světla a lásky, svého vnitřního Já, ta se vaše orgány začnou uzdravovat a propojovat. Vaše energie a světlo se plně propojí s vaší láskyplnou fyzickou úrovní vašeho bytí.

Vaše vnitřnosti, orgány, mysl, tělo i duch se začínají propojovat. Vaše čakry se začínají otevírat, čistit a produkovat lásku a světlo. Veškerá proměna je čistá. Je to čistý záměr vašeho bytí. Vyslovte vaše přání a propojte se s energiemi vašeho posunu, s energiemi, kódy a informacemi, které v sobě nesete, které v sobě máte ukryté, které jsou součástí vás a které v tuto chvíli těmito portály lásky a světla proudí.

Jsou zde strážci vašeho posunu, kteří chrání vás, jelikož jsou vaší součástí. Propojí se ve světle a lásce a pak se už nic s vaší energií nemůže propojit. Nepropustí ani zrníčko popela nelásky. Vy jste ta láska, vy jste to světlo.

Vaše tělo začíná přijímat veškeré energie tohoto posunu. Vaše kódy a vzorce vystupují z hlubin vašeho DNA, z vašeho úkrytu a začínají se plně propojovat. Ale záleží na vás, jakou volbu učiníte, protože máte energii svobodné vůle. Toto jsou informace a sdělení pro vás všechny a záleží na vás, jestli si přejete a máte svůj čistý záměr se stát tím, kým jste. Jestli si přejete se rozpomenout.

Každý z vás má v sobě toto vše ukryté a jen vaším čistým záměrem si můžete rozpomenout na to, že jste dokonalí, že vy jste Bůh a láska. Tyto vzorce jsou ve vás. A energie, která zde každým okamžikem proudí, bude proudit velikou silou a intenzitou i nadále.

Jsou to energie, které vám napomůžou si vzpomenout a stát se tím, kým jste. Stane se to, že vy se stanete rovnováhou mezi sebou, nebem a Zemí. Rovnováha je důležitá pro váš posun, pro váš vzestup, planetární i osobní.

Vy tvoříte tu rovnováhu mezi sebou, Zemí a vesmírem. A tak tato planeta může vzestoupit do vyšších vibrací, může se plně otevřít a propojit s energiemi z kosmického i vesmírného zdroje. Začnete se rozpomínat, že jste rodina. Že jste všichni z čisté lásky. A najednou se začnete ohlížet, koukat a rozpomínat se, že tohoto a tohoto, tu lidskou bytost znáte. Ano je to tak, protože vy jste jejich součástí a oni jsou součástí vaší.

Vy jste z jednoho zdroje lásky a vy si začnete rozpomínat, že jste sem přišli najít sami sebe a tím, čím jste prošli, jste prošli s velikou láskou. Prošli jste veškerými skušenostmi a zkouškami proto, abyste si uvědomili, kdo jste.

Poděkujte prosím za veškerá vyjádření, za veškeré zkoušky a propojení s ostatními lidskými bytostmi, jelikož i oni jsou čistá láska jako vy a propůjčili se k rozpomenutí stejně jako vy. Jen prošli jinou zkouškou, jiným záměrem, jinými výzvami. Vše jste si sami nastolili tak, abyste si vzpomněli, že jste ta čistá láska a že vy jste ti tvůrci a můžete pomoci plnému propojení a vzestupu vaší planety Země, Vesmíru a vás samotných. Abyste si vzpomněli, že vy jste ta síla, vy jste svoboda a záleží na vás, jestli rozpustíte veškeré hranice a omezení, které ve svém bytostním já nosíte a jestli přijmete energie věčnosti, propojíte se s vlastním zdrojem světla a lásky a přijmete kódy, energie a posun váš, Zemský i Vesmírný.

Kryon, Bůh a vaše duše

http://www.prozreniandelu.cz/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk