Když do života vkročí ten pravý muž

505
Foto: Dollarphotoclub.com

Jednou pochopíte, že to tak mělo být, pochopíte i proč a … budete souhlasit.

Osud nám sesílá různé lidi. Pokoušíme se najít s nimi štěstí, ale potká nás zklamání. Nechápeme, co a proč se stalo, proč se okolnosti vyvinuly jak se vyvinuly a proč i když to vypadalo tak slibně následoval rozchod. Uběhne čas, někdy i dost dlouhý, než si uvědomíte, že jste se z lekce seslané osudem poučili. Že to, co se stalo, bylo nevyhnutelné a všechno ostatní byly jen vaše pokusy vzpírat se osudu a předvídat ho. Tak či onak, co se stalo, se stalo, z vašeho života odešlo něco důležitého a spolu s tím i jeho nositel. Až někdy později pochopíte, že to tak mělo být, pochopíte proč a … budete souhlasit.

Život i té nejsamostatnější ženy rozkvete a je zářivější, vstoupí-li do jejího života ten pravý muž. Každá žena si přeje potkat svého muže, takového, s nímž bude všechno jiné, lepší. Většina se domnívá, že takové setkání zinscenované osudem proběhne takhle: „Něco se ve mně pohne. Vycítím to…“

Nejspíš si to také myslíte…

Smutná zpráva spočívá v tom, že něco se ve vás pohne, omotá vás kouzelným závojem, nadchne a zboří všechny zábrany pouze když vás přijde poučit karmický muž. Něco se ve vás pohne takovým způsobem, že ho zkrátka neminete. Hned se vám bude zdát, že tohle je ON. Vycítíte to… Jenomže u pětadevadesáti procent žen se po takovém pohnutí a vycítění ukáže, že to ON nebyl, že to byla jen špatná karma vedoucí k veliké bolesti.

Jak poznat, že do vašeho života vstoupil ten pravý muž, muž, jakého potřebujete, s nímž se budete rozvíjet a odhalovat své ženské schopnosti?

Začneme konstatováním, že ať už do vašeho života vstoupí jakýkoli muž, není to náhoda. Každý z nich byl potřebný a velmi užitečný. Objevují se z různých důvodů.

Podmíněně si je můžeme rozdělit do tří skupin, aby to bylo srozumitelnější.

První skupina jsou muži – učitelé

Přicházejí vás něčemu naučit a zůstanou ve vašem životě přesně do té chvíle, dokud jejich lekce neskončí. Mohou být všelijací: hodní, zlí, ženatí, otravní, bořící vaše osobní hranice, ponižující vás nebo budící lítost.

Budou vás učit ženským vlastnostem, vědomí vlastní ceny, víře v sebe, hájení vlastních mezí, správnému utváření vztahu s mužem.

Může to být jen jeden muž, nebo jich může být více, všichni však se stejnou lekcí. Je-li žena zvláště vzpurná, může takového muže dostat za partnera na velmi dlouhou dobu. Jakmile však absolvuje nezbytnou lekci, muž z jejího života odejde – vzniknou všechny podmínky nezbytné pro rozchod. Teď by se v jejím životě měl objevit muž jiný, ne už nositel poučení, ale tak říkajíc muž pro normální život.

Druhá skupina – karmičtí dlužníci

Někdy se v ženině životě objeví muž, s nímž ji pojí karmický dluh. V takovém vztahu buď velmi mnoho přináší ona, protože je dlužnicí, nebo naopak muž do ní vkládá velmi mnoho citů, péče i prostředků, avšak žena k němu necítí ani lásku, ani něhu, ani žádnou srdečnost. Občas můžete narazit na dvojice, které se nijak nedokážou rozejít, stále je drží něco pohromadě, protože jeden druhému něco ještě nedal, neposkytl. Teprve až se to stane, mohou se rozejít.

Jakmile dojde k nezbytné výměně energií (karmou, penězi, časem, city), budou odloučeni.

Měla jsem klientku, která měla velmi pěkné manželství, žili s manželem opravdu harmonicky. On ji naplňoval sebedůvěrou, ona mu vytvářela domácí zázemí. Jednoho krásného dne se vrátili z práce a náhle věděli, že je konec, že je víc už nic nespojuje, zůstala jen vděčnost za pěkná společná léta. Nic víc. Rozešli se, do roka měli každý nového partnera, jejich rodiny se stýkají a ti dva jsou dodnes dobrými přáteli. To je ovšem ideální varianta.

Nejčastěji to však bývá tak, že žena visí na nějakém muži, který k ní často vůbec nic necítí. Ona ho miluje, zbožňuje ho, dělá všechno možné, vydává moře energie a stále si myslí, že on je ten pravý. A nedokáže s tím nic dělat, nedokáže přestat ustavičně se vydávat ze sil fyzických či energetických.

V takovém případě je třeba si dát odstup, myslet na dotyčného s láskou, ale žít svým životem a neutvrzovat se ve víře, že tohle je to pravé.

Třetí skupina – muži pro život

Právě takové potřebujeme. Muži pro život jsou ti, kteří nás naplňují, cosi nám přinášejí, odkrývají naše možnosti. S nimi máme žít, založit rodinu a rozvíjet se. To je ta správná varianta rozvoje a odhalování přirozených možností ženy.

Někdy žena musí poznat obě předchozí skupiny, aby pro takového muže dozrála.

Často žena navazuje nezralé vztahy s muži proto, že se vzpírá lekcím, jichž se jí dostává. Sblíží se s „alespoň nějakým“ mužem a žije v iluzích a očekáváních prince na bílém koni. Je důležité uvědomit si, že muž, který za něco stojí, se objeví, až vy sama budete alespoň trochu žensky vybroušená a vychovaná.

Vztah s „mužem pro život“ ovšem rovněž může mít svá úskalí. Existuje však několik faktorů, podle kterých se dá poznat, že skutečně právě tohoto muže teď v životě potřebujete a že vztah s ním bude pro vás prospěšný.

Naprosto to neznamená, že půjde o vztah celoživotní, ale zcela zřetelně to ukazuje, že tento člověk není ve vašem životě náhodným příchozím.

Jak poznat, že tohle je ten tvůj muž?

Ženy žijící ve spokojeném partnerství tvrdí, že žádné „pohnutí“ se nedostavilo, žádného osvícení shůry – „Bože, to je on!“ se jim nedostalo. A nešlo o žádnou bláznivou zamilovanost. Byl to vztah postupný, rozvíjející se krok za krokem, bez divokosti, chvatu a spěchu, jak to tak rády předvádějí některé filmy.

První signál, ukazující, jestli tohoto muže vůbec potřebujete, je signál bezpečí.

Cítíte se vedle něj v bezpečí. To je základ, bez kterého nemá smysl jít dál. Nemusí jít o žádného siláka nebo borce Kung-fu. Přesto se vedle něj budete cítit pod ochranou a budete vědět, že kdyby snad k něčemu došlo, nedovolí, aby vám někdo ublížil. Zakládá se to na ženském instinktu – hledáme silného, který dokáže ochránit naše děti. Hledáme záda, za která se můžeme schovat.

Podstata všech žen – hledání bezpečí

Mnozí muži jsou dotčeni, když ženy akcentují jejich peníze, moc a společenské postavení. Nic odsouzeníhodného na tom však není. Je to prostá psychologická hyperkompenzace. Žena zkrátka hledá bezpečí a jestliže se na muže nemůže spolehnout, hledá útočiště alespoň v penězích, protože peníze jsou rovněž silou schopnou nás ochránit.

Takže jestliže už máte partnera, zamyslete se a odpovězte si poctivě: cítíte se s ním bezpečně? Jestliže má žena pocit bezpečí, dokáže se uvolnit a otevírají se její nejlepší ženské vlastnosti. Milý úsměv, bezstarostná radost. Určitě většina žen tohle někdy prožila.

Tenhle muž u vás bude odkrývat ty nejlepší ženské kvality, přesněji řečeno, ony se budou odkrývat samy o sobě.

Jestliže vedle vás je „ten správný“ muž, chce se vám vařit, hezky se oblékat, pečovat o sebe. Probouzejí se vaše přirozené ženské vlastnosti, touha postarat se, být laskavá a něžná. A to i pokud jste až do této doby byla svou paní a odvážnou ženou. To vše se děje spontánně a zcela přirozeně, vychází to z vašeho hlubokého přání. Mnohé ženy samy sebe nepoznávají. Nacházejí v sobě něco, o čem dosud netušily, že jsou toho schopny.

Budete lépe vypadat

Ano, opravdu… Budete dbát na pěkné oblečení a tisíc dalších maličkostí, jako jsou dobrá kosmetika nebo vkusná bižutérie. Nepůjde však zdaleka jen o péči o vzhled. Bude to věc stavu, v němž se budete nalézat. Může se stát, že po jedné z nocí s ním půjdete městem trochu rozcuchaná, nestihnete se ani namalovat a uvést se do královského lesku, ale budete mít na tváři kouzelný úsměv a nádherný zářivý pohled a budete v tu chvíli tou nejkrásnější ženou na světě. Lidé budou ztrácet řeč a užasle se za vámi ohlížet.

Jestliže máte nějaký vztah a přání pečovat a dbát o sebe se vytrácí, převládá touha navléknout si tepláky a vlasy stáhnout do gumičky, neboť „s ním můžu být sama za sebe“, je to velmi alarmující příznak. K ničemu dobrému to nesměřuje. Jistě, někdy jsou takové situace možné, můžete se uvolnit a a nesnažit se nebýt takhle neupravená. Nesmí to však být pravidlem, nesmí vám to být jedno, nesmíte chtít být takováhle stále. To by znamenalo, že muž ve vás neprobouzí ten správný stav, nevyvolává přání být pro něj upravená. Jistěže, můžete si na to dávat pozor, hlídat se, sledovat to sama, jenomže teď mluvíme o dobré variantě vztahu a tam se takové věci dějí automaticky a bez úsilí či zvláštní pozornosti.

Vaše rány se budou hojit

Je-li to opravdu „ten pravý“, dokáže přenastavit energetickou matrici vašich předchozích vztahů, naplní váš vnitřní prostor vlastní energií. Bude se vám zdát, že žádný vztah jste před tím neměla, že se to odehrálo v nějakém minulém životě. Energetická závislost, pouta a stopy jednoho muže léčí láska a přijetí jiného muže. Viděla jsem to ve své praxi mnohokrát. Nejenom ženská láska dokáže zázraky, také láska muže má mnohé schopnosti. Krom jiného se ve vás probudí síla k vnitřní transformaci. Spustí se proces odpouštění a propouštění. Dokážete odpustit spoustu křivd ze své minulosti. Nebudete už vláčet jejich zátěž, budete se chtít vnitřně naplnit pocity blaženosti, vděčnosti a lásky.

Začnete se mít víc ráda

Jestliže je muž ochoten ženě něco dávat, milovat ji, něco pro ni obětovat, pak po uplynutí jisté psychické rehabilitace začne sama sebe vidět jinýma očima. Uvidí, jak velkou cenu má, jak je hezká, důležitá a zejména milovaná. Její sebevědomí začne růst a žena ukáže své schopnosti v novém světle.

Zdroj: https://www.adaline.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk