Koření, které regeneruje mozek a napravuje škody po mozkové příhodě

224
Kurkuma. Foto: Pixabay.com

Příjemným překvapením pro ty, kteří oceňují jedinečnou pikantnost kurkumy, je zjištění, že s její aktivní složkou, známou pod názvem kurkumin, se spojuje několik vrstev výjimečných zdravotních benefitů.

Jeden z posledních byl odhalen ve studii, v níž vědci testovali tuto účinnou složku na pacientech se srdečním selháním a byly prokázány její účinky i na jiné orgány, včetně mozku.

Jak člověka ovlivňuje selhávající srdce

Srdeční selhání, které celosvětově zažívá téměř 120 milionů lidí ročně (v Česku kolem 230.000 lidí), vám oslabuje srdce a ovlivňuje jeho schopnost pumpovat dostatek kyslíku.

Pacienti již nejsou schopni účastnit se činností a cvičení, které dělali předtím, co by se dalo popsat jako stav pozměňovací život.

Srdeční selhání se také popisuje jako chronické, progresivní a neléčitelné, ačkoli změny v životním stylu, jako jsou konzumace vyvážené, zdravé stravy a pravidelné cvičení, mohou zmírňovat pocity únavy a zlepšovat náladu natolik, aby to lidem pomohlo vrátit se zpátky do života.

Výzkum, publikovaný v časopise Journal of Applied Physiology, udává, že kurkumin může pacientům se srdečním selháním pomáhat tím, že zvyšuje sílu kosterního svalstva, výdrž a schopnost cvičit.

Ačkoli byly během pokusu použity myši, vědci doufají, že jejich výzkum bude moci být použit i v klinickém prostředí na lidských pacientech.

Kurkuma patří do stejné botanické čeledi jako zázvor, další účinné koření s osvědčenými složkami.

Dr. Lie Gao, spoluautor studie a odborný asistent buněčné a integrativní fyziologie v Zdravotním centru na University of Nebraska, poznamenává:

„Tato studie přinesla důležitý důkaz principu. Některá jídla a koření, jako jsou brokolice a kurkuma, obsahují bohatý zdroj antioxidačních složek. Konzumace těchto jídel či koření může zlepšovat zdraví kosterního svalstva.

Podobné složky mohou být prospěšné pro stabilizované pacienty se srdečním selháním a omezenou schopností cvičit.“

Zajímavé je, že předchozí studie naznačily, že antioxidanty zacílené na kosterní svalstvo mohou být pro pacienty se srdečním selháním účinné, Gao však poznamenává, že kvůli vysokému množství kurkuminu, které by to vyžadovalo, ho nelze používat u lidí.

Gao proto navrhuje, aby se používaly „jiné antioxidanty“, jako jsou dimethyl-fumarát (DMF), v současnosti oblíbený lék pro léčbu roztroušené sklerózy.

I přesto je kurkumin jednou ze stovek živin rostlinného původu, počínaje mrkví až po tabák, které by se měly nekompromisně získávat a zpracovávat na léky.

Kurkuma – koření života

Kurkumin, získávaný z oddenku kurkumovníku dlouhého (Curcuma longa), je pigment, který dodává kari omáčkám jejich jasně žluté zbarvení. To vysvětluje, proč je kurkuma přísadou, která se používá jako dochucovadlo a barvivo do hranolků a smažené kořenové zeleniny, rýže, smaženice a dušené zeleniny, jako kapusta a zelí.

Jen za posledních několik let podle časopisu The Guardianex ponenciálně vzrostl počet dotazů ke koření, které se stává přímo „kultovním“. Objevuje se v nápojích, jako jsou smoothie a módní kurkumové latté, známé jako zlaté mléko.

Je to silná směs organického kurkumového prášku a kokosového mléka, případně panenského kokosového oleje.

Dalšími možnými příchutěmi jsou vanilka, čistý med nebo stévie, palička zázvoru, případně skořice a občas i zdravá dávka černého nebo bílého pepře. Ke zklidnění bolavého hrdla se přidává ghí.

Použití pepře ve zlatém mléce vlastně podporuje studia, v níž „kombinace kurkumy a pepře“ účinkovala na symptomy metabolického syndromu u 117 subjektů studie, u kterých se projevoval oxidační stres a zánět.

Podle náhodného kontrolovaného pokusu a aktualizované metaanalýzy prokázal oxidační a zánětlivý stav významné zlepšení, a to i při krátkodobém podávání kurkuminového doplňku stravy.

Kurkuma se v Indii výstižně nazývá „kořením života“.

Zlaté mléko se stává stále oblíbenějším nejen jako příjemný, zahřívající nápoj pro chladné podzimní večery, ale také jako pomoc se spánkem u lidí trpících nespavostí. Kurkumin je navíc látka, která je bezpečná, účinná a zcela přírodní.

Na protizánětlivé vlastnosti kurkumy (Curcuma longa) poukazuje řada studií a odhaluje více než 160 rozdílných fyziologických a buněčných signalizačních cest pozitivně ovlivňujících artritické stavy, rakovinu, obezitu, zánětlivá onemocnění střeva, a v poslední době i metabolický syndrom a demenci.

Studie odhalují silný potenciál kurkuminu pro váš mozek

V další studii z poloviny roku 2018 se vědci z texaské A & M pokusili zmírnit utrpení pacientů trpících syndromem války v Zálivu (GWI).

Ten je charakterizován „výrazně sníženou neurogenezi, chronicky mírným zánětem, zvýšeným oxidačním stresem a mitochondriální dysfunkcí v hipokampu“.

Ve studii na zvířatech si myši s GWI léčené kurkuminem udržely lepší paměť a náladu. Kromě toho:

„Zvýšená neurogeneze (tvorba nových nervových buněk), potlačený zánět a oxidační stres s normalizovaným mitochondriálním dýcháním může být důsledkem lepší paměti a nálady zprostředkovaných touto léčbou.“

Vědci napsali, že kurkumin použili kvůli jeho dlouho známé schopnosti pozitivně ovlivňovat některé aspekty mozkového zdraví.

Myši ve studii byly vystaveny nízkým dávkám DEET, tedy N-diethyl-meta-toluamidu, běžného repelentu proti hmyzu, a jiným chemickým látkám souvisejícím s GWI, jako jsou pyridostigmin bromid a permethrin. Také byly po dobu 28 dní denně na pět minut vystaveny omezení pohybu.

Ještě nedávnější studie dokazuje, že chronická neuropatická bolest a kognitivní zhoršení, které ji doprovází, se dají léčit antinociceptivní (snížená citlivost na bolestivé podněty) a neuroprotektivní aplikací kurkuminu, což bylo demonstrováno využitím myší ​​v laboratorním prostředí vystaveném účinku kobřího jedu.

Zajímavé je, že myši prokázaly zlepšení v prostorovém učení a deficitech paměti, jakož i zvýšení průzkumných činností, díky schopnosti kurkuminu zvrátit poškození hipokampálních neuronů a synapsí.

Vědci dospěli k závěru, že kurkumin může „zmírňovat bolest, zlepšovat prostorové učení a deficity paměti a také léčit chronické neuropatické bolesti“.

Zlepšení nálady a paměti pomocí kurkuminu

Zánětlivé a antioxidační vlastnosti kurkuminu pro zlepšení paměti a nálady se opět potvrdily, když Kalifornská univerzita Los Angeles publikovala výsledky dvojitě slepého, placebem kontrolovaného, ​​18 měsíců trvajícího pokusu v časopise American Journal of Geriatric Psychology.

Užívání 90 miligramů (mg) biologicky dostupné formy kurkuminu dvakrát denně „vedlo k významným přínosům pro paměť a pozornost u lidí s mírnou ztrátou paměti“.

Za vysvětlení, proč je u starších lidí v Indii, jejichž pravidelná strava obsahuje vysoké množství kurkuminu, nižší výskyt Alzheimerovy choroby a zároveň mají lepší kognitivní funkce, byl označen právě kurkumin.

Také „výsledky studie naznačují, že užívání této relativně bezpečné formy kurkuminu by mohlo přinést významné kognitivní benefity“.

Gary Small, ředitel Semelova institutu neurovědy a lidského chování a hlavní autor studie, poznamenává, že ačkoli mechanismus, kterým kurkumin prospívá mozku, ještě není definitivně znám, mohlo by se tak dít díky jeho tlumícímu účinku na zánět mozku, který se spojuje s těžkou depresí a Alzheimerovou chorobou.

Na studii se zúčastnilo čtyřicet dobrovolníků ve věku od 51 do 84 let, mezi nimiž byli zdraví lidé bez demence a také lidé s typickými „mikroskopickými skvrnami a shluky“ Alzheimera.

Na začátku studie, jakož i v šestiměsíčních intervalech, vědci použili standardní posouzení kognitivních schopností a po 18 měsících zkontrolovali účastníkům hladiny kurkuminu v krvi. Také:

„Třicet dobrovolníků podstoupilo na začátku studie a po 18 měsících pozitronovou emisní tomografii, tedy snímkování PET, pro stanovení hladin amyloidu a tau v jejich mozcích.

Lidé užívající kurkumin zaznamenali významné zlepšení paměťových schopností a pozornosti, zatímco u lidí užívajících placebo k tomu nedošlo…

V paměťových testech se lidé užívající kurkumin za 18 měsíců zlepšili o 28 %. U konzumentů kurkuminu došlo i k mírnému zlepšení nálady a PET snímky jejich mozků ukazovaly podstatně méně amyloidu a tau signálů v amygdale a hypotalamu oproti těm, kteří užívali placebo.“

Za kritické oblasti mozku účastníků, které byly pozitivně ovlivňovány kurkuminem, byly určeny amygdala a hypotalamus – oblasti mozku známé tím, že kontrolují několik paměťových a emocionálních funkcí.

Kurkumin zmírňuje poškození mozku po mozkové příhodě

Další studie, tentokrát prezentovaná na mezinárodní konferenci Americké asociace srdce o mrtvici, zjistila schopnost kurkuminu napravovat škody po mozkové příhodě.

Tyto škody jsou způsobeny zablokováním artérie krevní sraženinou, čímž se přeruší průtok krve v určité části mozku a dojde k mozkové buněčné smrti nebo poškození mozku nebo smrti.

Mezi příznaky mozkové příhody patří neschopnost člověka chodit z důvodu ztráty rovnováhy, náhlá a silná bolest hlavy, problémy s viděním, slabost, často pouze na jedné straně a náhlá zmatenost.

Velmi důležité je vědět, že čím déle váš mozek funguje bez kyslíku, tím větší je vaše riziko trvalého poškození.

Lék, používaný u obětí mozkové příhody, který je označován jako lék „ničící sraženiny“, je syntetickým protějškem kurkuminovému hybridu, známého jako CNB-001, který napravuje poškození přetrvávající na molekulární úrovni kvůli nedostatkem kyslíku.

Kromě toho, že proniká krevně-mozkovou bariérou, CNB-001 funguje tak, že ovlivňuje mechanismus zodpovědný za regeneraci mozkových buněk a poskytuje budoucím obětem mozkové příhody novou naději na plné fyzické uzdravení.

Jedná se o konkrétní příklad situace, kdy vám lék může zachránit život a zároveň zabránit velmi častým a ničivým následkům mozkové příhody. Mimochodem, k zamezení tohoto poškození je velmi důležitý lékařský zákrok, ale musí k němu dojít do 60 minut.

Kurkumin jako pomoc při prevenci rakoviny

Bylo zjištěno, že kurkumin je jedním z nejmocnějších chemicko-preventivních a protinádorových prostředků, a podle databáze PubChem, která si všímá jeho léčivých a antimikrobiálních účinků, je uznávaný pro jeho široké spektrum farmakologických vlastností a tlumících účinků na metabolické enzymy.

Databáze dále uvádí:

„Kurkumin blokuje tvorbu reaktivních forem kyslíku, má protizánětlivé vlastnosti jako důsledek tlumení cyklooxygenázy (COX) a dalších enzymů účastnících se zánětu; a různými mechanismy, včetně tlumení protein kinázy C, ruší transdukci buněčného signálu.

Tyto účinky mohou hrát důležitou roli v pozorovaných antineoplastických vlastnostech prostředku, ke kterým patří tlumení proliferace nádorových buněk a potlačování chemicky vyvolané karcinogeneze a růstu nádoru u pokusných zvířat s rakovinou.“

Stejná studie ukazuje, že kurkumin je schopen potlačovat množení rakovinných buněk a apoptózu (programovanou buněčnou smrt), a chovat se jako chemicko-preventivní prostředek při rakovině kůže, tlustého střeva a žaludku.

Další studie využívající kurkumu při léčbě rakoviny uvádějí následující druhy rakovin:

– rakovina prsu
– rakovina močového měchýře
– rakovina mozku
– rakovina jícnu
– rakovina ledvin
– rakovina jater
– rakovina plic
– rakovina slinivky
– rakovina prostaty
– a další

Důležité je, že aktivní prvky v kurkuminu útočí na rakovinu, přičemž zdravé buňky nepoškozují. Kurkuma, ačkoli dostupná v práškové formě, obsahuje jen velmi málo aktivních složek, jen asi 3 %.

Jelikož je těžko vstřebatelná, podle studie z roku 2013 je účinnější použít kvalitní biologicky dostupný extrakt kurkuminu, případně zvýšit jeho využitelnost pomocí směsi kurkumy a pepře.

Obvyklá dávka při léčbě rakoviny je 1 čajová lžička kurkumového extraktu užívaná tři až čtyřikrát denně. V případě kurkumových extraktů je třeba se řídit dávkováním uvedeným na obalu, neboť jednotlivé extrakty se mohou lišit svou koncentrací.

Zdroj: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2019/01/28/curcumin-helps-patient-recovery.aspx
Zpracovala: https://www.vylectese.cz/koreni-ktere-regeneruje-mozek-a-napravuje-skody-po-mozkove-prihode/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.cz